Există vreo convenție între Primăria Otopeni și RATB privind călătoria pensionarilor și a altor categorii de călători cu autobuzul 449, 780 și 783?
Mă refer la gratuități, reduceri, etc, pe toată lungimea traseului respectivelor autobuze.

 

Primăria orașului Otopeni în colaborare cu Regia Autonomă de Transport București – RATB, în baza Contractului de transport public nr. 3294 bis/c/01.08.2013 (14302/10.09.2013), prelungit prin Actul adițional nr. 1/26.06.2014 (10458/26.06.2014), cu valabilitate până la 01/08/2015, pentru linia de transport în comun 449, a H.C.L. Otopeni nr. 110/2011, a H.C.L.M.B. nr. 139/2006, precum și a celorlalte legi speciale, oferă anumitor categorii de persoane următoarele facilități:
1. pensionari: gratuitate 100%, conform H.C.L.M.B. nr. 139/2006 și H.C.L. Otopeni nr. 110/2011;
2. veterani și văduve de război: scutire 100%, conform Legii nr. 44/1994;
3. persoane cu dizabilități (handicap grav sau permanent) și însoțitorii acestora, precum și asistenții personali și asistenții personali profesioniști ai acestora: scutire 100%, conform Legii nr. 448/2006 și Contractului nr. 9/13651/29.09.2014;
4. elevii și studenții (din învățământul de stat și învățământul particular acreditat): reducere 50%, conform Legii nr. 1/2011 și H.G. nr. 309/1996;
5. persoane persecutate din motive politice (deportați și deținuți politici): scutire 100% conform Decretului – Lege nr. 118/1990;
6. urmașii eroilor martiri și luptătorilor care au contribuit la Victoria Revoluției române din decembrie 1989: scutire 100%, conform Legii nr. 341/2004.
Pentru liniile de transport în comun speciale 780 și 783 nu există acorduri încheiate și nu se acordă facilități călătorilor.

Orasul