Bugetul local reprezinta instrumentul esential prin care se realizeaza la nivel local principiul autonomiei, principiu consacrat atit prin Constitutie cit si prin Legea administratiei publice locale.

Prin bugetul local se stabileste volumul veniturilor si cheltuielilor, precum si structura acestora pe surse, respectiv pe destinatii, in functie de specificul local si de necesitatile comunitatii.

Prin Hotarirea nr. 2/28.02.2011, Consiliul Local al orasului Otopeni a aprobat Bugetul general centralizat pe anul 2011, care prevede realizarea unui volum de venituri in suma totala de 108.565.997 lei si respectiv a unui volum de cheltuieli in suma totala de 108.565.997 lei, respectindu-se astfel principiul echilibrului bugetar.

La partea de venituri, sumele inscrise in buget reprezinta limite minime care ar trebui realizate, iar la partea de cheltuieli sumele inscrise in buget au fost dimensionate astfel incit sa asigure finantarea obiectivelor si actiunilor cuprinse in programul de dezvoltare al orasului pentru perioada urmatoare si vor fi efectuate pe baza unui program temeinic fundamentat, fiind destinate sa asigure utilizarea in mod eficient a resurselor financiare locale.

Orasul