fonduri europeneÎn anul 2007 am pornit un gând frumos. Afară de bugetul local și alte fonduri atrase (credite accesate), m-am gândit să aduc pentru orășelul nostru, pentru dezvoltarea lui cu lucruri frumoase și necesare pentru dumneavoastră, și fonduri europene. În anul 2007 împreună cu o echipă de consultanți am trecut la elaborarea primului studiu necesar, am realizat planul de dezvoltare durabilă (PDD), un studiu care stabilea principalele direcții de dezvoltare ale Otopeniului pe următorii 20 de ani. A fost nevoie de o muncă de un an în birou și pe teren realizându-se (sondaje de opinie) în toate zonele, o diagnoză socio-economică, care să satisfacă toate necesitățile comunității noastre (mediu public, mediu privat și oportunități pentru dezvoltare). Din marele PDD a fost extras Planul Integrat de Dezvoltare Urbană al orașului Otopeni care a fost aprobat prin Hotărârea Consiliulului Local nr. 60/05.03.2010. În cadrul acestuia au fost incluse cinci proiecte de interes local privind dezvoltarea infrastructurii edilitare, respectiv:
1. Modernizarea infrastructurii rutiere în Cartierul Odăi, orașul Otopeni.
Valoarea totală a investiției (cu TVA): 10.811.980,59 Euro (44.852.420,26 lei la cursul de 4,1484 lei/euro); în cadrul acestui proiect se va realiza modernizarea prin asfaltare (după realizarea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare) a următoarelor străzi: Iancu Jianu, Tudor Vladimirescu, Intr. Veronica, Intr. Padeș, Intr. Școlii, George Enescu, Toamnei, Petre Ispirescu, George Topârceanu, Spiru Haret, Ion Creangă, Primăverii, Drumul Odăi, Flori de Câmp, Intr. Mărgăritarului, Marin Sorescu, Nichita Stănescu, Intr. Merișor și Sergiu Celibidache.
2. Modernizare arhitecturală și peisagistică a spațiilor verzi din zona de locuințe colective - Calea Bucureștilor.
Valoarea totală a investițiilor (cu TVA): 3.270.636,37 Euro

3. Dezvoltarea și modernizarea sistemului de iluminat public, cu rețea subterană, în orașul Otopeni
Valoarea totală a investiției (cu TVA): 1.347.026,84 Euro
4. Achiziționarea și instalarea sistemului de supraveghere video pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității în orașul Otopeni.
Valoarea totală a investiției (cu TVA): 932.178,97 Euro.
5. Construire parcări multietajate automatizate aferente zonelor de locuințe colective - Calea Bucureștilor (în perimetrul dintre blocurile situate între străzile: Polonă - 23 August - Floare de Cais - Oituz).
Valoarea totală a investiției (cu TVA): 22.048.177,65 Euro.
Valoarea totală a investițiilor este de 38.410.000 Euro.


Proiectele mai sus menționate fac parte din Axa Prioritară I -sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor- poli urbani de creștere, Domeniul Major de intervenție 1.1. Planuri integrate de dezvoltare urbană, Subdomeniul Centre urbane POR 2007-2013.
Documentațiile tehnico-economice ale celor cinci proiecte au fost depuse la Agenția de Dezvoltare Regională București - Ilfov la data de 07.05.2010, în vederea obținerii de fonduri europene nerambursabile. După mai bine de 4 ani, după sute de clarificări solicitate la care Primăria Otopeni a răspuns cu celeritate și cu profesionalism în luna iulie 2014 au fost semnate contractele de finanțare pentru toate cele cinci proiecte. În cel mai scurt timp urmează a fi parcurse toate procedurile legale în vederea atribuirii contractelor privind execuția acestor obiective de investiții. Trebuie menționat faptul că aceste investiții trebuie finalizate până cel târziu la data de 31.12.2015 întrucât se încheie Axa Prioritară I, iar duratele de execuție date în proiecte sunt cuprinse între 12 și 18 luni.
Dacă aceste proiecte ar fi fost aprobate și finanțate într-un timp rezonabil - acum 2-3 ani, până în momentul de față ar fi fost și executate, iar locuitorii orașului s-ar fi bucurat de utilitățile publice realizate. Așa, trebuie ca în anul 2015, Primăria orașului să facă un efort extraordinar astfel încât să realizeze cele 5 investiții, ceea ce nu este ușor, având în vedere efortul financiar (cofinanțarea suportată din bugetul local) care trebuie făcut într-un singur an bugetar!
Vina acestor mari întârzieri aparține exclusiv Ministerului Dezvoltării Regionale și Agenției de Dezvoltare Regională București-Ilfov care din motive subiective au amânat realizarea celor cinci proiecte depuse de Primăria Otopeni în luna mai 2010. Am ținut în mod deosebit să vă informez sincer și obiectiv asupra „istoriei” proiectelor noastre finanțate din fonduri europene și cofinanțate din bugetul local.
Și pe această cale îmi exprim speranța că politicile publice și economice promovate de Primăria Otopeni vor produce un impact pozitiv, atât asupra locuitorilor orașului nostru, cât și asupra mediului privat, conducând la o mai bună colaborare și comunicare între aceste entități care să contribuie pe termen mediu la transformarea orașului Otopeni într-un model de dezvoltare urbană durabilă și integrată.

Primarul orașului Otopeni,
Gheorghe Constantin-Silviu

Orasul