În perioada anilor '50, puțini dintre absolvenții școlii din Otopeni urmau cursurile unei școli medii (cum era numit liceul în acea epocă). Un număr de 2-3 elevi pe an reușeau să meargă mai departe, la liceu, ceea ce însemna o realizare onorabilă pentru acele vremuri zbuciumate.
Promoția de absolvenți ai Școlii Generale nr. 9 din Otopeni - iunie 1960, a fost una de excepție. A fost o promoție mai numeroasă decât cele anterioare, formată din copii născuți imediat după război, cu alte ambiții și cu alte perspective, mult diferite față de acelea de a deveni truditor la muncile câmpului.
În acea perioadă, școala generală se încheia cu 7 clase. Atunci au fost la Otopeni două clase de absolvenți: clasa a șaptea A (profesor diriginte Ioan Cheșcă - limba română) și clasa a șaptea B (profesor diriginte T. Dumitrașcu - matematică). Directorul școlii era profesorul de fizică-matematică M. Ionescu.
Pentru a obține certificatul de absolvire a școlii generale (document necesar pentru înscrierea la liceu sau la altă formă de învățământ), toți cei care au promovat clasa a șaptea au susținut un examen de absolvire, la 5 discipline.
Acestea au fost: limba română (scris și oral), matematică (scris și oral), geografie, istorie, științele naturii.
Aș mai face o remarcă: la clasele cinci și șase, diriginții acestei promoții au fost prof. Ioan Petruș (geografie în principal) la seria A și prof. Surdeanu (istorie) la seria B. În clase I-V, învățătoarea seriei A a fost Petruș Ancuța, iar la seria B a fost Huțanu Elena. Cu astfel de dascăli, de excepție, nu este de mirare că promoția 1960 a fost de excepție!
Și încă ceva foarte important: în același an s-au marcat 100 de ani de la primul an de învățământ școlar la Otopeni - 1860.
Din promoția noastră au intrat la liceu, din prima încercare, 12 elevi, un adevărat record pentru acele vremuri. Cei mai mulți au fost admiși la Școala Medie (liceul) nr. 5 „Mihail Sadoveanu”, din București, Bd. Dacia nr. 6-8.


În prezent, în locul respectiv funcționează Liceul Economic nr. 1 „Virgil Madgearu”.
O listă cu cei admiși la liceul „M. Sadoveanu” în 1960 (cu scuze pentru omisiunile datorate trecerii anilor) arată astfel: Bătrânu Victoria, Marinescu Alexandra, Ștefan Ion, Zubeou Maria, Ștefan Mariana, Piteșteanu Elena, Matei Mihai, Iorga Ștefania, Mihai Gheorghe.
Alte licee, la care mergeau elevii din Otopeni erau „I. L. Caragiale” și Școala Medie nr. 32 (Domenii).
Mulți dintre colegii noștri și-au continuat studiile liceale la seral, reușind să devină tehnicieni de valoare, maiștri pricepuți, specialiști în cele mai diverse domenii de activitate.
Alții, mai puțin dispuși pentru efort la învățătură, dar cu evidente deprinderi practice, au urmat diferite școli profesionale (cu durata de 3 ani!), ajungând prelucrători mecanici, sudori, tâmplari, șoferi, mecanici etc.
Pentru că noua locație a liceului „M. Sadoveanu” nu era gata (contrucția fiind finalizată în septembrie 1960), concursul de admitere s-a desfășurat în localul Școlii Generale „Vasile Alecsandri” (lângă liceul „Sf. Sava”). S-au dat probe scrise și orale , la limba română și matematică. Rezultatele au fost remarcabile și astfel, un grup de tineri otopenari capătă statutul de liceeni, în „buricul” Bucureștiului. După 4 ani de studii a venit Bacalaureatul - examen de maturiatate se numea atunci. Am dat examene la 7 (șapte) materii: Limba și Literatura Română (scris și oral), Isoria României, Noțiuni de Filosofie, Matematică (scris și oral), Fizică, Chimie, Biologie.
Materiile sunt pentru secția „Real” și sunt menționate în ordinea înscrisă pe diploma de absolvire. Ca un fapt inedit, aș aminti că în sesiunea respectivă (iunie 1964), la aceeași comisie de bacalaureat s-au prezentat mai mulți jucători de fotbal ai echipei C.C.A.
Cred că merită un plus de stimă și apreciere acei colegi și acele colege de promoție, care prin ambiție și muncă perseverntă, au reușit să urmeze cursurile unei facultăți, obținând o diplomă universitară și dobândind (după caz) titlul de inginer, economist, profesor etc.
Pentru a dobândi calitatea de student la o facultate cu profil mecanic, la Politehnica din București, în toamna anului 1964, candidații au susținut trei probe scrise (eliminatorii) și două probe orale, din toată materia de liceu, de la matematică și fizică. Nu se luau în calcul media anilor de liceu și nici media de la examenul de bacalaureat. Am prezentat aceste amănunte pentru a-i încuraja pe tinerii care aspiră (Cinste lor!) la nobila calitate de student.
Din leatul nostru (anul nașterii 1946) ne-au părăsit multe suflete, pentru totdeauna și mult prea devreme. Pentru Nelu, Mariana, Paul, Maria, Nicu și alții (știuți sau nu) un pios omagiu și un semn de adâncă prețuire și recunoștință pentru anii petrecuți împreună!
Aștept cu deosebit interes și multă curiozitate să aflu din paginile acestei reviste (sau din alte surse) informații și date despre alte promoții de excepție ale școlii din Otopeni. Este în interesul și folosul nostru, al tuturor otopenarilor!

Florinel Alexe,
Inginer pensionar

Orasul