SOCIETATEA AGRICOLĂ OTOPENI

CONVOACĂ
ADUNAREA GENERALĂ
a membrilor asociați pe data de 19.04.2015
ora 10.00 în Sala Mică a CASEI DE CULTURĂ „ION MANU” din orașul Otopeni.

Ordinea de zi:
- Raport de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2014;
- Raportul cenzorilor;
- Aprobarea Bilanțului Contabil pe anul 2014;
- Prezentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015;
- Alegerea cenzorilor;
- Diverse

Notă: Dacă numărul participanților la Adunarea Generală este sub 2/3 din totalul membrilor înscriși, aceasta se reprogramează pe data de 26.04.2015 la aceeași oră și în același loc.

PREȘEDINTE
Consiliul de Administrație
ANGHEL ȘTEFAN

Orasul