SOCIETATEA AGRICOLĂ OTOPENI CONVOACĂ ADUNAREA GENERALĂ a membrilor asociați pe data de 18.03.2012 la  ora 10.00 în SALA DE ȘEDINȚE A CASEI DE CULTURĂ “ION MANU” DIN ORAȘUL OTOPENI

 Ordinea de zi:

  • Raport de activitate al Consiliului de Administrație pe anul 2011;
  • Raportul cenzorilor;
  • Aprobarea bilanțului contabil pe anul 2011;
  • Prezentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2012;
  • Alegerea membrilor Consiliului de Administrație;
  • Alegerea cenzorilor;
  • Diverse

 NOTĂ: Dacă numărul participanților la Adunarea Generală este sub 2/3 din totalul membrilor înscriși, aceasta se reprogramează pe data de 25.03.2012 la aceeași oră și în același loc.

 Președinte,

Anghel Ștefan

 

 

Evenimente in Otopeni

Reclama_Otoprint

Arhiva "Spectacole"