Portal de informare al orasului Otopeni

Primăria oraşului Otopeni a aprobat o hotărâre de consiliu privind procedura de atribuire în folosință gratuită a unor suprafețe de teren de 300 mp fiecare, tinerilor căsătoriți care până la data depunerii actelor au vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani.
Cererea și declarațiile se pot descărca de pe site-ul Primăriei orașului Otopeni
www.otopeniro.ro sau se pot solicita informații de la compartimentul spațiul locativ, registratură și secretariatul primăriei.
Lista criteriilor de eligibilitate conform metodologiei proiectului este următoarea:
1. Să aibă vârsta cuprinsă între 18 ani (împliniți la data depunerii cererii) și 35 de ani (neîmpliniți la data depunerii cererii);
2. Să aibă cetățenie română;
3. Să aibă domiciliul stabil în orașul Otopeni, atât la data depunerii cererii, cât și la data soluționării acesteia;
4. Nu dețin sau nu au deținut, în proprietate individuală sau comună (împreună cu soțul/soția sau orice altă persoană), o locuință sau un teren destinat construirii unei locuințe, indiferent de localitatea în care acestea sunt situate, atât la data depunerii cererii, cât și la data soluționării acesteia;
5. În cazul tinerilor căsătoriți, soțul/soția solicitantului să nu dețină sau să nu fi deținut în proprietate individuală sau comună (împreună cu o persoană diferită de solicitant) o locuință sau un teren destinat construirii unei locuințe, indiferent de localitatea în care acestea sunt situate;
6. Să aibă loc de muncă în baza unui contract individual de muncă încheiat pe durată nedeterminată în baza căruia încasează regulat venituri salariale sau sunt titularii oricăror altor venituri, cu orice titlu, conform dispozițiilor Codului Fiscal;
7. În cazul tinerilor căsătoriți, cel puțin unul dintre soți realizează venituri salariale sau de orice altă natură, conform dispozițiilor Codului Fiscal;
8. Să nu aibă datorii la bugetul local;
9. În cazul tinerilor căsătoriți, atât solicitantul, cât și soțul/soția acestuia nu au datorii la bugetul local.
În cazul tinerilor căsătoriți, aceștia vor depune o singură cerere. În situația în care se va identifica câte o cerere depusă de către fiecare dintre soți, ambele cereri fiind eligibile, atunci se va lua în considerare numai prima cerere depusă în ordine cronologică.
Această inițiativă a administrației locale este de bun augur întrucât majoritatea tinerilor din România se luptă cu credite ipotecare întinse pe 20 – 30 de ani sau cu chirii care ajung uneori la două treimi din salariu și le limitează foarte mult posibilitățile financiare. De aici vine necesitatea unui ajutor extern, din partea familiei sau se face apel la alte credite împovărătoare. O altă situație des întâlnită este aceea în care tinerii locuiesc împreună cu părinții, dar aceasta presupune compromisuri care duc de multe ori la deteriorarea relației de cuplu.
Acest proiect oferă tinerilor șansa de a fi independenți și de a avea în același timp venituri suficiente la dispoziție pentru a trăi decent din salarii, fără ajutor din partea părinților.
Mai mult, din raportul de specialitate al proiectului reiese faptul că tinerii din România amână tot mai mult căsătoria, în lipsa unor factori social-economici care să o favorizeze și din cauza faptului că nu primesc sprijin din partea statului, prin autoritățile publice centrale și locale, la constituirea familiei.
Această amânare a momentului căsătoriei duce la întârzierea planurilor conceperii unui copil, situație care contribuie la menținerea sporului natural negativ și la îmbătrânirea demografică cu care se confruntă țara noastră de la revoluție încoace. Proiectul aprobat de primărie susține, așadar, indirect și inițiativele legislative adoptate recent pentru a încuraja creșterea numărului de copii născuți în România.
Este, în concluzie, un proiect foarte important pentru comunitatea orașului Otopeni, în concordanță cu celelalte inițiative adoptate de autoritățile locale, care au ca scop final oferirea unor condiții de trai la nivel european pentru toți locuitorii acestei localități.

Text: Primăria orașului Otopeni

 

Citeşte mai mult...

Evenimente in Otopeni

Întrebarea repetitivă a ajuns să mă obosească, să mă înfurie chiar: „cum să-l schimb pe celălălt?”
Celalalt este, desigur, nu doar un apropiat, ci și un om, dacă nu rău, cel puțin nerezonabil în judecată și acțiuni. Cum anticipezi deja, întrebarea este urmată de afirmația făcută pe un ton lipsit de vlagă: „am făcut tot ce am putut!”
Uneori mă fac că nu aud întrebarea, alteori – cu răbdare și curiozitate – caut să lămuresc câte suflete apropiate nefericitului sunt, totuși, la înălțimea solicitărilor lui. Și să vezi surpriză (cică!) – nu găsește vreunul.
De ce este atât de pisălog? De ce este atât de leneș? De ce este atât de mincinos? De ce este atât de indiferent? De ce mănâncă la prânz? De ce se culcă la 10? De ce nu mă însoțește în vacanțe? De ce tace? De ce se îmbracă așa? De ce-mi vorbește pe tonul ăsta?
Adevărul este că nu putem ști cu exactitate DE CE ceilalți se comportă așa cum vedem și auzim.
Tot ce putem face este să ne folosim autonomia și să ne alegem comportamentul față de ei.
Modul în care ne raportăm la ei ne dezvăluie caracterul. Felul nostru de a fi este oglindit, de cele mai multe ori, prin intermediul interlocutorului. El este doar un actor care ne dă replica în concordanță cu scenariul său. De replicile noastre ar trebui să ne pese. Tu țipi – nu el/ea te-a făcut să țipi. Tu reproșezi sau acuzi. Tu judeci, ameninți, jignești - pentru că furia e în sângele tău, nesiguranța are sălaș în mintea ta, tristețea a pus stăpânire pe ochii tăi, cuvintele urâte sunt formulate de buzele tale și mâinile tale sunt cele care lovesc.
Rudolf Koivu
„S-a făcut astfel ca oamenii buni să-i învețe pe cei răi,
Iar oamenii răi să fie materialul bunilor instructori.
Cei ce nu-și prețuiesc instructorii,
Precum și cei ce nu-și prețuiesc materialul,
Deși iuți în îndemnare, sunt cu adevărat în mare confuzie.
Fii bun cu cel bun;
Fii bun cu cel rău:
Astfel, binele triumfă.”
Filosofia Taoistă
Pentru a fi bine lângă cineva, oamenii trebuie să își răspundă pozitiv la două întrebări: „Sunt în siguranță lângă această persoană?” și „Această persoană poate
să-mi ofere ceva valoros pentru suflet și minte?” Oamenii nu se întreabă dacă au ei ceva de oferit. Indiferent de comportamentul lor, oricât de abuziv, ceilalți vor să știe că lângă noi sunt protejați și importanți.
Oprește-te din a pune întrebarea obsedantă DE CE ...? în legătură cu ceilalți și exersează oferirea de securitate și valorizare. Am scris exersează pentru că bunătatea, descoperirea a ce e frumos în fiecare ființă și raportarea cu calmitate, blândețe și respect la ceilalți, necesită antrenament.

Monica Lăcrămioara Bărbulescu
Coach & Trainer
monicalacramioarabarbulescu@yahoo.com

 

Citeşte mai mult...

Orasul

De prin 2012 observ o tendință de schimbare a tiparului cultural de la noi din România. Nu știu de ce și în ce scop, dar, prin presiuni multiple se încearcă transformarea României dintr-o țară echilibrată și liberă sub aspectul mentalităților, într-un bastion al „corectitudinii politice” provenite din ideologia marxismului cultural, care prin mijloace ideologice încearcă să dea contur acelui „om nou” al neo-comunismului postmodern, „om nou” caracterizat de lepădarea de Dumnezeu, aruncarea libertății fundamentale a persoanei umane la coș și înlocuirea sa cu așa zisele „libertăți” ale relativismului moral, pierderea identității sub toate aspectele și transformarea sa într-un fel de „robot” servil și obedient, care să reacționeze strict la stimuli comerciali și instinctuali, în fond omul atomizat, confuz și fără rădăcini al contra-culturii. 

Ceea ce se refuză a se vedea este faptul că indiferent cine deține puterea economică ori politică, cel care la final impune direcția societății este cel care va câștiga „războiul cultural” putând schimba mentalitățile în orice direcție dorește. Pornind de la relativizarea educației, trecând prin bătaia de joc la adresa istoriei naționale prezentate ca o operațiune de permanentă punere a „cenușei în cap”, apoi trecând prin cinematografia ideologică axată pe medii „lumpen” , avorturi, violuri ori promiscuitate generală și terminând cu valul nihilist al lui „uniți  salvăm”, cu propaganda anti-parlamentară și cu o serie întreagă de manifestări ciudate, demne de bolșevism, care se pretind a fi purtătoare ale unicului și infailibilului model de progres care au drept țintă valorile spiritual-morale, atacul la România liberă și la valorile eterne ale neamului românesc este unul fără precedent. Am spus-o de mai multe ori și o repet și de această dată: intervalul istoric 2012-2022 este decisiv pentru viitorul României și la finalul său vom ști dacă România rămâne ea însăși cu bune și cu rele, cu creșteri și descreșteri, dar cu o credință adâncă în Dumnezeu și cu un respect nedisimulat asupra demnității omenești și a firescului, ori ne vom trezi într-o societate străină de marile valori și de marea cultură, o societate rece și dușmănoasă care s-a înstrăinat de sine însăși, care a distrus libertatea fundamentală a lumii civilizate derivate din învățătura creștină, luând drept repere măruntele „libertăți” ale viciului și ale anarhiei controlate și unde tronează o atmosferă caracteristică universului lui Orwell ori filmelor din seria „Matrix”. Vremea jocului la două capete, vremea ezitărilor și a compromisurilor a trecut, este timpul să îndrăznim cu responsabilitate să ne asumăm și împărtășim valorile fundamentale, să ne apărăm libertatea și integritatea identitar-morală fără să ținem cont de ispite, presiuni ori curse ideologice în care se dorește să fim atrași. România de azi, trebuie să o recunoaștem fără teamă este supusă unor experimente social-culturale care vizează impunerea unui sistem de valori comun neo-marxismului post-industrial și care pot fi definite sub conceptul de „revoluție culturală”. Iar o „revoluție culturală” fie ea chiar și de catifea, fie ea cât de „hipsteristă” și „cool” , fie ea cât de frumos colorată și promovată în mediile așa pretins „elitiste” tot o revoluție care în esența sa își propune dărâmarea unui sistem social ori regim politic (în cazul de față a unui sistem de valori fundamentale, deci un lucru mult mai profund și subtil decât o putere statală propriu-zisă ) va rămâne. Iar o revoluție vine și dărâmă o realitate concretă, un dat social, înlocuind acest element de structură a civilizației prin nimic, după cum bine sesiza Albert Camus.

Oare de o „revoluție culturală” neo-marxistă avem noi nevoie acum în România, la 27 de ani de ruperea de un sistem dictatorial comunist? 

Este foarte simplu să ne apărăm și să rămânem noi înșine așa precum ne știm din moși-strămoși. Credința, tradiția, familia, școala și identitatea națională sunt valori peste care nu se poate trece ușor și care sunt convins că vor rămâne pururea în sufletele și în faptelor românilor! Am încredere în români și în puterea noastră, de oameni încercați sub atâtea milenii de istorie încurcată, de a ne păstra pe mai departe valorile identitare și ființa spirituală liberă și neîntinată de ideologiile care îl opun pe om omului și pe om Lui Dumnezeu! 

Daniel Gheorghe

Deputat PNL

Orasul

Importanţa politică a ceea ce înseamnă Centenarul Marii Uniri

Legea Centenarului a fost iniţiată de parlamentarii PNL, dar dincolo de acest aspect, trebuie să înţelegem impactul simbolic şi geopolitic al acestei aniversări de 100 de ani de la Marea Unire.
Şi spun acest lucru deoarece aici, lângă noi, statul maghiar, vecina noastră, Ungaria, se pregăteşte să creeze o diversiune de proporţii europene cu privire la comemorarea celor 100 de ani de la Tratatul de la Trianon, în anul 2020. În acest program, pe care îl susţine Guvernul de la Budapesta, condus de Viktor Orbán, sunt trecute şi o serie de elemente care vin să conteste realităţile istorice, vin să conteste deplinătatea şi importanţa Unirii de la 1918 şi, totodată, vin să readucă în prim-plan problema falsă a unei aşa-zise persecuţii a comunităţii maghiare din România şi a unor aşa-zise promisiuni neîndeplinite de statul român, după 1 Decembrie 1918.
Totodată, vom avea de-a face cu un mare plan de propagandă, pe care statul ungar şi prim-ministrul de la Budapesta îl vor pune în aplicare în Europa, cu direcţia de a discredita România, şi nu doar de a o discredita, ci şi de a se contura ca un lider regional, în antiteză cu o Românie care nu reuşeşte să se regăsească pe sine şi care nu reuşeşte să se impună în planul politicii internaţionale din Europa de Sud-Est şi Europa Centrală.
De aceea, cred că este nevoie de unitate. Este nevoie de demnitate naţională. Şi cred că proiectele de asemenea anvergură, precum este acesta al Centenarului Marii Uniri de la 1918, cei 100 de ani de Mare Unire trebuie sărbătoriţi în deplină armonie politică între toate forţele politice şi fără a se încerca vreun profit electoral din partea unui partid sau a altuia, şi fără a se stimula, prin aceasta, o dispută între putere şi opoziţie, în planul politicii interne.
Mi se pare foarte important ca noi, românii, să avem grijă ce facem şi cum ne plasăm în contextul acesta, al geopoliticii europene. Un context tot, tot mai tulbure şi un context în care tot felul de pretenţii autonomiste sau pretenţii ale unor ţări din jurul nostru se pot contura într-un proiect care să ducă, chiar în perspectivă, la anumite forme de federalizare şi secesiune pe care, bineînţeles, noi nu putem să le încurajăm.
E foarte important ca noi, toţi, să conştientizăm importanţa Marii Uniri şi să nu lăsăm ca aceasta să fie umbrită de propaganda niciunui stat de lângă noi. Pentru că 100 de ani de la Marea Unire reprezintă un reper fundamental pentru noi, toţi românii.

Daniel Gheorghe,
deputat PNL

Orasul

Citeşte mai mult...

Citeşte mai mult...

Citeşte mai mult...

Orasul

Mai multe articole..

Pagina 1 din 36

Început
Anterior
1