Primăvara, anotimpul închinat iubirii cea aducătoare de bucurie şi voie bună a sosit şi la noi cu alaiul ei de flori, lumină şi culoare. Zilele sunt mai blânde şi mai lungi, iar nopţile mai scurte. Ceasul deșteptător al naturii a sunat. Şi oamenii se bucură de această renaştere a naturii. A început perioada curăţeniei de primăvară.
În livezi sau în gospodăriile fiecăruia oamenii curăţă pomii, iar în grădini sapă pământul să pună răsaduri.
Ca în fiecare an, odată cu primele semene ale venirii primăverii toţi gospodarii localităţii încep şi ei curăţenia de primăvară a curţilor, grădinilor şi livezilor prin arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a vegetaţiei uscate.
Pe lângă campania de strângere a gunoaielor, se plantează flori şi se toaletează copacii de pe străzile oraşului.
S-a dat undă verde pentru spălarea străzilor, trotuarelor, iar pe unele artere vor începe lucrări de reparare a carosabilului.
Edilii oraşului OTOPENI, sub atenta şi competenta îndrumare a primarului oraşului se implică activ în curăţenia oraşului nostru. Primăria se va ocupa şi de repararea şi schimbarea mobilierului urban deteriorat în timpul iernii. Toţi locuitorii oraşului sunt aşteptaţi să vină cu propuneri şi sugestii în sprijinul Primăriei.


În perioada de primăvară, ca urmare a acţiunilor de igienizare a terenurilor agricole, grădinilor şi curţilor de vegetaţie uscată şi resturi menajere, creşte riscul producerii unor incendii. În lipsa nerespectării normelor specifice de apărare împotriva incendiilor, acestea se pot propaga cu uşurinţă afectând obiective, fondul forestier sau gospodăriile populaţiei. Toată lumea e veselă şi aduce mulţumire lui Dumnezeu că primăvara s-a reîntors. Pentru ca bucuria venirii primăverii să fie deplină şi în vederea evitării evenimentelor neplăcute se recomandă respectarea următoarelor măsuri de apărare împotriva incendiilor specifice utilizării focului deschis, astfel:
- utilizarea focului deschis pe timp de vânt este strict interzisă;
- prepararea hranei prin utilizarea focului deschis în zonele de agrement şi în gospodăriile populaţiei se face numai în locuri special amenajate, în condiţii şi la distanţe care să nu permită propagarea focului la construcţii, depozite, culturi agricole, păduri, plantaţii sau alte vecinătăţi;
- colectarea în grămezi a vegetaţiei uscate şi a resturilor vegetale în cantităţi astfel încât arderea să poată fi controlată;
- curăţarea de vegetaţie a suprafeţei din jurul fiecărei grămezi pe o distanţă de minimum 5 m;
- asigurarea mijloacelor şi materialelor pentru stingerea eventualelor incendii;
- stingerea totală a focului înainte de părăsirea locului arderii;
- interzicerea acoperirii cu pământ a focarelor;
- executarea arderii în zone care să nu permită propagarea focului la fondul forestier sau construcţii şi să nu afecteze reţelele electrice, de comunicaţii, conductele de transport gaze naturale, produsele petroliere ori alte bunuri materiale combustibile;
- arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile se face numai în locuri special amenajate ori pe terenuri pregătite, cu luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului după terminarea activităţii.
- arderea resturilor vegetale, gunoaielor, deşeurilor şi miriştilor se efectuează în locurile special amenajate, numai pe baza permisului de lucru cu foc (valabil o singură zi), emis prin grija primarului de către responsabilul pentru situaţii de urgenţă al primăriei, după ce a fost informat în prealabil serviciul pentru situaţii de urgenţă al localităţii.
Nerespectarea acestor măsuri specifice constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 la 2500 lei, conform art.1 pct., 3 lit., r, din H.G.R. nr. 537/06.06/2007.

ÎN SITUAŢII DE URGENŢĂ NU EZITAŢI SĂ SUNAŢI DE ÎNDATĂ LA NUMĂRUL UNIC DE APEL 112

Cultura românească prezervă cu grijă memoria strămoşilor ei, astfel că printre cele patru mituri importante ale românilor îl vom întâlni alături de „Mioriţa” şi pe cel al „Babei Dochia", ultimul fiind în strânsă legătură cu data de 1 Martie şi cu mărţişorul.
Să ne bucurăm toţi de venirea primăverii, să oferim un mărtişor (care, conform tradiţiei ar trebui dat jos doar atunci când vei observa un stol de berze...) şi fiinţelor dragi din viaţa noastră pe care le iubim, ca simbol al admiraţiei, respectului şi un călduros „La mulţi ani” de Ziua Femeii.
Primăria oraşului OTOPENI monitorizează permanent (mai ales în perioada primăverii şi toamnei) modul de aplicare a măsurilor obligatorii privind arderea miriștilor şi vegetației uscate şi se va sancţiona promt orice încălcare a legislaţiei în domeniu.

Primăria orașului Otopeni
Inspector PSI – Protecție Civilă
Popa Cornel

Orasul