Portal de informare al orasului Otopeni

În perioada 06-25 Octombrie 2014, Primăria orașului Otopeni împreună cu compania URBAN S.A., desfășoară campania de curățenie de toamnă pe raza orașului Otopeni. Campania se adresează atât locuitorilor de la case individuale cât și locuitorilor de la bloc. În zona de blocuri vor fi amplasate containere dedicate acestei acțiuni, iar locuitorii din zona de case individuale vor depune deșeurile în fața locuințelor proprii, pe trotuar, colectare separat pe categorii, pentru a fi preluate de echipajele URBAN S.A. Colectarea deșeurilor specifice se va efectua în toată perioada campaniei de luni până sâmbătă între orele 07-19.
Informații suplimentare se pot obține non-stop la telefonul dispeceratului URBAN Otopeni – 021.351.4603, pe email la otopeni@urbansa.ro și pe www.urbansa.ro.

Primăria orașului Otopeni

Orasul

Citeşte mai mult...În anul 2007 am pornit un gând frumos. Afară de bugetul local și alte fonduri atrase (credite accesate), m-am gândit să aduc pentru orășelul nostru, pentru dezvoltarea lui cu lucruri frumoase și necesare pentru dumneavoastră, și fonduri europene. În anul 2007 împreună cu o echipă de consultanți am trecut la elaborarea primului studiu necesar, am realizat planul de dezvoltare durabilă (PDD), un studiu care stabilea principalele direcții de dezvoltare ale Otopeniului pe următorii 20 de ani. A fost nevoie de o muncă de un an în birou și pe teren realizându-se (sondaje de opinie) în toate zonele, o diagnoză socio-economică, care să satisfacă toate necesitățile comunității noastre (mediu public, mediu privat și oportunități pentru dezvoltare). Din marele PDD a fost extras Planul Integrat de Dezvoltare Urbană al orașului Otopeni care a fost aprobat prin Hotărârea Consiliulului Local nr. 60/05.03.2010. În cadrul acestuia au fost incluse cinci proiecte de interes local privind dezvoltarea infrastructurii edilitare, respectiv:
1. Modernizarea infrastructurii rutiere în Cartierul Odăi, orașul Otopeni.
Valoarea totală a investiției (cu TVA): 10.811.980,59 Euro (44.852.420,26 lei la cursul de 4,1484 lei/euro); în cadrul acestui proiect se va realiza modernizarea prin asfaltare (după realizarea rețelelor de alimentare cu apă și de canalizare) a următoarelor străzi: Iancu Jianu, Tudor Vladimirescu, Intr. Veronica, Intr. Padeș, Intr. Școlii, George Enescu, Toamnei, Petre Ispirescu, George Topârceanu, Spiru Haret, Ion Creangă, Primăverii, Drumul Odăi, Flori de Câmp, Intr. Mărgăritarului, Marin Sorescu, Nichita Stănescu, Intr. Merișor și Sergiu Celibidache.
2. Modernizare arhitecturală și peisagistică a spațiilor verzi din zona de locuințe colective - Calea Bucureștilor.
Valoarea totală a investițiilor (cu TVA): 3.270.636,37 Euro

3. Dezvoltarea și modernizarea sistemului de iluminat public, cu rețea subterană, în orașul Otopeni
Valoarea totală a investiției (cu TVA): 1.347.026,84 Euro
4. Achiziționarea și instalarea sistemului de supraveghere video pentru creșterea siguranței și prevenirea criminalității în orașul Otopeni.
Valoarea totală a investiției (cu TVA): 932.178,97 Euro.
5. Construire parcări multietajate automatizate aferente zonelor de locuințe colective - Calea Bucureștilor (în perimetrul dintre blocurile situate între străzile: Polonă - 23 August - Floare de Cais - Oituz).
Valoarea totală a investiției (cu TVA): 22.048.177,65 Euro.
Valoarea totală a investițiilor este de 38.410.000 Euro.

Citeşte mai mult...

Orasul

Citeşte mai mult...Pentru mine, programele de asistenţă socială oferite categoriilor defavorizate de populaţie au însemnat o importanţă deosebită indiferent de perioada economică ce aveam de parcurs. Am considerat că trebuie să fiu aproape de oameni şi să-i ajut să depăşească perioadele grele ale vieţii lor.
După înfiinţarea în anul 1999 a cantinei sociale, după derularea altor programe sociale de acordare a ajutoarelor în bani, alimente şi alte servicii în domeniul social am propus Consiliului Local, programul „Timp pentru viaţă”. Ca urmare a fost adoptată Hotărârea Consiliului Local al oraşului Otopeni nr. 9/11.04.2013, beneficiarii fiind pensionari cu o pensie de până la 600 lei lunar, persoanele cu venit minim garantat, veteranii de război sau urmaşii acestora, persoanele fără venituri şi persoanele cu dizabilităţi. Ei beneficiază de un ajutor de 50 de lei pe lună pentru procurarea de medicamente, fiind un număr de 400 de beneficiari, suportul financiar fiind asigurat numai din bugetul local.
Citeşte mai mult...Succesul de care s-a bucurat acest program m-a determinat să propun Consiliului Local adoptarea Hotărârii nr. 34/27.09.2013 care stabilea modalitatea de acordare a altor tichete sociale; de data aceasta pentru servicii medicale în valoare de 50 lei pe lună aceloraşi categorii ca şi la tichetele pentru medicamente. Numărul de beneficiari este de 200 în momentul de faţă.
Acordarea acestor ajutoare prin intermediul tichetelor sociale a oferit siguranţa utilizării fondurilor (ajutoarelor) în scopul în care au fost alocate, am avut garanţia că vom atinge obiectivele propuse în cadrul programului social desfăşurat, am beneficiat de control în ceea ce priveşte utilizarea lor în unităţi care declară activităţile comerciale, aducând astfel venituri suplimentare la bugetul local.
De asemenea avem în derulare de câţiva ani un program social denumit „Salvează viaţa”, program care are ca scop acordarea în anumite condiţii, a unor fonduri care să ajute persoanele afectate de anumite boli în intervenţii deosebite din punct de vedere medical. Şi acest program a avut un succes foarte mare, martori fiind persoanele care au beneficiat de aceste ajutoare, care de cele mai multe ori le-au salvat vieţile.
Vă asigur că voi fi în continuare un partener şi prieten al dumneavoastră şi în domeniul asistenţei sociale, iar în mine veţi găsi încrederea şi speranţa de care aveţi nevoie.

Gheorghe Constantin Silviu,
Primarul orașului Otopeni

Orasul

SILVIU CONSTANTIN GHEORGHE,
primarul orașului Otopeni:
“Dacă iubești oamenii, știi pentru ce muncești”.

Citeşte mai mult...

 

Este primar de 18 ani.
Ce l-a ținut în fruntea comunității
a fost și este relația deschisă
pe care o are cu oamenii,
relație bazată pe fapte, și nu pe vorbe.

Cum erau lucrurile acum 18 ani, în momentul în care ați ocupat pentru prima dată funcția de primar?
S.C.G.: În 1996, situația era foarte grea din toate punctele de vedere, infrastructura era aproape inexistentă. Nici nu știam cu ce să încep, totul era prăbușit… m-a ajutat bunul Dumnezeu, am tratat totul cu calm, liniște și am reușit. Am avut și șanse, uneori tot încerci, încerci și nu iese, nu iese până… nu te ajută cineva. Astăzi, Otopeni are de toate: infrastructură (de toate tipurile), dezvoltarea rețelei de apă, canalizare, curent electric, stație de epurare, preocuparea pentru educarea generațiilor viitoare, inclusiv partea lor spirituală. Țin foarte mult la această societate.

Nu v-a fost greu? Vorbim totuși despre 18 ani, care este secretul?
S.C.G.: Comportamentul de bun-simț, asta e tot ceea ce-ți trebuie; sunt prietenul lor de 18 ani. De atâția ani de zile, echipa e ca o familie, sunt aceeași, primii cu care am pornit. Optimismul, pozitivismul – sunt tot ceea ce contează, pe lângă bucuria de a face bine.

Cum anume orânduiți proiectele din Otopeni? De ce țineți cont atunci când le aveți în vedere?
S.C.G.: Am două zone de proiecte, două paliere. Primul palier are la bază trei etape: prima etapă vizează strict infrastructura care trebuie realizată: apă, canalizare, drumuri, gaze, curent electric. Acest fapt a atras după sine dezvoltările ulterioare, mai exact a doua etapă: aducerea și atragerea de investiții. A treia etapă se referă la crearea unei alte infrastructuri care, la rândul ei, va crea o altă etapă. Toate aceste lucruri duc în lanț, în mod progresiv, la creșterea bugetului. Al doilea palier e sufletul: tot ce ține de educație, cultură, școli, spirit, sport, servicii publice dezvoltate pretutindeni.
Apropo, curățenia e lege pentru mine, din exterior până în interior!

Citeşte mai mult...

Orasul

Citeşte mai mult...Din anul 2010 până în prezent, inclusiv în anul 2014, impozitele și taxele locale s-au menținut la același nivel. Consiliul Local al orașului Otopeni a aprobat an de an, niveluri minime ale acestora și a acordat bonificație maximă de 10% pentru toți contribuabilii persoane fizice și juridice care și-au achitat integral impozitele și taxele locale până la data de 31 martie a fiecărui an, aceste măsuri fiind aprobate și pentru anul fiscal 2014.
Așa cum ați aflat din presă, unele consilii locale din țară au aprobat, atât în anii anteriori cât și în anul 2014, impozite și taxe locale majorate și nu au acordat bonificație (în special pentru contribuabilii persoane juridice) sau au acordat bonificație de maximum 5 – 7%. Aceste măsuri nu numai că nu au condus la creșterea bugetelor locale, dar au creat chiar o stare de nemulțumire în rândul cetățenilor din cauza creșterii “poverii” fiscale în vreme de recesiune economică, când prețurile și tarifele la bunuri de larg consum și servicii au crescut în timp ce veniturile au rămas constante sau chiar au scăzut, iar rata șomajului a crescut an de an.
Menținerea în ultimii ani (în special din anul 2008 și până în prezent, inclusiv în anul 2014) a stabilității impozitelor și taxelor locale s-a dovedit a fi o politică înțeleaptă a Primăriei și Consiliului Local Otopeni în ceea ce privește finanțele publice locale. În această perioadă de criză economică, deși o serie de societăți comerciale au întâmpinat greutăți, fiind nevoite să-și restrângă activitatea, iar în unele cazuri să intre în insolvență (incapacitate de plată) sau faliment, totuși au existat și investitori care au demarat afaceri, contribuind astfel la crearea de noi locuri de muncă și implicit la plata impozitelor și taxelor către bugetul local.

Citeşte mai mult...

Orasul

Mai multe articole..

Pagina 11 din 36

11