Dreapta credinţă: arvuna Împărăţiei cerurilor

“… Evanghelia Duminicii Ortodoxiei ne învaţă două adevăruri despre dreapta credinţă. Primul: dreapta credinţă este mărturisirea dumnezeirii lui Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Al doilea adevăr: dreapta credinţă este vederea duhovnicească sau mod de cunoaştere şi trăire a realităţilor netrecătoare, a vieţii din Împărăţia lui Dumnezeu.

Credinţa este o vedere spirituală dincolo de vederea fizică. Este o pregustare a ceea ce a fost promis şi este o dovedire (confirmare) a ceea ce este nevăzut. Credinţa este deci o cunoaştere dincolo de cunoaşterea simţurilor, ea este o vedere a ochilor sufletului care percep prezenţa lui Dumnezeu în creaţie, în istorie şi în viaţa omului.

În sensul acesta, Sfinţii Părinţi ne arată că icoana din biserică este o vedere prin credinţă a Împărăţiei lui Dumnezeu. Pe icoană omul este văzut în Împărăţia lui Dumnezeu. Sfinţii sunt deosebiţi între ei, dar au ceva comun şi anume aureola sau nimbul de lumină. Lumina sau slava aceasta veşnică este comună tuturor, dar ea nu se vede cu ochii fizici sau trupeşti, ci se vede numai cu ochii duhovniceşti. Deci, icoanele cheamă spre ceea ce este nevăzut: slava din Împărăţia lui Dumnezeu în care intră sfinţii, slava

pe care ei o pregustă tainic în sufletele lor ca lumină a Învierii lui Hristos, ca slavă a Preasfintei Treimi, această lumină necreată şi netrecătoare care se adună tainic în inimile sfinţilor prin rugăciune şi prin fapte bune, prin împărtăşirea cu Sfintele Taine, după ce omul s-a pocăit şi curăţit de păcatele sale. Prin urmare, icoana nu este un simplu element estetic în biserică şi nici numai didactic, ci ea este mai întâi de toate o vedere duhovnicească a comuniunii sau legăturii dintre lumea văzută şi cea nevăzută, între cele pământeşti şi cele cereşti. Însă “cele ce se văd sunt trecătoare, iar cele ce nu se văd  sunt veşnice” (II Corinteni 4,18). De aceea, credinţa adevărată este arvuna vieţii veşnice din ceruri….”

Prea Fericitul Părinte Daniel,
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
( Foame şi sete după Dumnezeu - înțelesul şi folosul postului)

Revista periodic - Parohia Odai