LUCRĂRI DE MODERNIZARE A REȚELELOR DE JOASĂ TENSIUNE ÎN ORAȘUL OTOPENI

Primăria orașului Otopeni, în parteneriat cu ENEL Distribuție Muntenia, are prevăzute în programul de investiții lucrări de proiectare și execuție pentru modernizarea rețelelor de joasă tensiune în orașul Otopeni, lucrări ce constau în principal în:

• Înlocuirea porțiunilor de rețele electrice aeriene realizate cu conducte clasice neizolate cu conductoare torsadate pe un traseu de cca 8 km pe străzile: 
- Crăițelor și Intr. Crăițelor cu intrările adiacente;
- 1 Mai și intrările adiacente;
- Grivița și intrările adiacente;
- Drumul Odăi;
- Drumul Gării Otopeni;
- 23 August;
- Intrarea Căminului Cultural și altele.

• Deasemenea se vor executa următoarele lucrări:
- înlocuirea branșamentelor individuale vechi și firidelor de bransament cu blocuri de masură și protecție, conductoare coaxiale și contori care oferă posibilitatea citirii de la distanță;
- în funcție de modul de amplasare se va urmări scoaterea firidelor la limita de proprietate cu domeniul public, sau amplasarea pe stâlpi: cca 6150 bucăți;
- înlocuirea cutiilor de distribuție vechi, deteriorate, cu cutii noi.

Precizam că Primaria orasului Otopeni derulează an de an lucrări de investiții în sistemul de alimentare cu energie electrică. Aceste lucrări constau în: realizarea de posturi de transformare, repartiția uniformă a consumurilor în rețea prin sectorizarea circuitelor de alimentare cu energie electrică, extinderi de rețele pe drumurile nou inființate.

Aceste lucrări au ca scop creșterea gradului de siguranță în alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din localitate, cresterea gradului de siguranță în exploatare a instalațiilor, reducerea cheltuielilor de întreținere și reparații.

Primaria orasului Otopeni

Orasul