Programul multianual de reabilitare termică a blocurilor din orașul Otopeni

 

   Primăria oraşului Otopeni începe demersurile pentru programul de reabilitare termică a blocurilor de locuințe din oraşul Otopeni. Programul constă în două etape – etapa 1: reabilitarea acoperişurilor sau a terasei sau, în funcție de caz, termoizolarea planşeului de peste ultimul nivel și etapa 2: reabilitarea pereților exteriori, subsoluri și înlocuirea ferestrelor și ușilor.
   O echipă din cadrul Primăriei oraşului Otopeni lucrează la realizarea proiectului de reabilitare termică, programând la implementare toate activităţile prevăzute în OUG 18/2009, completată şi modificată.
În acest sens, un reprezentant din echipa Primăriei oraşului Otopeni va lua legătura în perioada februarie – martie 2016 cu administratorii blocurilor de locuinţe pentru oferirea mai multor detalii si însoţirea acestora la întâlnirile cu locatarii pentru o informare documentată cu privire la legislaţie, mecanismele de finanţare disponibile, planul de lucru, implicaţii financiare individuale şi beneficiile concrete ale acestui proiect.
   Programele de finanţare pe care Primăria oraşului Otopeni le poate accesa pentru implementarea programului de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe sunt:
   Programul de reabilitare termică în conformitate cu OUG nr. 18/2009 privind creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, completată si modificată, Programul de reabilitare termică având finanțare din fonduri europene şi Programul de reabilitare termică a clădirilor de locuit cu finanţare prin credite bancare cu garanţie guvernamentală în conformitate cu OUG 69/2010.
   Conform statisticilor, odată cu reabilitarea blocurilor, facturile la întreținere ale locatarilor din blocurile reabilitate vor fi mai mici cu până la 40%!
   Principalele lucrări executate în cadrul programului de reabilitare termică a blocurilor de locuinţe pot fi:
    * Izolarea termică a faţadei - parte vitrată, prin înlocuirea tâmplăriei exterioare existente, inclusiv a celei aferente accesului în blocul de locuinţe, cu tâmplărie termoizolantă pentru îmbunătăţirea performanţei energetice a părţii vitrate, tâmplărie dotată cu dispozitive/fante/grile pentru aerisirea controlată a spaţiilor ocupate şi evitarea apariţiei condensului pe elementele de anvelopă;
    * Izolarea termică a faţadei - parte opacă, inclusiv termohidroizolarea terasei, respectiv termoizolarea planşeului peste ultimul nivel în cazul existenţei şarpantei, cu sisteme termoizolante;
    * Închiderea balcoanelor şi/sau a logiilor cu tâmplărie termoizolantă, inclusiv izolarea termică a parapeţilor;
    * Izolarea termică a planşeului peste subsol, în cazul în care prin proiectarea blocului sunt prevăzute apartamente la parter;
    * Demontarea instalaţiilor şi echipamentelor aflate pe faţadele şi terasa blocului de locuinţe precum şi remontarea acestora după efectuarea lucrărilor de izolare termică;
    * Reabilitarea și modernizarea instalațiilor pentru prepararea și transportul agentului termic, apei calde menajere și a sistemelor de ventilare și climatizare, inclusiv sisteme de răcire pasivă, precum și achiziționarea și instalarea echipamentelor aferente și racordarea la sistemele de încălzire centralizată, după caz;
    * Repararea/refacerea instalaţiei de distribuţie între punctul de racord şi planşeul peste subsol/canal termic, inclusiv izolarea termică a acesteia, în scopul reducerii pierderilor de căldură şi masă, precum şi montarea robinetelor cu cap termostatic la radiatoare şi a robinetelor de presiune diferenţială la baza coloanelor de încălzire în scopul creşterii eficienţei sistemului de încălzire prin autoreglarea termohidraulică a reţelei; 

    * Repararea/înlocuirea cazanului şi/sau arzătorului din centrala termică de bloc/scară, în scopul creşterii randamentului şi al reducerii emisiilor de CO2.

   Planul de lucru pe care echipa Primăriei orașului Otopeni îl are în vedere pentru programul de reabilitare termică a blocurilor cuprinde următoarele activități:
Pasul 1 – identificarea și inventarierea blocurilor de locuințe - identificarea blocurilor de locuințe realizate după proiectele elaborate în perioada 1950 – 1990, inventarierea blocurilor de locuințe identificate, pe cartiere, cvartele și puncte termice, gruparea blocurilor de locuințe inventariate după regimuri de înălțime – parter + patru etaje inclusiv, respectiv parter + mai mult de patru etaje;
Pasul 2 – semnare contracte mandat între Asociațiile de Proprietari și Primăria orașului Otopeni - transmiterea înștiințărilor despre programul de reabilitare termică către Asociațiile de Proprietari din blocurile selecționate și invitarea acestora la semnarea unui contract de mandat cu Primăria orașului Otopeni;
Pasul 3 – elaborare documentație tehnico-financiară – organizarea procedurii de achiziție pentru atribuirea contractului de servicii ce cuprinde: DALI, expertiza tehnică a clădirii, raportul de audit energetic, apoi eliberarea certificatului de urbanism și autorizația de construcție;
Pasul 4 – stabilirea cofinanțării – realizarea unui buget pentru fiecare bloc ce cuprinde și calculul contribuției Asociației de Proprietari, emiterea HGAP prin care se aprobă participarea la programul de creștere a eficienței energetice a blocurilor de locuințe selecționate, intervențiile/măsurile de creștere a eficienței energetice, cota de cofinanțare și valoarea contribuției Asociațiilor de Proprietari, emiterea hotărârii Consiliului Local de aprobare a cererii de finanțare;
Pasul 5 – transmiterea documentaţiei pentru fiecare bloc de locuinţe către MDRAP în vederea analizării și verificării./Trimiterea cererii de finanțare cu toate anexele aferente.
   Conform Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, din consumul anual de energie al unei locuințe, 55% este pentru încălzire. Astfel, într-o locuință neizolată corespunzător, pierderile de căldură sunt de 20-25% la nivelul pereților exteriori, 20-30% prin subsol și acoperiş și 20-25% la nivel de uși și ferestre neperformante energetic.

   BENEFICIILE INVESTIŢIILOR ÎN REABILITAREA TERMICĂ A LOCUINȚEI:
    * fiecare locuință să beneficieze de condiții mai bune de igienă şi confort termic;
    * pierderi de căldură și consum energetic redus;
    * reducerea costurilor de întreţinere pentru încălzire şi apă caldă de consum;
    * scăderea emisiilor poluante generate de producerea, transportul şi consumul de energie;
    * păstrarea valorii arhitecturale, ambientale şi de integrare cromatică în mediul urban.
   Sprijinul şi implicarea dumneavoastră sunt factori ce vor contribui la succesul programului.
   Obiectivul Primăriei oraşului Otopeni constă în asigurarea confortului necesar în apartamentele de bloc, astfel încât locuitorii oraşului Otopeni să beneficieze în mod direct de suportul primăriei în optimizarea consumului de energie, dar sprijinul şi implicarea dumneavoastră sunt factori ce vor contribui la succesul programului.

 

 

Text: Primăria orașului Otopeni

Orasul