Centrul Cultural „Ion Mânu" din Otopeni organizează în zilele de 3, 4 şi 5 septembrie 2010 a noua ediţie a Festivalului Folcloric de Artă şi Tradiţie Populară Românească şi a Târgului Meşterilor Populari.

 

Centrul Cultural îşi propune să devină un spaţiu de întâlnire a tradiţiilor şi a valorilor profund originale româneşti, contribuind totodată la promovarea acestora. Festivalul de Artă şi Tradiţie Populară Românească are ca obiectiv valorificarea patrimoniului cultural tradiţional naţional şi încurajarea tinerei generaţii în a cunoaşte, însuşi şi perpetua aceste valori etno-culturale. De-a lungul celor nouă ani, festivalul a reuşit să creeze o imagine completă şi actualizată a muzicii şi dansului popular românesc prin prezenţa celor mai reprezentative ansambluri din toate zonelefolclorice ale ţării

dans_folcloricîncepând cu anul 2001, când s-au pus bazele acestei manifestări artistice, an de an festivalul a crescut valoric, impunându-se în viaţa cultural-artistică a judeţului şi a ţării. Spectacolele folclorice susţinute pe scena Centrului Cultural, întâlnirile dintre mesagerii diferitelor arte populare, cunoaşterea tradipilor şi obiceiurilor din toate zonele folclorice ale ţării se înscriu în această extraordinară atmosferă de bucurie a cântecului şi dansului. în flecare an, la începutul lunii septembrie, locuitorii oraşului Otopeni aşteaptă cu inimile deschise această sărbătoare a folclorului.

Varietatea dansurilor, a ritmurilor, a costumelor tradiţionale atrage de flecare dată atenţia şi câştigă admiraţia celor îndrăgostiţi de folclor, reflectând istorie, cultură, atitudini, valori.

Pe parcursul celor trei zile vor evolua, pe scena Centrului Cultural, ansambluri folclorice profesioniste de muzică şi dans, Interpreţi cunoscuţi ai cântecului popular românesc şi vor expune peste treizeci de meşteri şi artizani populari. De asemenea, vor avea loc reprezentaţii de olărit şi sculptură în lemn.

Ediţia din acest an şi-a propus, mai mult ca în anii precedenţi, să fie o scenă deschisă tinerilor interpreţi ai cântecului popular, contribuind la dezvoltarea şi promovarea acestora. Astfel, în cea de-a doua zi a festivalului, secţiunea de recitaluri este rezervată exclusiv tinerilor solişti care s-au remarcat la diferite festivaluri si concursuri naţionale de folclor. Dintre aceştia o menţionăm pe Ina Ioana Todoran din Alba-Iulia, câştigătoarea Marelui Premiu al „Festivalului Naţional al Cântecului şi Dansului Popular Românesc Mamaia 2009.

Invitaţii speciali ai festivalului, ediţia 2010, sunt membrii Ansamblului „ASOCIAŢIEI PONŢILOR" şi ai Ansamblului „ASOCIAŢIEI FOLCLORICE RUMLUKI", din Alexandria, Grecia. Participarea artiştilor greci se datorează recentului Protocol de cooperare şl înfrăţire al oraşelor Otopeni şi Alexandria, Grecia. Ansamblurile internaţionale vor performa în ultima zi a evenimentului începând cu ora 18.00.


Referent Cultural: Cătălin Mareş

Evenimente in Otopeni

Reclama_Otoprint

Arhiva "Spectacole"