IMPORTANŢA FAMILIEI

ÎN SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ

În această perioadă se derulează o campanie de strângere de  semnături, iniţiată de un grup de organizaţii nonguvernamentale şi societăţi care doresc să propună Parlamentului României schimbarea art. 48 din Constituţie, cu privire la definirea familiei, prin varianta simplă, normală şi firească: familia reprezintă uniunea liberă dintre un bărbat şi o femeie.

La prima vedere este o modificare absolut de bun-simţ şi absolut banală, dar această modificare este deosebit de importantă în actualul context politic şi ideologic  din  lume.  Este - îmi permit să spun - chiar fundamentală pentru ceea ce înseamnă viitorul României şi păstrarea valorilor în spiritul cărora această naţiune s-a dezvoltat, a trăit şi şi-a construit cultura, de-a lungul secolelor.

Familia, în primul rând, este o instituţie teologică, biologică şi socială a lumii creştine. Familia creştină pe care o cunoaştem noi este întemeiată de un bărbat şi o femeie şi este axată pe o serie de valori comune, în baza cărora sunt educaţi şi crescuţi copiii, spre a crea o societate sănătoasă, o societate capabilă să se dezvolte şi  să  se  perpetueze cu adevărat.

Dar, din păcate, în secolul al XX-lea, pornind după Al Doilea Război Mondial, odată cu expansiunea ideilor deconstructiviste ale Şcolii marxiste de la Frankfurt, treptat, treptat, au început să se impună o serie de idei care ţin mai curând de relativizarea  valorilor  şi de dărâmarea a ceea ce cunoaştem  noi drept familie creştină.

Atacul la familia normală, formată de un bărbat şi o femeie, este una dintre priorităţile ideologiei genurilor, o ideologie care încearcă să reconstruiască, într-o cheie postmodernă, lupta de clasă pe care o cunoaştem cu toţii, din ideologia marxistă a secolului al XIX-lea. Dar acum această luptă de clasă este trecută într-o cu totul şi cu totul altă paradigmă, între minorităţile sexuale şi majoritate, ori, culmea, chiar între femei şi bărbaţi. Se creează false adversităţi, se creează false identităţi, totul pentru a demantela structura clasică a societăţii, a desfiinţa familia, ca instituţie fundamentală a vieţii, şi a relativiza ceea ce înseamnă conceptul creştin de definire a societăţii omeneşti.

Din păcate, această ideologie vine să etatizeze viaţa privată şi să desacralizeze importanţa familiei şi principalii piloni pe care s-a construit lumea, aşa cum o cunoaştem până astăzi. Se încearcă crearea unei noi lumi, dintr-o supă anarhică care să stea undeva pe ruinele lumii în care trăim cu toţii astăzi.

Dar de ce este important să definim în România de astăzi această familie drept uniunea  dintre  un  bărbat  şi  o  femeie?

Foarte simplu. În primul rând, pentru că este unica formă prin care specia omenească se poate perpetua şi poate avea continuitate. Apoi, avem o mare criză demografică în România, o criză demografică  la nivel european, la o scară, îmi permit să spun, mult mai mare decât cea pe care noi, românii,  o  traversăm  astăzi.

Apoi, familia formată, bineînţeles, de un bărbat şi o femeie este unicul concept de dezvoltare a societăţii, în baza căreia copiii pot fi educaţi armonios, pot fi educaţi echilibrat şi pot lua contact atât cu modelul bărbatului, cât şi cu modelul femeii, creând un raport de complementaritate şi un întreg, în ceea ce priveşte educaţia şi formarea  lor ca  oameni.

Bineînţeles că această ideologie a genurilor vine pur şi simplu să nege distincţia între bărbat şi femeie. Conform aberaţiilor care se vehiculează mai nou în anumite societăţi din lume, se spune că oricine se poate  defini după cum doreşte, fie bărbat, fie femeie, că nu există diferenţe între cele două sexe. Total fals. Lumea, viaţa, biologia, teologia, cultura, totul demonstrează că există, iar aceste două părţi, bărbătească şi femeiască, nu trebuie să se afle într-un conflict, după modelul acestei lupte de clasă, pe care o pretinde marxismul cultural, care încearcă treptat  să  se impună şi în societatea  românească.

Europa în care trăim acum este marcată de o criză uriaşă, o criză morală fără precedent în ultimele două milenii de creştinism şi este marcată şi de o criză demografică. Vedem, iată, în anumite ţări europene, unde vedem o familie sau foarte multe familii care nu au copii, vedem cupluri care se pretind a fi familii, formate din persoane de acelaşi sex, care bineînţeles că nu pot avea copii, sub nicio formă, pentru că aceasta e legea firii şi vedem, în acelaşi timp, familii de imigranţi din afara spaţiului european, din Asia, din Africa, din Orient, care au câte 5, 6, 7, 8 copii.

Consider că imigraţia nu doar că nu este o soluţie pentru Europa, ci va fi cea mai mare problemă a viitorului Europei, o Europă care, vrând-nevrând, îşi va pierde identitatea  sa...

Singurul lucru pe care vreau să-l spun este că atât noi, cât şi cetăţenii pe care îi reprezentăm aici, trebuie să susţinem această campanie de strângere de semnături, iniţiată de societatea civilă şi să apărăm familia în faţa tuturor acestor provocări care nu fac decât să dărâme eşafodajul  creştin al  societăţii  româneşti.

Susţinând familia creştină, susţinând valorile familiei normale, nu facem decât să asigurăm viitorul copiilor noştri şi viitorul acestei naţiuni.

Daniel Gheorghe

Deputat PNL

Orasul