Pasarela pietonală de la AMCO - refuzată de Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România

în luna august 2004 PRIMĂRIA OTOPENI a emis autorizaţia de construire nr. 178/6360/20.08.2004 pentru execuţia lucrărilor din cadrul investiţiei "Fluidizarea traficului pe DN1 (str. Calea Bucureştilor) între km 12+845 şi km 16+100 lucrări de amenajare drum pe partea stângă".

în cadrul investiţiei, erau cuprinse lucrări de lărgire a drumului naţional DN1, devieri de reţele subterane şi supraterane, realizarea unui sistem de preluare a apelor pluviale, amenajarea intersecţiei DN1 cu strada 23 august prin semaforizare şi realizarea unor benzi suplimentare pentru viraj către stânga, precum şi a unor benzi de accelerare- decelerare.

De asemenea în documentaţie mai erau cuprinse şi lucrări de reamenajare a staţiilor vechi pentru transportul în comun, şi amenajarea altora noi precum şi amenajarea unor pasarele pietonale. Aceste lucrări (amenajare staţii auto şi pasarelele pietonale) nu au făcut obiectul autorizaţiei de construire amintite mai sus, deoarece necesitau exproprieri de terenuri - proprietăţi particulare şi la data respectivă nu erau finalizate actele juridice necesare, urmând ca pentru ele să fie emisă o autorizaţie de construire separată după rezolvarea situaţiei exproprierilor.

Lucrările cuprinse în Proiectul de Autorizaţie Construcţie (PAC) pe baza căruia s-a emis autorizaţia de construire nr. 178/2004- menţionată mai sus - s-au realizat integral, inclusiv lucrările de amenajare a intersecţiei DN1 - strada 23 august

Spre surprinderea PRIMĂRIEI OTOPENI în anul 2005 MINISTRUL TRANSPORTURILOR a dispus anularea lucrărilor executate pentru amenajarea intersecţiei DN1 -23 august. în cursul anului2008 Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naponale din România, a solicitat la PRIMĂRIA oraşului OTOPENI certificat de urbanism pentru 2 pasarele pietonale, amplasate la km 15+153 si 15+264 (fără a se cere şi pentru pasarela de Ia AMCO SA-prevăzută Ia km 13+163.

Primăria OTOPENI a emis certificatul de urbanism nr. 145/21.02.2008pentru pasarelele de Ia km 15+153 şi 15+264 şi urma ca CNADNR să întocmească şi să prezinte PAC precum şi avizele cerute prin certificatul de urbanism, în vederea eliberării autorizaţiei de construire. Acest lucru nu s-a mai întâmplat.

CONCLUZIE: Pasarela din dreptul societăţii comerciale AMCO SA (km 13+163), necesară pentru traficul pietonal din zonă şi cerută insistent de locuitorii oraşului OTOPENI şi de PRIMĂRIA OTOPENI - a fost cuprinsă în documentaţia investiţiei « Fluidizarea traficului pe DN1»■ investiţie licitată şi câştigată defirma ALPIN SA.

Pentru realizarea construcţiei erau necesare exproprieri pentru utilitate publică de la proprietari particulari şi întocmite documentaţiile pentru obţinerea certificatului de urbanism şi autorizaţiei de construire. Compania de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din Romănia-din cadrul MINISTERULUI TRANSPORTURILOR, nu a depus niciodată la PRIMĂRIA OTOPENI documentele necesare obţinerii certificatului de urbanism şi autorizaţia de construire pentru pasarela AMCO SA (KM 13+163).

în conformitate cu legea nr. 50/l 991 cu completările ulterioare, CNADNR avea obligaţia să depună la PRIMĂRIA OTOPENI cereri şi documentaţii (inclusive PAC) precum şi avizele necesare cerute prin CU, ci nu «să ceară sprijin» aşa cum răspunde petenţilor.
«Am cerut sprijinul şi nu l-am primit» este fraza evazivă,care nu se referă la nimic concret, şi este deseori folosită de cei care nu-şifac datoria şi nu-şi îndeplinesc obligaţiile de serviciu,atunci când urmează să fie traşi la răspundere.
PRIMĂRIA OTOPENI este interesată şi se preocupă să asigure locuitorilor oraşului o circulaţie pietonală corespunzătoare pentru trecerile de o parte şi de alta a DN1.
în acest sens în anul 1999, PRIMĂRIA OTOPENI a realizat din fonduri extrabugetare pasarela pietonală din apropierea intersecţiei DN1 cu strada 23 august, iar în anul 2007 a realizat- din fonduri proprii - pasarela pietonală din dreptul Institutului Naţional de Geriatrie şi Gerontologie - Ana Aslan, care deserveşte cartierul «Ferme».
De asemenea, PRIMĂRIA este interesată şi susţine cu insistenţă realizarea pasarelei pietonale din zona AMCO SA (kml3+163), dar MINISTERUL TRANSPORTURILOR prin CNADNR, nu doreşte să realizeze această lucrare şi găseşte tot felul de tertipuri ca să-şi justifice refuzul.

Ing. Nicolae Popescu; Arh. Marian Boangar Primăria Otopeni

Orasul