Pentru a mântui pe omul împovărat de păcat și rupt din comuniunea cu dumnezeirea, Dumnezeu Însuși trebuia să vină în maximă apropiere de el, să-i devină un semen capabil să vorbească în graiul său și să-i descopere tainele divine. Pentru ca Fiul să poată coborî printre oameni și Să-Și  împroprieze natura umană, pe care avea s-o îndumnezeiască, El trebuia să găsească în cuprinsul lumii create un vas ales, apt de a deveni receptacol al divinității și de a zămisli un fiu preacurat al cărui ipostas avea să fie însuși Logosul divin. Ne aflăm aici în plin mister și trebuie să ne străduim a nu destrăma taina care învăluie faptele mai presus de fire.

Roşul înseamnă dragoste pentru tot ce este frumos, amintind de culoarea sângelui voinicului. Albul simbolizează sănătatea şi puritatea ghiocelului, prima floare a primăverii.

Simbolurile şi semnificaţia mărţişoarelor Odată cu răspândirea obiceiului mărţişorului în cadrul citadin, bănuţul originar a început să fie înlocuit cu figuri sau simboluri norocoase mai mult sau mai puţin tradiţionale, astfel putem enumera: Mărţişorul cheii - este un simbol norocos semnificând posibilitatea de a-ţi găsi calea către succes sau împlinirea idealurilor. Mărţişorul coşarului - “Ţi-a ieşit coşaru-n drum / o să ai noroc de-acum…” - micul coşar negru este un simbol vechi al norocului, caracteristic tradiţiei româneşti. Coşarul, ca simbol al norocului, care aduce fericire şi prosperitate, a născut multe superstiţii de-a lungul timpului. Mărţişorul gărgăriţei/buburuzei - este un simbol norocos, dar şi un însemn al maternităţii, fertilităţii şi mamei pământ. Mărţişorul potcoavei - este un simbol străvechi utilizat în apărarea contra ochiului rău sau deochiului. Mărţişorul trifoiului cu patru foi - simbol recunoscut al norocului, trifoiul cu patru foi înglobează o semnificaţie aparte pentru fiecare frunză : faimă, dragoste, bogaţie, sănătate.

Stoica Raluca

Revista periodic - Parohia Odai