ADUNAREA GENERALĂ

a membrilor asociaţi pe data de 08.05.2011,ora 10,00 în SALA DE SEDINTE a CASEI DE CULTURĂ ,, ION MANU “ din oraşul Otopeni

Ordinea de zi:

 

Lucrările Adunării Generale se vor desfăşura indiferent de numărul participanţilor care, sperăm să fie cât mai mare.

Va aşteptăm !

 

PREŞEDINTE,

ANGHEL ŞTEFAN

Orasul