Măsuri de apărare împotriva incendiilor ce trebuie respectate la mijloacele de încălzire
- se interzice utilizarea instalaţiilor de încălzire cu improvizaţii sau defecţiuni şi lăsarea lor în funcţiune, nesupravegheate sau în grija copiilor; nu supraîncălziți sobele, nu puneți rufe la uscat direct pe sobă;
- centralele automate pe gaz se verifică obligatoriu la termen de persoane autorizate; sunt interzise orice fel de improvizații sau intervenții neautorizate la sistemul de protecție sau de evacuare a gazelor arse;
- respectaţi distanţele de protecţie dintre sobele şi materialele combustibile;
- amplasaţi în faţa sobelor cu lemne o cutie metalică (tablă metalică de 70x50 cm), aceasta va asigura protecţia faţă de căderea accidentală direct pe podea a lemnelor aprinse, care ar putea determina incendierea materialelor combustibile cu care acestea ar veni în contact;
- eventuala încălzire a adăposturilor de animale sau a grajdurilor este admisă numai dacă sunt folosite sobe fixe din cărămidă sau mijloace cu acumulare de căldură, care se alimentează din exteriorul acestor încăperi ori prin instalaţii de încălzire centrală; sunt interzise orice improvizații;
- se interzice folosirea sobelor cu cenuşarele defecte, ori cu uși care nu se închid;
- este obligatorie curățarea și verificarea periodică a coșurilor de fum și repararea burlanelor de către personal specializat şi autorizat;
- cenuşa şi jăratecul vor fi depozitate în gropi speciale, iar în condiţii de vânt se vor stinge cu apă.Măsuri de apărare împotriva incendiilor ce se vor respecta la buteliile de aragaz

- se interzice folosirea buteliilor de gaze lichefiate fără regulatori (ceasuri) de presiune, cu garnituri deteriorate ori cu furtunuri de cauciuc fisurate, lărgite la capete precum si cu improvizații de orce fel;
- se interzice cu desăvârşire încercarea cu flacără a etanşeităţii buteliei, garniturilor, regulatorilor de presiune sau a furtunului; verificarea se va face numai cu emulsie de apă cu săpun;
- se interzice aşezarea sau păstrarea buteliilor de gaze în apropierea oricăror surse de căldură, ori sub acţiunea directă a razelor solare;
- se interzice încălzirea buteliilor ori folosirea acestora în poziţia culcată, răsturnată sau înclinată;
- este interzisă trecerea (transvazarea) gazului din butelie în orice alte recipiente sau folosirea de butelii improvizate;
- la aprinderea focului la aragaze sau sobe alimentate cu gaze naturale, folosiţi principiul „gaz pe flacără” (întotdeauna aprindeţi întâi chibritul şi apoi manevraţi robinetul de alimentare cu gaz), recomandăm utilizarea aprinzătorului electric.

Reguli de apărare împotriva incendiilor ce trebuie respectate la afumătoare
- Se interzice folosirea afumătoarelor improvizate sau amplasarea acestora în magazii, şuri, remize, sub şoproane, lângă blocuri de locuințe sau lângă materiale combustibile;
- Afumătoarele se confecţionează din zidării din cărămidă şi materiale incombustibile şi se vor amplasa independent de celelalte construcţii din gospodărie;
- Nu faceți focul afară dacă este vânt puternic.

Regulile generale de urmat în cazul producerii unei situaţii de urgenţă
- Învăţaţi semnalele de alarmare transmise prin sistemul de înştiinţare şi alarmare al localităţii dumneavoastră;
- Păstraţi-vă calmul, nu intrați în panică, liniștiți persoanele defavorizate;
- Deschideţi aparatele de radio şi televizoarele şi ascultaţi informaţiile generale emise pe aceste staţii, buletinele meteorologice, sfaturile transmise de autorităţile în drept;
- Folosiţi telefonul numai pentru a anunţa (semnala) autorităţilor locale evenimente importante, cum ar fi incendii, inundaţii, alunecări de teren, accidente majore, înzăpeziri etc;
- Să aveţi la îndemână, în casă sau în jurul ei, un stoc de provizii și apă îmbuteliată suficient de mare ca să vă ajute să supravieţuiţi câteva zile;
- Dacă sunteţi acasă, aceste provizii vă vor ajuta să treceţi fără greutăţi peste perioada de pericol;
- Dacă sunteţi evacuaţi şi trebuie să vă deplasaţi în alte localităţi, trebuie să vă luaţi cu dumneavoastră actele, bani, haine, precum şi alimente.

Cele mai importante articole pe care trebuie să le păstraţi la îndemână

- Apă (de preferat păstrată în vase de plastic sau canistre inchise);
- Hrană (hrană solidă, conserve, biscuiți fără cremă etc în ambalaj sigilat);
- Medicamente necesare membrilor familiei dumneavoastră şi în special trusă de prim ajutor;
- Cuverturi, saci de dormit, lumânări, lanterne, radioreceptor portabil cu baterii aferente;
- Documentele de identitate.

Primăria orașului Otopeni
Inspector PSI – Protecție Civilă
Popa Cornel

Orasul