ASIST 1Pentru mine, programele de asistenţă socială oferite categoriilor defavorizate de populaţie au însemnat o importanţă deosebită indiferent de perioada economică ce aveam de parcurs. Am considerat că trebuie să fiu aproape de oameni şi să-i ajut să depăşească perioadele grele ale vieţii lor.
După înfiinţarea în anul 1999 a cantinei sociale, după derularea altor programe sociale de acordare a ajutoarelor în bani, alimente şi alte servicii în domeniul social am propus Consiliului Local, programul „Timp pentru viaţă”. Ca urmare a fost adoptată Hotărârea Consiliului Local al oraşului Otopeni nr. 9/11.04.2013, beneficiarii fiind pensionari cu o pensie de până la 600 lei lunar, persoanele cu venit minim garantat, veteranii de război sau urmaşii acestora, persoanele fără venituri şi persoanele cu dizabilităţi. Ei beneficiază de un ajutor de 50 de lei pe lună pentru procurarea de medicamente, fiind un număr de 400 de beneficiari, suportul financiar fiind asigurat numai din bugetul local.
ASIST 2Succesul de care s-a bucurat acest program m-a determinat să propun Consiliului Local adoptarea Hotărârii nr. 34/27.09.2013 care stabilea modalitatea de acordare a altor tichete sociale; de data aceasta pentru servicii medicale în valoare de 50 lei pe lună aceloraşi categorii ca şi la tichetele pentru medicamente. Numărul de beneficiari este de 200 în momentul de faţă.
Acordarea acestor ajutoare prin intermediul tichetelor sociale a oferit siguranţa utilizării fondurilor (ajutoarelor) în scopul în care au fost alocate, am avut garanţia că vom atinge obiectivele propuse în cadrul programului social desfăşurat, am beneficiat de control în ceea ce priveşte utilizarea lor în unităţi care declară activităţile comerciale, aducând astfel venituri suplimentare la bugetul local.
De asemenea avem în derulare de câţiva ani un program social denumit „Salvează viaţa”, program care are ca scop acordarea în anumite condiţii, a unor fonduri care să ajute persoanele afectate de anumite boli în intervenţii deosebite din punct de vedere medical. Şi acest program a avut un succes foarte mare, martori fiind persoanele care au beneficiat de aceste ajutoare, care de cele mai multe ori le-au salvat vieţile.
Vă asigur că voi fi în continuare un partener şi prieten al dumneavoastră şi în domeniul asistenţei sociale, iar în mine veţi găsi încrederea şi speranţa de care aveţi nevoie.

Gheorghe Constantin Silviu,
Primarul orașului Otopeni

Orasul