Prin Legea nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local, precum şi a altor acte legislative cu aplicabilitate în transportul public local, s-a creat cadrul legislativ necesar care permite organizarea şi monitorizarea activităţii de transport public local de călători.
   Pentru ca necesităţile de transport ale cetăţenilor din oraşul Otopeni să poată fi satisfăcute, în condiţii de eficienţă economică, Primăria oraşului Otopeni a considerat necesară realizarea unui studiu privind oportunitatea înfiinţării serviciului de transport public local de persoane prin curse regulate în interiorul oraşului, precum şi analizarea legăturilor cu alte trasee interurbane/periurbane de legătură cu localităţile învecinate şi, în special, cu municipiul Bucureşti.
Necesitatea realizării acestui proiect rezidă din dezvoltarea accentuată din ultimii 10 – 15 ani a oraşului, atât din punct de vedere socio – economic, cât şi din punct de vedere a extinderii zonelor rezidenţiale şi economice, a creşterii numărului de locuitori şi a locurilor de muncă.
   De asemenea, această necesitate se justifică şi din punct de vedere a realizării legăturii între cele două părţi ale oraşului – Est – Vest – delimitate de o parte şi de alta a DN 1 – pe de o parte, cât şi din realizarea legăturii centrului oraşului cu toate cartierele/zonele, respectiv: Otopenii de Jos, Odăi, Ferme, Centura si zonele unde se desfăşoară activităţi economice. Aceste realităţi au determinat factorii de decizie ai oraşului să găsească soluţii pentru deservirea cetăţenilor printr-un serviciu de transport public care să răspundă într-o măsură cât mai mare nevoilor cetăţenilor şi să asigure un transport civilizat, în condiţii de siguranţă şi un timp de călătorie rezonabil.
   În prezent este în curs de elaborare, într-un stadiu foarte avansat, documentaţia de atribuire (fişa de date a achiziţiei, caietul de sarcini cu anexele aferente) şi urmează a fi aprobată prin Hotărâre de către Consiliul Local al oraşului Otopeni. Delegarea serviciului de transport public se va realiza în urma organizării licitaţiei publice deschise.
Urmare analizării documentaţiei, considerăm că aceasta este una atractivă astfel încât la licitaţia publică să participe cât mai mulţi operatori în domeniu, iar cel care va fi declarat câştigător să asigure un serviciu de transport public de călători cât mai performant şi în condiţii de eficienţă economică.
   In numerele viitoare ale revistei InfoOtopeni vă vom ţine la curent cu stadiul derulării procedurii de achiziţie şi cu detalii despre traseul şi staţiile propuse, numărul de autobuze, frecvenţa orară etc.

 

Rețeaua combinată local interurban
(conform prezentei propuneri)

 

 

b_200_150_16777215_0___images_stories_asfasf.jpg

 

 

 

Text: Primăria orașului Otopeni

Orasul