PAROHIA ODĂI - OTOPENI
Str. George Topârceanu , Nr.30

Cuvânt din “Odaia Brâncoveanului”
“… unde sunt doi sau trei adunaţi în numele Meu,
acolo voi fi şi Eu, în mijlocul lor…” (Matei,18-20)

Din cele mai vechi timpuri, acolo unde se aşeza o comunitate de creştini, pe locul cel mai înalt se ridica, mândră şi frumoasă, biserica satului. A fost cea care din totodeauna în vremuri de furtună şi tulburare, a primit în sânul ei sufletele greu încercate şi zbuciumate de vicisitudinile vremii, de stăpânirile păgâne, a mângâiat întristarea mamelor şi văduvelor în vreme de război, a călăuzit ca o maică orfanii întristaţi, a călăuzit paşii clătinaţi ai celor mai greu încercaţi şi nu în ultimul rând a continuat misiunea cea sfântă de propovăduire a Evangheliei lui Hristos.
A lipsit mult timp această “blândă maică”, biserica, din Odaia Brâncoveanului, sau distanţa până la ea nu a fost pentru toţi posibil de străbătut, şi poate pentru astfel de motive nu s-au putut aduna credincioşii lui Dumnezeu, pentru ca “întru-un gând” şi dragoste frăţească să mărturisească Treimea de o fiinţă şi de viaţă făcătoare.
La 21 mai 2010, “cu vrerea Tatălui, cu bunăvoinţa Fiului şi sub îndrumarea Sfântului Duh”, s-a împlinit o veche dorinţă a credincioşilor prin sfinţirea aşezământului bisericesc cu hramul Sfinţii Împăraţi Constantin şi mama sa, Elena, şi Sfinţii Martiri Brâncoveni. Această lucrare a fost posibilă prin grija şi dragostea unor suflete iubitoare de cele sfinte şi împreună căutătoare a mântuirii.
Sfânta noastră biserică şi-a deschis uşile, precum o mamă îşi întinde mâinile pentru a-şi strânge copiii la piept, aşteptând ca cei cu dragoste de cele dumnezeieşti să vină pentru a înălţa rugăciuni pentru “mila, viaţa, pacea, sănătatea, mântuirea şi cercetarea şi iertarea păcatelor sfintei noastre biserici, ai oraşului nostru şi din ţara noastră.
Poate că datorită lucrărilor pentru realizarea picturii şi a spaţiului mic, numărul celor care au participat la slujbe nu a fost atât de mare pe cât mă aşteptam, dar astăzi, sfânta noastră biserică este împodobită cu toate cele necesare pentru săvârşirea Sfintelor Taine, Laude şi Ierurgii bisericeşti şi de asemenea poate oferi fiecărui credincios liniştea şi confortul necesar pentru a vorbi cu Dumnezeu, pentru a se ruga.
Întradevăr, comunitatea noastră este compusă dintr-o străveche vatră şi un cartier în plină dezvoltare, aducând alături oameni cu viziuni şi pregătiri diferite, dar cu frumoase vocaţii şi virtuţi sufleteşti. Biserica este comuniunea şi comunitatea sacramentală a oamenilor lui Dumnezeu, întemeiată de Hristos, Fiul lui Dumnezeu întrupat, plină de viaţă şi lucrarea Sfântului Duh, spre sfinţirea şi mântuirea oamenilor. Este “casa lui Dumnezeu” în care cu toţii ne împărtăşim din Unul şi Acelaşi Trup şi Sânge al Mântuitorului Hristos, spre iertarea păcatelor şi pentru dobândirea vieţii celei veşnice în împărăţia lui Dumnezeu.
Tocmai pentru că lucrarea mea pastoral-misionară nu trebuie să se rezume doar la cei care participă la sfintele slujbe, am hotărât să iau iniţiative de a pătrunde în casele frăţiilor voastre şi în “odaia” sufletului prin acest periodic care, cu ajutorul lui Dumnezeu şi sprijinul dumneavoastră, să-l permanentizăm şi să apără lună de lună. Gândindu-mă ce nume ar trebui să atribui acestui periodic, m-am oprit asupra acestuia: “Odaia Brâncoveanului - Odaia sufletului”, împletind istoria acestei aşezări cu trăirea sufletească ce trebuie să se desăvârşească în odaia - cămara sufletului.
Acest periodic doreşte să aducă sărbătorile bisericeşti şi vieţile sfinţilor împletite cu tradiţiile în casa frăţiilor voastre, Sfintele Taine şi cuvintele de învăţătură pentru creşterea duhovnicească şi înălţarea sufletului spre patria cerească.
De asemenea va avea un spaţiu rezervat tuturor enoriaşilor, astfel încât cei dornici şi iubitori de cele sfinte să îşi poată exprima gândurile şi sentimentele religioase, precum şi ideile pentru dezvoltarea acestui periodic.
Mă rog ca Bunul Dumnezeu să binecuvânteze lucrarea noastra şi să o arate rodnică, iar “sămânţa” semănată în sufletele frăţiilor voastre să încolţească, să crească şi să dea rod după osteneala fiecăruia.

Vă îmbrăţisez în Hristos.
Preot Ion Iliuţă

Orasul