Sf_Gheorghe_OtopeniBiserica Sfântul Gheorghe se află în curs de restaurare şi repictare. S-a schimbat învelitoarea atat a bisericii cât şi a clopotniţei cu tablă de cupru şi s-au renovat pereţii exteriori ai bisericii. La interior bolta şi naosul s-au terminat de repictat şi s-au montat candelabrele. Actualmente se lucrează la  restaurarea altarului şi a Sfintei Mese, apoi a catapetesmei. In sfârşit, după ce se va încheia şi repictarea tindei [pronaosul), o comisie a Patriarhiei va face operaţia de recepţie şi verificare a lucrării efectuate, după care se va face slujba de resfinţire.

Orasul