Actul de înfiinţare a acestei arme a fost semnat de către Domnitorul Moldovei, Grigore Alexandru Ghica, care a promulgat printr-un „Ofis domnesc”, la 3 aprilie 1850 „Legiuirea pentru reformarea Corpului slujitorilor în Corp de jandarmi”
După Unirea Moldovei cu Ţara Românească ( 1859), Jandarmeria Română a fost reorganizată şi supusă unui amplu proces de modernizare. Tot atunci, Regimentele de jandarmi au fost transformate în Legiuni de jandarmi.
În timpul Războiului de Independenţă (1877-1878), jandarmii au participat la luptele împotriva Imperiului Otoman, iar, pentru faptele de arme din timpul războiului, numeroşi jandarmi au fost decoraţi cu medalia "Apărătorii Independenţei" şi medalia "Crucea Trecerii Dunării".
La 1 septembrie 1893, a intrat în vigoare Legea de înfiinţare a Jandarmeriei Rurale.
În timpul celor două războaie mondiale, trupele de jandarmi au participat la operaţiunile militare, la misiuni specifice stării de război. Totodată, au asigurat ordinea şi paza obiectivelor economice şi a populaţiei şi au luat parte la organizarea administrativă a teritoriilor eliberate.
La 23 ianuarie 1949 prin Ordinul nr.10052 al secretariatului pentru trupe al M.I., se înfiinţează Trupele de Securitate, toate trupele de jandarmi şi centrele de instrucţie trec la Comandamentul Trupelor de Securitate, iar Jandarmeria rurală se subordonează Direcţiei Generale a Miliţiei.
Aceasta a pus capăt, pentru un timp, existenţei principalei instituţii de ordine publică, organizată militar, din România democrată, ce avea ca atribuţii paza, protecţia şi menţinerea ordinii constituţionale şi de stat, apărarea libertăţilor cetăţeneşti, a proprietăţii, a persoanelor fizice şi juridice.
După Revoluţia din decembrie 1989, Guvernul României, a reînfiinţat Jandarmeria Română, aceasta fiind subordonată Ministerului Afacerilor Interne.
Jandarmeria Română, an de an, şi-a recâştigat rolul şi locul printre instituţiile statului, ajungând ca, în anul 2014, să ocupe locul 2, în clasamentul încrederii în instituţiile publice. Astăzi, eforturile depuse se reflectă în coeficientul de încredere cu care este creditată instituţia, şi anume 62% din sufragiile exprimate.
În prezent, Jandarmeria Română are un rol activ, alături de celelalte componente ale Ministerului Afacerilor Interne, în crearea unui climat de siguranţă şi ordine publică în rândul cetăţenilor statului român.
Pentru dumneavoastră, locuitori ai oraşului Otopeni, Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Ilfov „Lascăr Catargiu”, îşi va desfăşura în continuare activitatea sub deviza „Protecţie prin intervenţie”, având ca misiune principală, protejarea vieţii şi a bunurilor cetăţenilor precum şi asigurarea ordinii şi liniştii publice.
Sărbătorirea a 165 de ani de la înfiinţare ne îndeamnă, însă, să ne aducem aminte de principalele repere ale existenţei unei instituţii credibile, o veritabilă forţă constituită pentru siguranţa cetăţenilor.

La mulţi ani, Jandarmeria Română!

Colonel Ştefan RĂDULICĂ

Orasul