INFORMARE PRIVIND ÎNTÂLNIREA CU REPREZENTANŢII
ASOCIATIEI PĂRINŢILOR ELEVILOR LICEULUI TEORETIC "IOAN PETRUŞ"


   Miercuri 3 februarie 2016, orele 18:00 , în sala mică a Centrului Cultural "Ion Manu" Otopeni, a avut loc întâlnirea aşteptată cu mult interes, între reprezentanţii Asociaţiei Părinţilor Elevilor Liceului Teoretic "Ioan Petruş" şi Primarul oraşului Otopeni, d-nul Gheorghe Constantin Silviu, ca urmare a invitaţiei făcute acestuia de către doamna Teodoru Marilena, preşedintele Consiliului Reprezentativ al Părinţilor. La întâlnire a participat şi doamna Hera Viorica, directorul liceului.
În cursul întâlnirii, Primarul oraşului Otopeni a subliniat faptul că părinţii reprezintă pentru şcoală un partener real, implicat în conturarea personalităţii elevilor şi a salutat inţiativa acestora de a se constitui în această asociaţie. Întâlnirea a fost interactivă, părinţii primind răspunsuri la numeroasele întrebări puse şi, totodată, a clarificat diferite aspecte legate de procesul de învăţământ.
   De asemenea, a fost subliniat faptul că există o preocupare constantă în procesul educaţional şi se acordă o atenţie deosebită învăţământului, atât din partea autorităţilor locale cât şi din partea cadrelor didactice din cadrul unităţilor de învăţământ; an de an, bugetul alocat învăţământului a constituit o prioritate, sumele alocate reprezentând peste 10% din bugetul general centralizat al oraşului Otopeni.
   În continuare, discuţiile au fost axate pe proiectul prezentat de primarul oraşului pentru construirea unei clădiri noi destinată elevilor din clasele primare. Proiectul este aprobat deja, iar fondurile necesare pentru demararea lucrărilor de construire au fost cuprinse în bugetul local pe anul 2016. Noua clădire va fi edificată pe terenul Primăriei, în suprafaţa totală de 4.770 m2,, situat pe Calea Bucureştilor nr. 199, vis-à-vis de strada Oituz (în dreptul pasarelei pietonale ce traversează DN1), va avea două niveluri – P+E, o suprafaţă construită desfăşurată de 1.742 m2. şi va fi realizată cu fonduri alocate din bugetul local. Potrivit proiectului tehnic, elevii vor beneficia de condiţii deosebite: săli de clasă spaţioase, săli mutifuncţionale, cantină şi sală de mese, precum şi spaţii verzi şi locuri de joacă. Participanţii la întâlnire au fost interesaţi şi plăcut surprinşi de demararea acestui nou proiect care va fi finalizat în aproximativ 2 ani.
   La finalul întâlnirii, primarul oraşului Otopeni a propus ca astfel de întâlniri să aibă loc periodic, pentru informare reciprocă, astfel încât să se ia cele mai bune decizii.


Primăria Oraşului Otopeni

Orasul