b_200_150_16777215_0___images_stories_rey.jpg

 

Gata iarna.

   A început curățenia de primăvară. Primăria OTOPENI, a demarat împreună cu operatorul de salubritate, campania de curăţenie a oraşului.În cadrul acestei acțiuni, operatorul de salubritate va interveni pe străzi, trotuare, parcări și zone verzi, în vederea salubrizării și evacuării tuturor deșeurilor si a vegetaţiei uscate.În vederea asigurării posibilităţii de intervenţie a utilajelor si forţelor de intervenţie în situaţii de urgenţă cetăţenii oraşului au obligaţia :

­Să nu scoată ori să depoziteze, chiar temporar, pe stradă, trotuare sau locuri virane, deşeuri menajere, reziduuri, materiale sau mărfuri.
­Trotuarul din dreptul fiecărei proprietăţi trebuie să rămână totdeauna degajat, în vederea liberei circulaţii şi a salubrizării publice.
­Să nu scoată, depoziteze materiale sau mărfuri pe locurile destinate circulaţiei publice.
­Să nu arunce sau să depoziteze pe trotuare, străzi sau guri de canale, resturi menajere sau gunoaie. Acestea vor fi colectate în recipienţi speciali destinaţi resturilor şi gunoaielor menajere. Orice cetăţean este dator a întreţine curat trotuarul şi rigola din dreptul imobilului ce-l locuieşte.
În cazul celor care locuiesc la marginea oraşului, pe străzile prevăzute cu canale-rigole stradale, fiecare propietar are obligaţia să asigure menţinerea în stare curată şi degajată a acestora în scopul evacuării rapide a apei rezultate din precipitaţii abundente.
Conducătorilor de vehicule de orice categorie, le este interzis a se urca cu vehiculele pe trotuare blocând astfel traficul pietonal şi al maşinilor mari de salubrizare şi intervenţie.
   Odată cu venirea primăverii şi demararea curăţeniei specifice acestui anotimp, una dintre principalele cauze de incendiu o reprezintă arderea în condiţii necorespunzătoare a resturilor vegetale, pericolul mai mare este atunci când arderea vegetaţiei se face în apropierea construcţiilor sau altor materiale combustibile.
   Pentru evitarea acestui lucru se impun următoarele măsuri specifice de prevenire a incendiilor specifice sezonului de primăvară:
­Se interzice utilizarea focului deschis în locuri cu pericol de incendiu şi pe timp de vânt sau după lăsarea întunericului;
­Se interzice arderea resturilor vegetale a gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale combustibile fără luarea măsurilor ce se impun pentru împiedicarea propagării focului la vecinătăţi, asigurându-se supravegherea permanentă a arderii, precum şi stingerea jarului după terminarea activităţii prin stropirea cu apă pentru a împiedica reaprinderea focului sub acţiunea curenţilor de aer sau împrăştierea resturilor aprinse;
­Asigurarea în apropierea focului a unui recipient cu apă şi a unor unelte de primă intervenție (lopeţi, mături, etc.) pentru cazul în care focul scapă de sub control;
­Utilizarea focului deschis nu se admite la distanţe mai mici de 40 m faţă de locurile cu pericol de explozie: gaze şi lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc., respectiv 10 m faţă de materiale sau substanţe combustibile: lemn, hârtie, textile, carton asfaltat, bitum, ulei etc., fără a fi supravegheat şi asigurat prin măsuri corespunzătoare; SE INTERZICE LĂSAREA FĂRĂ SUPRAVEGHERE A FOCULUI DESCHIS !
   Luarea măsurilor pentru prevenirea jocului copiilor cu focul în locuri în care se pot produce incendii, constituie o obligaţie a persoanelor care răspund, potrivit legii, de creşterea, educarea şi îngrijirea copiilor;
   Se interzice executarea arderii în imediata apropiere a rețelelor electrice, de comunicații, conducte de transport produse petroliere, gaze naturale în zona de siguranță a căii ferate sau a drumurilor de acces;
   Distrugerea prin ardere a deşeurilor, resturilor menajere şi vegetaţiei uscate se efectuează cu respectarea prevederilor art. 52, alin.3, lit b şi art. 94 alin.1 litera n, din Legea nr. 265/2006 pentru aprobarea O.U.G. nr. 195/22.12.2005 privind protecţia mediului, care se referă la obligativitatea obţinerii acceptului Agenţiei de Protecţia Mediului şi informarea în prealabil a serviciilor pentru situaţii de urgenţă în cazul arderii miriştilor, respectiv interzicerea folosirii focului deschis pe teritoriul ariilor naturale protejate.
   În conformitate cu art. 98 din OUG nr. 195/22.12.2005 constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 1 an sau amendă penală pentru arderea miriștelor, stufului, tufărișului și vegetației ierboase, dacă au fost de natură să pună în pericol viața și sănătatea umană, animală sau vegetală.
În cazul observării incendiilor, persoanele fizice și juridice aflate în apropiere au obligația să anunțe la nr. unic de urgență 112 și să ia măsuri după posibilitățile sale pentru limitarea și stingerea incendiului fără însă să îşi pună viaţa în pericol.

 

Primăria orașului Otopeni
Inspector PSI – Protecție Civilă
Popa Cornel

Orasul