„Orice om trebuie să caute pacea atâta timp cât are speranța de a o obține.”
Thomas Hobbes (filosof, 1588-1679)

„Viața omului numai atunci e prețioasă când urmărește un ideal.”
Liviu Rebreanu (prozator și dramaturg, 1885-1944)

„Libertatea și progresul constituie nu numai țelul artei, dar și al întregii vieți.”
Ludwig van Beethoven (compozitor, 1770-1827)

„Toate le aduce timpul, timpul îndelungat știe să schimbe nume și înfățișare, natură și soartă.”
Platon (filozof antic, cca 427-347 i.Hr)

„Trăiești numai o dată pe lume.”
Johann Wolfgang Goethe (poet, ilustru gânditor și om de știință, 1749-1832)

Orasul