Perioada trecută de la ultimul număr al revistei a fost relativ liniştită, asta însemnând absenţa evenimentelor negative deosebite, însă a crescut numărul reclamaţiilor de tulburare a ordinii şi liniştii publice, prin muzica ascultată la volum maxim şi la ore nepotrivite, finalizate prin adresarea de injurii şi ameninţări, iar uneori cu loviri sau alte violenţe.
Deşi reacţia Poliţiei Oraşului Otopeni a fost fermă de fiecare dată, ne facem datoria să vă aducem la cunoştinţă prevederile legale în materie, chiar dacă necunoaşterea legii nu înlătură răspunderea contravenţională sau penală, după caz. Principalul act normativ din domeniu este Legea nr. 61 din 27 septembrie 1991 (*republicată*), pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, din conţinutul căreia vă prezentăm câteva extrase cu speranţa că vor avea un efect preventiv pentru persoanele predispuse la comportamente antisociale:
Constituie contravenţie săvârşirea oricăreia dintre următoarele fapte, dacă nu sunt comise în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni:


1) săvârşirea în public de fapte, acte sau gesturi obscene, proferarea de injurii, expresii jignitoare sau vulgare, ameninţări cu acte de violenţă împotriva persoanelor sau bunurilor acestora, de natură să tulbure ordinea şi liniştea publică sau să provoace indignarea cetăţenilor ori să lezeze demnitatea şi onoarea acestora sau a instituţiilor publice; (amendă de la 200 lei la 1.000 lei).
2) constituirea unui grup format din trei sau mai multe persoane, în scopul de a săvârşi acţiuni ilicite, contrare ordinii şi liniştii publice şi normelor de convieţuire socială, precum şi actele de încurajare sau sprijinire, sub orice formă, a unor astfel de grupuri de persoane, care incită la dezordine socială; (amendă de la 500 lei la 1.500 lei).
14) scrierea sau desenarea, fără drept, pe pereţii clădirilor, pe garduri sau pe obiecte de folosinţă comună aflate în locuri publice ori deteriorarea prin orice mijloc a acestora; (amendă de la 100 lei la 500 lei).
17) lăsarea în libertate ori fără supraveghere a animalelor care pot prezenta pericol pentru persoane sau bunuri; (amendă de la 100 lei la 500 lei).
18) refuzul consumatorului de a părăsi un local public în care se consumă băuturi alcoolice, după ora de închidere sau la cererea îndreptăţită a unui salariat al localului; (amendă de la 100 lei la 500 lei).
22) servirea cu băuturi alcoolice, în localurile publice, a consumatorilor aflaţi în vădită stare de ebrietate, precum şi a minorilor; (amendă de la 100 lei la 500 lei).
24) provocarea ori participarea efectivă la scandal, în locuri sau localuri publice; (amendă de la 200 lei la 1.000lei).
25) tulburarea, fără drept, a liniştii locuitorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigăte sau larmă; (amendă de la 200 lei la 1.000 lei)
26) tulburarea liniştii locatarilor între orele 22:00-8:00 şi 13:00-14:00 de către orice persoană prin producerea de zgomote, larmă sau prin folosirea oricărui aparat, obiect ori instrument muzical la intensitate mare în localurile sau în sediile persoanelor juridice, în locuinţele persoanelor fizice sau în oricare alt loc din imobile cu destinaţia de locuinţe ori situat în imediata vecinătate a acestora; (amendă de la 500 lei la 1.500 lei).
28) alungarea din locuinţa comună a soţului sau soţiei, a copiilor, precum şi a oricărei alte persoane aflate în întreţinere; (amendă de la 200 lei la 1.000 lei).

Agent șef principal Mircea Mârtâcu

Orasul