colectarea_selectiva_in__otopeniPRIMĂRIA OTOPENI şi S. C. URBAN SA. au devenit cei mai importanţi furnizori de soluţii integrate de gestiune a deşeurilor, prin adoptarea politicii din domeniul Managementului Integrat Partenerlatul pe care PRIMĂRIA OTOPENI l-a dezvoltat cu societatea URBAN SA încă din 2002, s-a dovedit a fi unul de succes. împreună am reuşit să facem din oraşul Otopeni unul dintre cele mai curate oraşe din România. Am reuşit să ridicăm la standarde europene calitatea serviciilor, dar şi a metodelor practicate.

Cu sprijinul domnului primar Silviu Constantin Gheorghe, aufost realizate campanii de educaţie cu privire la curăţenie, fără implicarea dânsului, nimic din toate acestea nefiind posibile. Mentalitatea şi atitudinea pe care PRIMĂRIA OTOPENI o imprimă prin aceste programe educaţionale locuitorilor se regăseşte în ordinea si curăţenia exemplara de zi cu zi a oraşului.

în vederea continuării acestui parteneriat de succes şt pentru următorii 4 ani, S.C URBAN SA. şi-a propus să facă investiţii de peste 1,6 milioane de euro în utilaje şi programe de responsabilitate socială şi educaţională pentru tineri şi copii.
Prin achiziţia de utilaje ultramoderne şi echipamente ne propunem sâ demarăm cât mai multe programe pilot care au la bază colectarea selectivă, astfel încât oraşul Otopeni va fi primul oraş care va beneficia de anumite facilităţi de care alte oraşe nu au parte. Pentru prima data în România şi persoanele fizice care locuiesc la case / vile vor avea posibilitatea să colecteze selectiv prin sistemul de colectare de tip "din uşă în uşă".
Referitor la programul de colectare selectivă de la populaţie, ne propunem să construim încă 20 de platforme amenajate cu containere "de tip clopot" astfel încât oraşul OTOPENI se va alinia standardelor europene, având posibilitatea să protejeze mediul înconjurător prin depozitarea fracţiilor de gunoi reciclabil pe trei categorii.
De asemenea pentru o cât mal bună desfăşurare a colectării selective de la asociaţiile de propietari, acestea vor fi dotate cu europubele de capacitate 240 L destinate colectării fracţiilor de deşeuri reciclabile.
Conform planului de investiţii în perioada 2010-2014, pentru oraşul OTOPENI, S.C URBAN SA. va pune la dispoziţie 10 aspiratoare portabile, 6 maşini automate de măturat/spălat stradal şi 6 utilaje dotate cu freze pentru deszăpezire, precum şi înlocuirea utilajelor uzate.

Primăria oraşului Otopeni

Orasul