În programul cu care domnul primar a câștigat ultimul mandat, exista un punct legat de reabilitarea termică a blocurilor.
Mai are primăria în plan realizarea acestor lucrări? Consider că orașul ar beneficia de pe urma acestor lucrări de reabilitare termică a blocurilor, atât din punct de vedere estetic, cât și din punctul de vedere al consumului de energie termică.

Conform prevederilor OUG nr. 18/2009, reabilitarea termică a blocurilor de locuințe poate fi realizată cu fonduri alocate din bugetul local, din bugetul de stat și bugetul asociațiilor de proprietari/locatari:
- 50% din bugetul de stat;
- 30% din bugetul local;
- 20% contribuție a asociațiilor de proprietari/locatari.
Consiliul Local al orașului Otopeni a aprobat ca efortul financiar al asociațiilor de proprietari/locatari de 20% să fie suportat din bugetul local.
Deși în ultimii ani blocurile de locuințe au fost incluse în programul de reabilitate termică, iar autoritatea publică locală a făcut demersurile necesare, în niciun an nu au fost alocate fonduri de la bugetul de stat astfel încât acest program să fie realizat.
Având în vedere stadiul avansat de deteriorare, începând cu anul 2015 vom demara un program de reabilitare al acoperișurilor urmând ca în perioada următoare să se realizeze și anveloparea termică a acestora. Sursa de finanțare a acestor lucrări va fi asigurată de Primăria orașului Otopeni.

Primăria orașului
OTOPENI

Orasul