Portal de informare al orasului Otopeni

 1. Extindere Liceu „Ioan Petruş”: Calea Bucureştilor nr. 199 (vis-à-vis de str. Oituz);


2. Amenajare Parc str. 1 Mai – Cartier Odăi;


3. Teren de sport multifuncţional pentru copii str. 1 Mai – Cartier Odăi;


4. Loc de joacă str. 1 Mai – Cartier Odăi;


5. Parc str. Maramureş – studiu de fezabilitate şi proiect tehnic;


6. Parc Tematic – Cartier Otopenii de Jos (str. Carpaţilor) - studiu de fezabilitate şi proiect tehnic;


7. Reabilitare blocuri de locuinţe (program naţional conform OUG nr. 18/2009);


8. Reţele de alimentare cu apă:
- str. Flori de Câmp
- str. Marin Sorescu, tronson II
- str. 23 August – prelungire
- intr. Henri Coandă
- str. Valea Pasărea
- str. Grigore Alexandrescu
- str. George Enescu
- str. Matei Basarab
- str. Av. Adrian Iovan (fosta Iancu Jianu)
- str. Ecaterina Teodoroiu
- str. Mihai Viteazul
- str. Toamnei
- intr. Merişor


9. Reţele de iluminat public (extinderi si reţele noi):
- str. Mihai Eminescu
- str. Marin Sorescu
- aleea Panseluţelor
- aleea Tuberozelor
- aleea Cireşului
- aleea Freziei
- aleea Lalelelor
- str. Panait Istrati
- str. Oaşului
- str. Ardealului
- str. Tebea
- str. Mihai Eminescu, tronson II
- str. Drumul Gării Baloteşti
- str. Drumul Viilor, tronson II
- intr. Dunărea
- iluminat parcare str. 1 Mai
- post de transformare str. Avram Iancu (spor de putere)
- post de transformare str. Constantin Brâncoveanu
- post de transformare str. Ciprian Porumbescu – str. Panait Istrati
- alimentare cu energie electrică, medie tensiune, Complex de Nataţie


10. Reţele de canalizare:
- str. Flori de Câmp
- intr. Căminului
- str. Valea Pasărea
- staţie de pompare ape uzate str. Valea Pasărea
- extindere staţie de epurare Otopeni – Centru
- str. Matei Basarab
- str. George Enescu
- intr. Henri Coandă
- str. Av. Adrian Iovan (fosta Iancu Jianu)
- str. Toamnei
- str. Grigore Alexandrescu
- str. Ecaterina Teodoroiu
- str. Mihai Viteazul
- intr. Merişor
- staţie de pompare ape uzate intr. Henri Coandă
- staţie de pompare ape uzate str. Av. Adrian Iovan
- staţie de pompare ape uzate str. Toamnei
- staţie de pompare ape uzate str. George Enescu
- microstaţie de epurare, zona str. Griviţa – str. Crăiţelor
- microstaţie de epurare, zona str. 1 Mai – str. Marin Sorescu
- microstaţie de epurare, zona str. Av. Adrian Iovan – str. Matei Basarab
- microstaţie de epurare, zona str. 1 Mai – str.Ion Creangă

11. Modernizare și amenajări străzi prin asfaltare (inclusiv trotuare):
- intr. Căminului
- str. Marin Sorescu, tronson II (între str. 1 Mai şi str. Nichita Stănescu)
- str. Marin Sorescu, tronson III (între str. Nichita Stănescu și str. Drumul Odăi)
- str. Tebea
- str. Ardealului
- str. Oaşului
- str. Grigore Alexandrescu
- str. Matei Basarab
- str. Av. Adrian Iovan (fosta Iancu Jianu)
- str. Toamnei
- amenajare sens giratoriu str. Drumul Viilor – str. Matei Basarab – str. George Enescu – str. Ion Creangă – str. 1 Mai
- pod în zona str. Drumul Viilor – str. Matei Basarab – str. George Enescu – str. Ion Creangă – str. 1 Mai
- str. Mihai Viteazul
- str. Ecaterina Teodoroiu
- pasarela pietonală peste Șoseaua de Centură, Cartierul Odăi nr. 20 – 22
- pasarela pietonală peste Șoseaua de Centură, în zona str. Tudor Vladimirescu – Cartier Odăi
- semaforizare intersecţie str. 23 August – str. Floare de Cais (în zona Liceului „Ioan Petruş”)
- intr. Henri Coandă
- intr. Gladiolelor
- str. Mihai Eminescu
- str. Valea Pasărea
- str. George Enescu
- intr. Dunărea
- intr. Merişor
Finalizarea lucrărilor de infrastructură (reţele alimentare cu apă, reţele de canalizare şi modernizare străzi prin asfaltare) în cartierul Ferme.

 

 

Text: Primăria orașului Otopeni

Orasul

INFORMARE PRIVIND ÎNTÂLNIREA CU REPREZENTANŢII
ASOCIATIEI PĂRINŢILOR ELEVILOR LICEULUI TEORETIC "IOAN PETRUŞ"


   Miercuri 3 februarie 2016, orele 18:00 , în sala mică a Centrului Cultural "Ion Manu" Otopeni, a avut loc întâlnirea aşteptată cu mult interes, între reprezentanţii Asociaţiei Părinţilor Elevilor Liceului Teoretic "Ioan Petruş" şi Primarul oraşului Otopeni, d-nul Gheorghe Constantin Silviu, ca urmare a invitaţiei făcute acestuia de către doamna Teodoru Marilena, preşedintele Consiliului Reprezentativ al Părinţilor. La întâlnire a participat şi doamna Hera Viorica, directorul liceului.
În cursul întâlnirii, Primarul oraşului Otopeni a subliniat faptul că părinţii reprezintă pentru şcoală un partener real, implicat în conturarea personalităţii elevilor şi a salutat inţiativa acestora de a se constitui în această asociaţie. Întâlnirea a fost interactivă, părinţii primind răspunsuri la numeroasele întrebări puse şi, totodată, a clarificat diferite aspecte legate de procesul de învăţământ.
   De asemenea, a fost subliniat faptul că există o preocupare constantă în procesul educaţional şi se acordă o atenţie deosebită învăţământului, atât din partea autorităţilor locale cât şi din partea cadrelor didactice din cadrul unităţilor de învăţământ; an de an, bugetul alocat învăţământului a constituit o prioritate, sumele alocate reprezentând peste 10% din bugetul general centralizat al oraşului Otopeni.
   În continuare, discuţiile au fost axate pe proiectul prezentat de primarul oraşului pentru construirea unei clădiri noi destinată elevilor din clasele primare. Proiectul este aprobat deja, iar fondurile necesare pentru demararea lucrărilor de construire au fost cuprinse în bugetul local pe anul 2016. Noua clădire va fi edificată pe terenul Primăriei, în suprafaţa totală de 4.770 m2,, situat pe Calea Bucureştilor nr. 199, vis-à-vis de strada Oituz (în dreptul pasarelei pietonale ce traversează DN1), va avea două niveluri – P+E, o suprafaţă construită desfăşurată de 1.742 m2. şi va fi realizată cu fonduri alocate din bugetul local. Potrivit proiectului tehnic, elevii vor beneficia de condiţii deosebite: săli de clasă spaţioase, săli mutifuncţionale, cantină şi sală de mese, precum şi spaţii verzi şi locuri de joacă. Participanţii la întâlnire au fost interesaţi şi plăcut surprinşi de demararea acestui nou proiect care va fi finalizat în aproximativ 2 ani.
   La finalul întâlnirii, primarul oraşului Otopeni a propus ca astfel de întâlniri să aibă loc periodic, pentru informare reciprocă, astfel încât să se ia cele mai bune decizii.


Primăria Oraşului Otopeni

Orasul

Acum de Paști e vremea să ne aplecăm spre ceea ce trece dincolo de planul fizic al vieții cotidiene.
În viața omului există timp pentru sacru și timp pentru profan, Săptămâna Mare este timp sacru închinat întru cinstirea Lui Dumnezeu și a mărturisirii de credință, pe care omul, ființă creată de Dumnezeu, este dator să o facă. În astfel de zile, precum cele ale Săptămânii Mari și a Săptămânii Luminate, suntem cu fața spre metafizic și cu expresia îndreptată spre eternitate și spre cele ce sunt mai presus de noi.
Este vremea pentru post, rugăciune, iertare, împăcare, spovedanie și introspecție sufletească. Omul creștin se eliberează în aceste zile de apăsarea presiunii cotidiene, de tulburările factorului efemer și teluric, într-un cuvânt de tot ceea ce reprezintă profanul din perimetrul existenței omenești.
Nu este timpul încrâncenării și al agitației de zi cu zi, orice bulversare de acest fel fiind o pârghie nedorită și incorectă, care împinge omul în afara orbitei sale sufletești, în niște clipe în care singurul lucru care contează cu adevărat este comuniunea omului cu Dumnezeu în contextul miracolului universal al Învierii Fiului Lui Dumnezeu spre eliberarea omului de sub rău, păcat și întru mântuirea lumii.
În această perioadă sacră pe care o traversăm acum nu există a înțelege timpul în stilul gregarei expresii „o zi ca oricare alta”.
În Săptămâna Mare și în Săptămâna Luminată nicio zi nu este ca oricare alta, iar o astfel de optică, optica timpului banal mundan, bun pentru orice, nu ar putea reprezenta altceva decât o insolență pe care în stilul utilitarist-relativist, omul care se iubește prea mult pe sine, în logica autosuficienței și materialismului, o face refuzând a se lăsa cuprins de cosmicul miracol al Învierii Domnului.
Aceste două Săptămâni Mari ale creștinătății sunt făcute pentru a încerca a cuprinde cu mintea omenească dimensiunea uriașă a sacrificiului Lui Dumnezeu pentru om, sacrificiu făcut din prea marea Sa iubire față de mărunta și instabila sa creație.
E timpul ca omul să înțeleagă că permanentul zbucium, atmosfera conflictuală și litigioasă și lipsa de respect și bunăvoința față de aproapele său, sunt lucruri care îl îndepărtează de menirea înălțării sale spirituale.
Așadar să încercăm cu toții a ne concentra spre îndumnezeirea noastră și spre dezvoltarea laturii superioare din ființa noastră, căci timpul sacru este deopotrivă timp pentru noi și pentru Dumnezeu. Să nu uităm îndemnul Lui Dumnezeu-Fiul, Iisus Hristos, care spune să dăm Lui Dumnezeu ceea ce este al Lui Dumnezeu.
Traversăm un timp sacru în care omul trebuie să lase preocupările efemere și telurice și să se dedice Lui Dumnezeu care se sacrifică pentru ridicarea sa din întuneric!
Să aveți o sărbătoare a Sfintei Învieri cu sănătate, lumină și multă credință întru mântuire și eliberare de rău!

Daniel Gheorghe
Deputat PNL

Orasul


Mișcările involuntare ale bebelușului , cum ar fi reflexul de supt sau reflexul punctelor cardinal  îl ajută să supraviețuiască  și să se dezvolte. Este necesară cunoașterea reflexelor necondiționate ale nou-născutului în evaluarea stării normale sau patologice a acestuia. Dacă reflexele sunt absente sau diminuate pot indica o problemă neurologică.

Mișcările sunt de două tipuri:

 1. 1.Mișcari reflexe (înăscute, necoordonate, de supt, de clipire). Aceste mișcări după 4 luni dispar.
 2. 2.Mișcări simetrice sunt mișcari involuntare ale extremitățiilor. Ele sunt urmarea mișcărilor intrauterine și vor sta la baza următoarelor mișcări voluntare.

Dezvoltarea motorie este structurată pe stadii de vârstă:

 1. 1.Vârsta între 0 - 3 luni

Pentru această perioadă sunt caracteristice 2 tipuri de reflexe:

 • Reflexele  posturale
 • Reflexele arhaice

Reflexele postulale sunt mișcări și posturi reflexe provocate de o anumită poziție a corpului.

Datorită predominării tonusului flexorilor, nou-născutul are o postură simetrică, în care se menține poziția intrauterină. Pe parcursul acestui stadiu sugarul își câștigă tonusul de extensie începând cu capul, apoi coloana vertebrală și în cele din urmă bazinul.

În primele săptămâni, sugarul nu are control asupra extremității cefalice. Pe la sfârșitul lunii începe să-și mențină poziția capului, la început pe o perioadă mai scurtă, după care îl susține din ce în ce mai mult timp. Pe începutul lunii a 3-a, sugarul începe să-și controleze poziția capului, iar către sfârșitul acestei luni începe să studieze cu interes mâinile și picioarele, își extinde complet membrele inferioare, iar pe burtă poate să urmărească în jurul său.

În această perioadă apare, după Bobath, Postura Păpușii, un moment important de referință-  Pe burtă, sugarul se sprijină pe coate și antebrațe, cu palmele și degetele extinse, picioarele sunt ușor flectate și rotate spre exterior.

Reflexele arhaice (neonatalice)  sunt reflexe involuntare, care se dezvoltă în timpul vieții intrauterine și sunt esențiale pentru existența nou-născutului. Sunt reacții primare pe care nou-născutul  le prezintă de la naștere și dispar treptat până în luna a 4-a de viață postnatală.

 1. a)Reflexul de supt este un reflex care apare la făt în jurul săptămânii 32 și se dezvoltă complet până în jurul săptămânii 34. De aceea reflexul este slab dezvoltat la copii care se nasc prematur. După luna a 3-a nu mai este un gest reflex.

Dacă se introduce între buzele sugarului un deget se produce contracția buzelor și a obrajilor asociată cu caracteristicile suptului.

Dacă este reflexul este manifestat de fiecare dată asta nu înseamnă că bebelușului ii este foame.

 1. b)Reflexul de prindere

Dacă se apasă cu degetul arătător în palmă nou-născut de la marginea cubitală spre police se produce flectarea degetelor copilului cu prinderea obiectelor între ele.

 1. c)Reflexul Moro

Acest reflex poartă numele medicului pediatru austriac Ernst Moro (1874-1951) care l-a descoperit. Reflexul se produce prin mișcarea suprafeței de susținere, cum ar fi tragerea scutecului pe care este așezat copilul , un zgomot foarte puternic sau suflarea unui jet de aer în față.

Reflexul se produce abducția și extensia membrelor superioare cu deschiderea palmelor și extensia degetelor concomitent cu flexia membrelor inferioare cu revenire cu flexia membrelor superioare la piept cu strângerea pumnilor concomitent cu extensia membrelor inferioare.

În mod normal, dispare în jurul vârstei de 4 luni, dar poate persista până la 6 luni,cu condiția ca în ultimele luni doar să fie schițat. Dacă persistă peste 6 luni este o dovadă că sugarul are o suferință cerebrală cronică.

 1. d)Reflexul de deschidere a mâinii

Dacă mâna este strânsă în pumn executăm o mângâiere pe marginea cubitală și mâna bebelușului se deschide. Reflexul dispare la sfârșitul primei luni de viață.

 

 

 1. e)Reflexul punctelor cardinale

Se poate produce în mai multe moduri:

 • Dacă se atinge cu degetul colțul gurii, buza inferioară se lasă spre aceeași parte, dacă degetul atinge ușor spre lateral, nou-născut  va întoarce capul;
 • Dacă se execută o atingere pe mijlocul buzei superioare, se va provoca ridicarea acesteia, iar dacă degetul se mișcă spre nas se va produce o extensie a capului;
 • Dacă executăm o atingere pe mijlocul buzei inferioare, se produce coborârea acesteia, iar dacă degetul se mișcă spre bărbie se produce flexia capului și deschiderea gurii.

Reflexul dispare la 2 luni.

 1. f)Reflexul tonic asimetric al gâtului

Dacă se execută  înclinarea laterală a capului când  nou-născutului este pe spate, se va obține flexia membrelor de partea opusă înclinării. Reflexul dispare la 2 luni.

 1. g)Reacția de ortostatism

Dacă nou-născutul este susținut de sub axile, în ortostatism, fără ca micuțul să atingă cu plantele o suprafață plană se va produce o extensie progresivă a picioarelor. Reflexul dispare la 2 luni.

 1. h)Merssau reflexul lui André-Thomas

Este un reflex care este prezent încă de la naștere, dispare pe la sfârșitul primei luni de viață și reapare când cel mic învață să meargă.

Dacă susținem bebelușul de sub axile în ortostatism cu picioarele pe un plan dur, acesta va încerca să pășească și va executa câțiva pași cu ritm regulat.

Mai multe detalii pe blog: https://eladaily.wordpress.com/health-3/

 

Dacă sunteți interesați de o anumită afecțiune pe care doriți să o dezbatem în numerele următoare, vă rog să-mi scrieți pe adresa de e-mail: eladaily@gmail.com.

 

Elena Bălășoiu

kinetoterapeut

eladaily.wordpress.com

Sport, sanatate

Începând cu data de 30.03.2015 în zona centrală a orașului Otopeni, sistemul de fluidizare a circulației cu sensuri unice va deveni operațional.
Vă rugăm ca în perioada de acomodare cu noul sistem să respectați semnificația marcajelor și a semnelor de circulație.

Vă mulțumim pentru înțelegere!

Primăria orașului Otopeni

Orasul

Mai multe articole..

Pagina 9 din 36

9