Primăria oraşului Otopeni a aprobat o hotărâre de consiliu privind procedura de atribuire în folosință gratuită a unor suprafețe de teren de 300 mp fiecare, tinerilor căsătoriți care până la data depunerii actelor au vârsta cuprinsă între 18 și 35 de ani.
Cererea și declarațiile se pot descărca de pe site-ul Primăriei orașului Otopeni
www.otopeniro.ro sau se pot solicita informații de la compartimentul spațiul locativ, registratură și secretariatul primăriei.
Lista criteriilor de eligibilitate conform metodologiei proiectului este următoarea:
1. Să aibă vârsta cuprinsă între 18 ani (împliniți la data depunerii cererii) și 35 de ani (neîmpliniți la data depunerii cererii);
2. Să aibă cetățenie română;
3. Să aibă domiciliul stabil în orașul Otopeni, atât la data depunerii cererii, cât și la data soluționării acesteia;
4. Nu dețin sau nu au deținut, în proprietate individuală sau comună (împreună cu soțul/soția sau orice altă persoană), o locuință sau un teren destinat construirii unei locuințe, indiferent de localitatea în care acestea sunt situate, atât la data depunerii cererii, cât și la data soluționării acesteia;
5. În cazul tinerilor căsătoriți, soțul/soția solicitantului să nu dețină sau să nu fi deținut în proprietate individuală sau comună (împreună cu o persoană diferită de solicitant) o locuință sau un teren destinat construirii unei locuințe, indiferent de localitatea în care acestea sunt situate;
6. Să aibă loc de muncă în baza unui contract individual de muncă încheiat pe durată nedeterminată în baza căruia încasează regulat venituri salariale sau sunt titularii oricăror altor venituri, cu orice titlu, conform dispozițiilor Codului Fiscal;
7. În cazul tinerilor căsătoriți, cel puțin unul dintre soți realizează venituri salariale sau de orice altă natură, conform dispozițiilor Codului Fiscal;
8. Să nu aibă datorii la bugetul local;
9. În cazul tinerilor căsătoriți, atât solicitantul, cât și soțul/soția acestuia nu au datorii la bugetul local.
În cazul tinerilor căsătoriți, aceștia vor depune o singură cerere. În situația în care se va identifica câte o cerere depusă de către fiecare dintre soți, ambele cereri fiind eligibile, atunci se va lua în considerare numai prima cerere depusă în ordine cronologică.
Această inițiativă a administrației locale este de bun augur întrucât majoritatea tinerilor din România se luptă cu credite ipotecare întinse pe 20 – 30 de ani sau cu chirii care ajung uneori la două treimi din salariu și le limitează foarte mult posibilitățile financiare. De aici vine necesitatea unui ajutor extern, din partea familiei sau se face apel la alte credite împovărătoare. O altă situație des întâlnită este aceea în care tinerii locuiesc împreună cu părinții, dar aceasta presupune compromisuri care duc de multe ori la deteriorarea relației de cuplu.
Acest proiect oferă tinerilor șansa de a fi independenți și de a avea în același timp venituri suficiente la dispoziție pentru a trăi decent din salarii, fără ajutor din partea părinților.
Mai mult, din raportul de specialitate al proiectului reiese faptul că tinerii din România amână tot mai mult căsătoria, în lipsa unor factori social-economici care să o favorizeze și din cauza faptului că nu primesc sprijin din partea statului, prin autoritățile publice centrale și locale, la constituirea familiei.
Această amânare a momentului căsătoriei duce la întârzierea planurilor conceperii unui copil, situație care contribuie la menținerea sporului natural negativ și la îmbătrânirea demografică cu care se confruntă țara noastră de la revoluție încoace. Proiectul aprobat de primărie susține, așadar, indirect și inițiativele legislative adoptate recent pentru a încuraja creșterea numărului de copii născuți în România.
Este, în concluzie, un proiect foarte important pentru comunitatea orașului Otopeni, în concordanță cu celelalte inițiative adoptate de autoritățile locale, care au ca scop final oferirea unor condiții de trai la nivel european pentru toți locuitorii acestei localități.

Text: Primăria orașului Otopeni

 

PUG 10000-Model

Evenimente in Otopeni