Copiii beneficiază de o mică vacanță. Bucurie mare atât pentru copii, care scapă de grija școlii și învățatului, dar și pentru părinți care nu trebuie, aparent, să-i mai supravegheze. Copiii vor rămâne nesupravegheaţi o mare parte a timpului, deoarece părinţii vor fi la serviciu. Având în vedere vremea rece în majoritatea gospodăriilor, funcționează mijloace de încălzire de diverse tipuri (lemne, gaze, sau încalzire centralizată).
Având în vedere consecințele devastatoare ale focului necontrolat, necesitatea cunoașterii și aplicării normelor de prevenire, precum și a mijloacelor de intervenție pentru stingerea incendiilor constituie o prioritate a educației cetățenești încă din copilărie.
Faptul că rămân timp îndelungat singuri, îi îndemnă pe copii să facă tot soiul de năzbâtii.
Venim cu îndemnul către conducătorii instituțiilor de învățământ de a organiza lecții în vederea instruirii și pregătirii lor în domeniul apărării împotriva incendiilor, a calamităților naturale, precum și a regulilor de comportare în situații de urgență. Un rol important în procesul de instruire pentru viață o au cadrele didactice din școală, dar și părinții.
Copiii trebuie să cunoască atât binefacerile focului, cât și efectele lui distrugătoare dacă nu este controlat. Pregătirea copilului pentru a-și apăra viața în situații de urgență nu poate fi omisă din întreaga activitate de educare a omului, determinată de respectul pentru viață, muncă și pentru cultură realizată prin învățătură și cunoaștere.
Focul este un prieten necesar, dar se transformă pe neașteptate în dușman. Este important să reținem că pericolul vine mai repede atunci când este disprețuit, din necunoaștere sau rea-voință.
Statisticile despre numărul incendiilor și a pierderilor de vieți omenești datorate jocului copiilor cu sursele de aprindere sunt elocvente. Pericolele generate s-au datorat inocenței copiilor ori indiferenței părinților față de riscurile focului. Carențele în pregătirea și educarea copiilor conduc la necunoaștere, la apariția cauzelor care produc suferințe. Cel care privește toate măsurile de prevenire cu ușurință va avea mari greutăți concretizate în răni sufletești și pagube materiale.
Copilul trebuie să știe cum să se apere, să facă diferența între bine și rău și să rețină că focul necontrolat ne este vrăjmaș, iar scăldatul nesupravegheat de maturi și în locuri necunoscute e deosebit de periculos.


Pentru preîntâmpinarea cazurilor de incendiu, e necesar copiii să reţină următoarele:
- se interzice jocul cu focul sau cu surse de aprindere!
Focul este fascinant, mai ales la vârsta copilăriei, când facem cele mai multe descoperiri privind natura. Tentația este cu atât mai mare cu cât un anumit lucru este interzis și mai ales când, din inconștiență, părinții lasă chibriturile ori brichetele la îndemâna copiilor. De foarte multe ori „descoperirea focului” la o vârstă prematură a produs copiilor răni, boli, ori a afectat, adesea ireparabil, integritatea corporală sau a condus la decesul acestora.
- se interzice joaca la aragaz!
Gazul metan este un pericol atât dacă îl inhalezi, cât și în prezența flăcării, provocând explozia, urmată eventual de incendiu. Aprinderea aragazului se realizează pe sistemul „gaz-pe-flacără”, adică se aprinde întâi chibritul, apoi se deschide butonul aragazului. Nu lăsați copiii singuri niciodată în bucătărie. Păstrați chibriturile şi brichetele acolo unde copiii nu pot ajunge.
- se interzic experimentele făcute acasă!
Copiii sunt tentați să repete experimentele pe care le-au învățat la școală, ori să realizeze propriile descoperiri în urma vizionării unor filme.
- aparatele electrocasnice trebuie folosite doar în prezenţa adulţilor!
La cea mai mică neatenție, aparatele electrocasnice (fierul de călcat, reșoul, fierbătorul) pot provoca arsuri sau pot conduce la incendii. Exemplu: fierul de călcat încins uitat pe țesături din materiale textile.
- se interzice jucatul la priză!
Când trebuie scos un aparat electric din priză, nu se trage de cablu, ci cu o mână se ține bine de priză, iar cu cealaltă se trage ștecherul. Nu se pune mâna umedă pe prize sau pe aparatură electrică. Nu se introduce în prize sârme, fire sau alte improvizații. Există riscul de electrocutare.
- se interzice suprasolicitarea instalațiilor electrice!
În majoritatea locuințelor se găsește un număr mare de aparate electrice: fiare de călcat, mixere, roboți de bucătărie, frigidere, mașini de spălat și aparatură electronică. De multe ori acestea sunt utilizate și alimentate din prize multiple, suprasolicitând instalația electrică și favorizând astfel producerea unui incendiu. De regulă nu este admisă alimentarea, din aceeași priză, a mai mult de un consumator mare sau cel mult trei consumatori medii de curent electric.
Se interzice exploatarea aparatelor electrice, conductoarele electrice, prizele și întrerupătoarele cu defecțiuni sau improvizații.
Pentru remedierea defecțiunilor la aparatele și instalațiile electrice, părinții trebuie să apeleze la personalul specializat.
NU lăsați aparatele electrice sub tensiune când nu le folosiți. Pot fi oricând surse generatoare de incendiu. Învățați-vă copiii cum să se comporte în cazul izbucnirii unui incendiu.
În situații de urgență educați copiii să sune urgent la numărul de telefon gratuit 112 pentru intervenția pompierilor fără însă a face abuzuri care se pedepsesc de lege. Focul fascinează copiii, de aceea trebuie:

Să ne gândim la copiii noștri!

Primăria orașului Otopeni
Inspector PSI – Protecție Civilă
Popa Cornel

Orasul