DUMINICA A XIX-A DUPĂ RUSALII
PREDICA DE PE MUNTE - IUBIREA VRĂȘMAȘILOR
„Asa cum voiți să vă facă vouă oamenii, să faceți și voi lor!”

Unul din marii părinţi ai pustiei Egyptene şi anume Marcu Ascetul care a vieţuit în secolul IV şi a fost un admirator al învăţăturilor Sfântului Ioan Gură de Aur, se foloseşte de Sfânta Scriptură într-un mod asemănător Sfântului Ioan Hrisostom şi anume pentru a îi ajuta pe oameni să aibă o viaţă călăuzită după poruncile Evanghelice ca astfel viaţa lor morală să se îmbunătăţească şi să crească în comuniune cu Dumnezeu, devenind totodată mai transparenţi şi semenilor.
Marcu Ascetul doreşte să îi arate omului că în răul pe care ni-l face aproapele este o încercare pe care Dumnezeu i-o trimite pentru a se înălţa la o treaptă mai înaltă din punct de vedere spiritual. Omul nu devine virtuos atunci când face bine cuiva şi aşteaptă să fie răsplătit prin laude omeneşti, ci devine cu adevărat un om încercat, atunci când rabdă duşmănia celui pe care l-a ajutat de parcă nici nu i-ar fi făcut vreodată vreo binefacere. Necazurile de acum trebuiesc puse în balanţă cu bucuriile spirituale pe care ni le-a făgăduit Dumnezeu, iar astfel omul nu va deznădăjdui în viaţa aceasta ştiind că răbdarea necazurilor ce i le pricinuieşte aproapele, nu va rămâne nerăsplătită. Omul trăind în veacul de acum trebuie să ia aminte la cuvintele Sfântului Apostol Pavel care spun „că necazurile de acum sunt mici în comparaţie cu slava viitoare care ni se va descoperi”.
Când suferim ocara de la oameni trebuie să cugetăm la slava ce ne va veni de la Dumnezeu, căci şi Fiul omului a fost bătut şi scuipat şi hulit de către cei care spuneau că Îi slujesc lui Dumnezeu, dar nu a cârtit şi a mers de bunăvoie la răstignirea pe Sfânta Cruce pentru a scăpa neamul omenesc de sub robia vrăşmaşului pentru totdeauna. Şi omul de rând trebuie să fie conştient că dacă în viaţa aceasta nu răbda nedreptăţile pe care socoteşte el că i le-a făcut aproapele, nu are cum să dobândească Împărăţia Cerurilor, căci fără cruce, adică suferinţă, nu se poate ajunge la înviere şi la o viaţă fericită alături de Hristos. Dacă omul se întristează şi se revoltă aici, el nu face nimic altceva decât să facă bucurie Potrivnicului, căci revolta şi mânia sunt proprii numai celor ce nu sunt părtaşi de Duhul Sfânt sau L-au alungat pe Acesta din pricina voinţei lor slabe care nu a înmulţit Harul, ci la risipit.

Citeşte mai mult...

Sarbatori nationale, locale si religioase

Septembrie (30 zile)
ziua 12 ore, noaptea 12 ore

1 L †) Sf. Cuv. Dionisie Exiguul (cel Smerit); Sf. Cuv. Simeon Stâlpnicul şi Marta, mama sa; Sf. 40 de Muceniţe din Adrianopol (Începutul anului bisericesc)
2 M Sf. Mc. Mamant; S. Ier. Ioan Postitorul, patriarhul Constantinopolului
3 M Sf. Mc. Antim, ep. Nicomidiei; Sf. Cuv. Teoctist (Post)
4 J Sf. Mc. Vavila, ep. Antiohiei; Sf. Prooroc Moise; Sf. Mc. Petroniu
5 V Sf. Prooroc Zaharia şi Dreapta Elisabeta, părinţii Sf. Ioan Botezătorul; Sf. Mc. Urban (Post)
6 S Pomenirea minunii Sf. Arhanghel Mihail în Colose; Sf. Mc. Eudoxie şi Macarie
7 D Înainteprăznuirea Naşterii Maicii Domnului; Sf. Mc. Sozont; †) Sf. Cuv. Simeon şi Amfilohie de la Pângăraţi

Duminica dinaintea Înălţării Sf. Cruci (Convorbirea lui Iisus cu Nicodim); Ap. Galateni VI, 11-18; Ev. Ioan III, 13-17; glas 4, voscr. 2

8 L (†) Naşterea Maicii Domnului
9 M Sf. şi Drepţii părinţi Ioachim şi Ana; †) Sf. Cuv. Onufrie de la Vorona şi Chiriac de la Tazlău
10 M Sf. Mc. Minodora, Mitrodora şi Nimfodora; Sf. Pulheria împărăteasa (Post)
11 J Sf. Cuv. Teodora din Alexandria; Sf. Cuv. Eufrosin
12 V Sf. Mc. Avtonom, Macedonie şi Teodul (Odovania Praznicului Naşterii Maicii Domnului) (Post)
13 S Înainteprăznuirea Înălţării Sf. Cruci; Sf. Sfinţiţi Mc. Corneliu Sutaşul si Ciprian, ep. Cartaginei; †) Sf. Cuv. Ioan de la Prislop; Sf. Mc. din Dobrogea: Macrobie, Gordian, Ilie, Zotic, Lucian şi Valerian (Sâmbăta dinaintea Înălţării Sf. Cruci)
14 D (†) Înălţarea Sf. Cruci (Post negru)

(†) Duminica Înălţării Sf. Cruci (Judecarea şi Răstignirea lui Iisus); Ap. I Corinteni I, 18-24; Ev. Ioan XIX, 6-11; 13-20; 25-28; 30-35; glas 5, voscr. 3

15 L †) Sf. Ier. Iosif cel Nou de la Partoş, mitropolitul Banatului; Sf. M. Mc. Nichita Romanul; Sf. Ier. Visarion, ep. Larisei
16 M Sf. M. Mc. Eufimia; Sf. Mc. Meletina şi Ludmila
17 M Sf. Mc. Sofia şi fiicele sale: Pistis, Elpis şi Agapi (Post)
18 J Sf. Eumenie, ep. Gortinei; Sf. Mc. Ariadna şi Castor
19 V Sf. Mc. Trofim, Savatie şi Dorimedont (Post)
20 S Sf. M. Mc. Eustatie şi soţia sa Teopista cu cei 2 fii: Agapie şi Teopist (Sâmbăta după Înălţarea Sf. Cruci)
21 D Sf. Ap. Codrat; Sf. Prooroc Iona (Odovania Praznicului Înălţării Sf. Cruci)

Duminica după Înălţarea Sf. Cruci (Luarea Crucii şi urmarea lui Hristos); Ap. Galateni II, 16-20; Ev. Marcu VIII, 34-38; IX, 1; glas 6, voscr. 4

22 L †) Sf. Sfinţit Mc. Teodosie de la M-rea Brazi, mitropolitul Moldovei; Sf. Sfinţit Mc. Foca; Sf. Mc. Isaac; Sf. Martin
23 M † Zămislirea Sf. Prooroc Ioan Botezătorul; Sf. Cuv. Xantipa şi Polixenia
24 M Sf. M. Mc., întocmai cu apostolii, Tecla; Sf. Cuv. Siluan Athonitul (Post)
25 J Sf. Cuv. Eufrosina; Sf. Cuv. Pafnutie Egipteanul; Sf. Cuv. Serghie de la Radonej
26 V †) Adormirea Sf. Ap. şi Ev. Ioan; †) Sf. Voievod Neagoe Basarab; Dreptul Ghedeon (Post)
27 S †) Sf. Ier. Martir Antim Ivireanul, mitropolitul Ţării Româneşti; Sf. Mc. Calistrat şi Epiharia
28 D † Sf. Cuv. Hariton Mărt.; Sf. Prooroc Baruh

Duminica a XVIII-a după Rusalii (Pescuirea minunată); Ap. II Corinteni IX, 6-11; Ev. Luca V, 1-11; glas 7, voscr. 5

29 L Sf. Cuv. Chiriac Sihastrul; Sf. Mc. Trifon, Gudelia şi Petronia
30 M Sf. Mc. Grigorie Luminătorul, ep. Armeniei; Sf. Mc. Ripsimia şi Gaiani

Sarbatori nationale, locale si religioase

CONVORBIREA LUI IISUS CU NICODIM
(Renașterea spirituală și roadele harului duhului sfânt)

„Amin Amin zic ție, de nu se va naște cineva de sus nu va putea să vadă Împărăția lui Dumnezeu.”

Sfântul Ioan Evanghelistul fiind o fire contemplativă și având un cuget curat care l-au ajutat pe întreg parcursul vieții sale pământești pentru a primi, asimila și propovădui Tainele despre Împărăția lui Dumnezeu, către finalul vieții sale inspirat fiind de Duhul Sfânt a dorit să lase omenirii o carte ce conține o profundă spiritualitate. Această comoară care este Evanghelia a Patra conține bogate rânduri de învățătură morală, pastorală, Hristologică și misteriologică. De-a lungul veacurilor ea a servit creștinilor de rând drept una dintre scrierile de temelie ale Noului Testament prin care oamenii să își păstreze dreapta credință. A fost un adevărat manual de morală după care exegeții și omileții Răsăriteni să își povățuiască ascultătorii pentru a merge pe urmele Mântuitorului Iisus Hristos, dar a servit și drept bibiliografie pentru tratatele apologetice scrise de marii Părinți Dogmatiști ai Bisericii Răsăritului.
Această scriere nu poate fi înțeleasă rămânând la suprafața literelor, ci trebuie privită în Duhul Sfânt căci ochiul cel rău și care nu și-a ridicat vederea spre căutarea slavei marelui Dumnezeu nu va putea da la o parte valul de pe ea, care este lăsat de Dumnezeu tocmai pentru ca această capodoperă a Noului Testament să nu ajungă pe mâini greșite și să fie folosită în scopuri neortodoxe.
Pericopa Evanghelică de astăzi ne vorbește despre convorbirea Mântuitorului Iisus Hristos cu Nicodim în care se expune învățătura despre „nașterea din nou a omului.”
Nicodim deși făcea parte din partidul politic al Fariseilor, în urma învățăturilor minunate pe care le dădea Fiul lui Dumnezeu și a faptelor Sale mărețe, Nicodim dorește să se apropie de El pentru a înțelege cine este El cu adevărat. Nicodim cunoștea faptul că această persoană, Mântuitorul Iisus Hristos pe care mulți îl vedeau ca pe un simplu om, Fiul Fecioarei Maria și a lui Iosif tâmplarul (Ocrotitorul pruncului Iisus) este de fapt cineva superior ordinii acesteia materiale. Nicodim își dădea seama de acest lucru pe de-o parte din autoritatea cuvintelor care ieșeau din gura Mântuitorului și faptul că mulți oameni le considerau cuvinte ale lui Dumnezeu pe de altă parte din siguranța predicillor Mântuitorului în care el afirma faptul că persoana Sa este Calea, Adevărul și Viața sau cu alte cuvinte ținta finală a oricărei persoane omenești ce dorește să făptuiască binele.
Mântuitorul prin darurile pe care le împărțea poporului, fie că era vorba de o vindecare, fie de o înmulțire a hranei, fie de învățături care aveau ca scop ridicarea omului din mocirla păcatului, au trezit atenția lui Nicodim și l-au făcut să dorească să fie cunoscător. El a venit noaptea la Iisus pentru că îi era teamă de poziția pe care o avea ca și căpetenie a Iudeilor și se gândea la faptul că dacă unul ca el dorește să afle o învățătură de la Mântuitorul Iisus Hristos ar putea micșora încrederea pe care încercau să o obțină Fariseii din partea poporului, dat fiind faptul că lumea ar fi văzut cum unul din conducătorii Fariseilor manifestă încredere în Hristos.
Mântuitorul se aștepta ca Nicodim să vină să îl întrebe despre noua învățătură pe care El o propovăduiește și de aceea pune în discuție o temă interesantă menită să atragă atenția poporului și anume renașterea spirituală a omului.

Citeşte mai mult...

Sarbatori nationale, locale si religioase

August (31 zile)
ziua 13 ore, noaptea 11 ore

1 V Scoaterea Sf. Cruci; Sf. 7 Mc. Macabei (Începutul Postului Adormirii Maicii Domnului) (Dezlegare la ulei și vin)
2 S Aducerea moaştelor Sf. Întâiul Mc. şi Arhid. Ştefan; Dreptul Gamaliel; Binecredinciosul Împărat Justinian cel Mare (Dezlegare la ulei și vin)
3 D Sf. Cuv. Isaachie, Dalmat şi Faust; Sf. Mironosiţă Salomeea; Sf. Cuv. Teodora din Tesalonic (Dezlegare la ulei și vin)

Duminica a VIII-a după Rusalii (Înmulţirea pâinilor); Ap. I Corinteni I, 10-17; Ev. Matei XIV, 14-22; glas 7, voscr. 8

4 L Sf. 7 tineri din Efes; Sf. Mc. Tatuil; Aducerea moaştelor Sf. Cuv. Mc. Evdochia (Post)
5 M Înainteprăznuirea Schimbării la Faţă a Domnului; †) Sf. Cuv. Ioan Iacob de la Neamţ; Sf. Mc. Evsignie; Sf. Ier. Fabian, episcopul Romei (Post)
6 M (†) Schimbarea la Faţă a Domnului (Pobrejenia) (Dezlegare la pește)
7 J †) Sf. Cuv. Teodora de la Sihla; Sf. Cuv. Mc. Dometie Persul; Sf. Ier. Narcis, arhiepiscopul Ierusalimului; Sf. Irina împarateasa (Post)
8 V Sf. Emilian Mărt. Ep. Cizicului; Sf. Miron, Ep. Cretei (Post)
9 S † Sf. Ap. Matia; Sf. 10 Mc. Mărt. pentru icoana lui Hristos; Sf. Mc. Antonin (Dezlegare la ulei și vin)
10 D Sf. Mc. Arhid. Lavrentie; Sf. Sfinţit Mc. Sixt, Ep. Romei; Sf. Mc. Ipolit (Dezlegare la ulei și vin)

Duminica a IX-a după Rusalii (Umblarea pe mare - potolirea furtunii); Ap. I Corinteni III, 9-17; Ev. Matei XIV, 22-34; glas 8, voscr. 9

11 L †) Sf. Nifon, Patr. Constantinopolului; Sf. M. Mc. Evplu, arhid. (Post)
12 M Sf. Mc. Fotie, Anichit, Pamfil şi Capiton; Sf. Cuv. Palamon (Post)
13 M Mutarea moaştelor Sf. Cuv. Maxim Mărt.; Sf. Cuv. Dorotei şi Dositei (Odovania Praznicului Schimbării la Faţă a Domnului) (Post)
14 J Înainteprăznuirea Adormirii Maicii Domnului; Sf. Prooroc Miheia (Prohodul Maicii Domnului) (Post)
15 V (†) Adormirea Maicii Domnului (Dezlegare la pește)
16 S Sf. Mahramă a Domnului; †) Sf. Martiri Brâncoveni Constantin Vodă cu cei 4 fii ai săi: Constantin, Ştefan, Radu, Matei şi sfetnicul Ianache; †) Sf. Cuv. Iosif de la Văratec
17 D Sf. Sfinţit Mc. Miron; Sf. Mc. Straton, Ciprian şi Tirs

Duminica a X-a după Rusalii (Vindecarea lunaticului); Ap. I Corinteni IV, 9-16; Ev. Matei XVII, 14-23; glas 1, voscr. 10

18 L Sf. Mc. Flor, Lavru, Polien şi Leon
19 M Sf. Mc. Andrei Stratilat; Sf. Cuv. Timotei, Agapie şi Tecla
20 M Sf. Prooroc Samuel; Sf. Mc. Sever , Eliodor şi Teoharie (Post)
21 J Sf. Ap. Tadeu; Sf. Mc. Vasa; Sf. Mc. Donat diac., Romul pr., Silvan diac. şi Venust
22 V Sf. Mc. Agatonic, Zotic, Zinon, Teoprepie, Achindin şi Severian (Post)
23 S Sf. Mc. Lup; Sf. Sfinţit Mc. Irineu, episcopul de Lugdunum (Odovania Praznicului Adormirii Maicii Domnului)
24 D Sf. Sfinţiţi Mc. Eutihie şi Cosma Etolul; Sf. Mc. Tation

Duminica a XI-a după Rusalii (Pilda datornicului nemilostiv); Ap. I Corinteni IX, 2-12; Ev. Matei XVIII, 23-35; glas 2, voscr. 11

25 L Aducerea moaştelor Sf. Ap. Bartolomeu; Sf. Ap. Tit
26 M Sf. Mc. Adrian şi Natalia, soţia sa; Sf. Mc. Atic
27 M Sf. Cuv. Pimen cel Mare; Sf. Mc. Eutalia, Fanurie şi Osie, Ep. Cordovei (Post)
28 J Sf. Cuv. Moise Etiopianul; Dreptul Iezechia; Sf. Mc. Diomid; Sf. Ana Proorociţa, fiica lui Fanuel
29 V †) Tăierea Capului Sf. Prooroc Ioan Botezătorul; Sf. Cuv. Teodora (Post negru)
30 S †) Sf. Ier. Varlaam, Mitropolitul Moldovei şi Sf. Cuv. Ioan de la Râşca şi Secu, episcopul Romanului; Sf. Ier. Alexandru, Ioan şi Pavel cel Nou, Patr. Constantinopolului
31 D Aşezarea în raclă a cinstitului brâu al Maicii Domnului; Sf. Mc. Andrei, Iraclie, Faust şi Mina

Duminica a XII-a după Rusalii (Tânărul bogat); Ap. I Corinteni XV, 1-11; Ev. Matei XIX, 16-26; glas 3, voscr. 1

Sarbatori nationale, locale si religioase

Duminica a IX-a după Rusalii
(UMBLAREA PE MARE ȘI POTOLIREA FURTUNII)

Mari sunt tainele lui Dumnezeu şi cu adevărat nicio minte omenească nu le poate pătrunde,fără a avea Harul Duhului Sfânt, pentru a privii dincolo de litere şi a înţelege duhovniceşte Cuvintele prin care Fiul lui Dumnezeu ne cheamă la viaţa veşnică,ajutându-ne încă din viaţa aceasta în lupta împotriva patimilor. În toate pildele pe care Mântuitorul Iisus Hristos le-a lăsat omenirii, persoana omenească simte, cuvintele pline de mângâiere ale lui Hristos, care sunt menite să ne atragă pe noi oamenii în Împărăţia lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu fiind „cuvântul întrupat” care a venit să ne vestească nouă lucrurile şi cuvintele pe care le-a auzit la Tatăl de fiecare dată când vorbeşte oamenilor, aşteaptă din partea acestora o receptivitate a lucrurilor pe care le grăieşte căci ceea ce ne spune nu este o învăţătură din lumea aceasta, ci sunt lucruri care hrănesc sufletul nostru şi trezesc în cugetul omului, dorul de existenţă veşnică. Actuala minune a Mântuitorului are loc după înmulţirea pâinilor şi a peştilor şi săturarea celor 5000 de bărbaţi. Firea Sa Dumnezeiască lucrează prin cea omenească care este cu totul sfântă şi fără de păcat asupra materiei lumii acesteia pentru a fi de folos oamenilor, întreţinând viaţa lor trupească, chiar sub ochii Sfinţilor Apostoli.
Deşi Apostolii au fost martori unui fapt supranatural care trebuia să trezească în inima lor întrebarea „cine este Această persoană, de poate cu puterile Sale să hrănească atâţia oameni?” ei nu s-au arătat prea impresionaţi, ba chiar înaintea înmulţirii pâinilor de către Iisus ei au dat dovadă de naivitate zicând „S-a făcut seară. Dă drumul mulţimilor să se ducă să îşi cumpere ceva de mâncare!” Mântuitorul a văzut aceste lucruri şi nu îngăduie ucenicilor să rămână în nepăsare şi să se oprească cu înţelegerea numai la lucrurile din lumea aceasta, ci le pregăteşte o anumită încercarea prin care să înveţe şi ei dar şi noi un anumit lucru fără de care nu ne putem apropia de Dumnezeu.

Citeşte mai mult...

Sarbatori nationale, locale si religioase

Iulie (31 zile)
ziua 14 ore, noaptea 10 ore

1 M †) Sf. Ier. Leontie de la Rădăuţi; Sf. Mc., doctori fără de arginţi, Cosma şi Damian
2 M † Aducerea veşmântului Născătoarei de Dumnezeu în Vlaherne; †) Sf. Voievod Ştefan cel Mare; Sf. Ier. Iuvenalie, patriarhul Ierusalimului (Post)
3 J Sf. Mc. Iachint; Sf. Anatolie, Patr. Constantinopolului
4 V Sf. Andrei, Arhiep. Cretei; Sf. Cuv. Marta (Post)
5 S † Sf. Cuv. Atanasie Atonitul; Sf. Cuv. Mc. Ciprian; Sf. Cuv. Lampadie
6 D Sf. Cuv. Sisoe cel Mare; Sf. Mc. Lucia; Sf. Mc. Astie, episcopul Dirahiei

Duminica a IV-a după Rusalii (a Sf. Părinţi de la Sinodul IV Ecumenic; Vindecarea slugii sutaşului); Ap. Romani VI, 18-23; Ev. Matei VIII, 5-13; Ioan XVII, 1-13; glas 3, voscr. 4

7 L Sf. M. Mc. Chiriachi; Sf. Cuv. Toma din Maleon şi Acachie; Sf. Mc. Evanghel
8 M Sf. M. Mc. Procopie şi Sf. Mc. Teodosia, mama sa; † Sf. Mc. Epictet şi Astion
9 M Sf. Sfinţiţi Mc. Pangratie şi Chiril; Sf. Mc. Andrei şi Prov (Post)
10 J Sf. 45 de Mc. din Nicopolea Armeniei; Sf. Mc. Apolonie, Vianor şi Siluan
11 V Sf. M. Mc. Eufimia; Sf. Olga, împărăteasa Rusiei; Sf. Cuv. Leon din Mandra (Post)
12 S †) Cinstirea Sfintei Icoane Prodromiţa de la Muntele Athos; Sf. Mc. Proclu şi Ilarie; Sf. Veronica; Sf. Cuv. Mihai Maleinul
13 D Soborul Sf. Arhanghel Gavriil; Sf. Cuv. Ştefan Savaitul; Sf. Mc. Golinduhia din Persia; Sf. Cuv. Sara

Duminica a V-a după Rusalii (Vindecarea celor doi demonizaţi din ţinutul Gadarei); Ap. Romani X, 1-10; Ev. Matei VIII, 28-34; IX, 1; glas 4, voscr. 5

14 L Sf. Ap. Achila; Sf. Mc. Iust şi Iraclie; Sf. Cuv. Nicodim Aghioritul
15 M Sf. Mc. Chiric şi Iulita; Sf. Cuv. Iosif, Arhiep. Tesalonicului; Sf. Vladimir, Luminătorul Rusiei
16 M Sf. Sfinţit Mc. Atinoghen cu cei 10 ucenici ai săi; Sf. Mc. Avudim şi Faust (Post)
17 J Sf. M. Mc. Marina; Sf. Ier. Eufrasie
18 V †) Sf. Mc. Emilian de la Durostor; Sf. Cuv. Pamvo; Sf. Mc. Iachint, Pavel şi Valentina (Post)
19 S Sf. Cuv. Macrina, sora Sf. Vasile cel Mare; Sf. Cuv. Dias; Aflarea moaştelor Sf. Cuv. Serafim de Sarov
20 D †) Sf. Slăvitul Prooroc Ilie Tesviteanul

Duminica a VI-a după Rusalii (Vindecarea Slăbănogului din Capernaum); Ap. Iacov V, 10-20; Romani XII, 6-14; Ev. Luca IV, 22-30; Matei IX, 1-8; glas 5, voscr. 6

21 L Sf. Cuv. Simeon şi Ioan Pustnicul; Sf. Prooroc Iezechiel; †) Sf. Cuv. Rafail şi Partenie de la Agapia
22 M Sf. Mironosiţă, întocmai cu Apostolii, Maria Magdalena; Sf. Cuv. Mc. Marcela
23 M Aducerea Moaştelor Sf. Sfinţit Mc. Foca; Sf. Mc. Apolinarie, episcopul Ravenei; Sf. Mc. Vitalie şi Valeria; Sf. Mc. Trofim şi Teofil (Post)
24 J Sf. M. Mc. Hristina; Sf. Mc. Ermoghen
25 V † Adormirea Sf. Ana, mama Preasfintei Născatoare de Dumnezeu; Sfintii Părinţi de la Sinodul al IV-lea Ecumenic; Sf. Cuv. Olimpiada şi Eupraxia (Post)
26 S †) Sf. Cuv. Ioanichie cel Nou de la Muscel; Sf. Sfinţit Mc. Ermolae; Sf. Mc. Paraschevi din Roma
27 D †) Sf. M. Mc. şi Tămăduitor Pantelimon; Sf. Cuv. Antuza

Duminica a VII-a după Rusalii (a Sf. Părinţi de la Sinodul IV Ecumenic; Vindecarea a doi orbi şi a unui mut din Capernaum); Ap. Romani XV, 1-7; Ev. Matei IX, 27-35; Ioan XVII, 1-13; glas 6, voscr. 7

28 L Sf. Ap. şi diac. Prohor, Nicanor, Timon şi Parmena, dintre cei 70; Sf. Cuv. Pavel de la Xiropotamu
29 M Sf. Mc. Calinic, Mamant şi Veniamin; Sf. Mc. Teodota cu fiii săi
30 M Sf. Ap. Sila, Silvan, Crescent, Epenet şi Andronic; Sf. Mc. Iulita; Sf. Mc. Valentin, Ep. Umbriei (Post)
31 J Înainteprăznuirea scoaterii Sf. Cruci; Sf. şi Dreptul Evdochim; Sf. Iosif din Arimateea (Lăsatul secului pentru Postul Adormirii Maicii Domnului)

Sarbatori nationale, locale si religioase

CE ESTE HARUL? CUM AJUTĂ PE OM HARUL ÎN ACŢIUNEA SA DE MÂNTUIRE, CE SE FĂPTUIEŞTE ÎN BISERICĂ

Ca şi creştini ortodocşi auzim atât de des cuvântul „har”. Mintea omului fiind însetată de cunoaştere nu se poate să nu se întrebe, „ce este harul?” şi care este rezultatul lucrării lui în sufletul omului.
Despre har a vorbit pentru prima oară Sfântul Vasile cel Mare în Tratatul despre Sfântul Duh, dar dacă la Sfântul Vasile, harul este tratat doar ca fiind ceva diferit de Fiinţa Divină, la acea vreme fiind mai importantă deosebirea între Persoane treimice şi Fiinţa Divină, la Sfântul Grigorie Palama întâlnim o doctrină care este rezultatul unui amănunţit stiudiu asupra harului, ce a fost posibil datorită vieţii isihaste pe care a dus-o teologul amintit. Cu alte cuvinte în concepţia Sfântului Grigorie Palama, Harul este lucrarea lui Dumnezeu în sufletul omului, care îi sporeşte puterile duhovniceşti fără să anuleze voinţa lui.
Cuvântul „har” după tâlcuirile Sfinţilor Părinţi poate să însemne „darul cel bun al lui Dumnezeu” sau „darul bunătăţii Divine.” Dacă ar fi să cugetăm ce este harul în raport cu Fiinţa Divină, putem să ne închipuim mingea de foc solară, ce îşi răspândeşte căldura sa prin raze, care încălzesc suprafaţa pământului făcând posibilă viaţa oamenilor şi a plantelor. Asemenea este şi Harul, el iradiază din Persoanele Sfintei Treimi, dând viaţă tuturor lucrurilor care se mişcă şi fiinţează, dar totuşi el nu este tot una cu Dumnezeu. După învăţătura Dogmatică toate lucrurile din creaţie se împărtășesc de har, unele decât pentru a exista aşa cum sunt plantele şi animalele, altele pentru a se apropia din ce în ce mai mult de Dumnezeu cum sunt oamenii.
Harul este energia lui Dumnezeu care transfigurează fiinţa omului. Omul neavând viaţa veşnică prin sine, trebuie să existe cineva mai presus de el, care să îl poată ridica la o treaptă de existenţă superioară, fără ca totuşi omul să devină acel Cineva superior. Acest lucru este posibil datorită Harului Duhului Sfânt care se dăruieşte de Mântuitorul Iisus Hristos prin Duhul Sfânt în ambianţa bisericii, persoanelor umane. Rolul Harului Duhului Sfânt după Înălţarea Mântuitorului la ceruri este de a îl face pe om să perceapă cu ochii sufletului pe Mântuitorul Iisus Hristos împlinind voia Lui.
Fără Harul Duhului Sfânt omul poate fiinţa, dar nu poate trăi spiritual. Vieţuirea omului fără harul lui Dumnezeu nu trebuie înţeleasă ca o ruptură ontologică (substanţială) definitivă între om şi Dumnezeu sau ca o incompatibilitate definitivă a fiinţei omului de a mai colabora vreodată cu Harul.

Citeşte mai mult...

Sarbatori nationale, locale si religioase

Iunie (30 zile)
ziua 15 ore, noaptea 9 ore

1 D Sf. Mc. Justin Martirul şi Filosoful; Sf. Mc. Hariton, Firm şi Valerian (Rugăciunea lui Iisus)

Duminica a VII-a după Paşti (a Sf. Părinţi de la Sinodul I Ecumenic); Ap. Fapte XX, 16-18; 28-36; Ev. Ioan XVII, 1-13; glas 6, voscr. 10

2 L †) Sf. M. Mc. Ioan cel Nou de la Suceava; Sf. Nichifor Mărt., Patr. Constantinopolului
3 M Sf. Mc. Luchilian, Ipatie, Pavel, Dionisie şi Claudie; Sf. Mc. Paula
4M †) Sf. Mc.: Zotic, Atal, Camasie şi Filip de la Niculiţel; Sf. Mitrofan, Patr. Constantinopolului (Dezlegare la pește)
5 J Sf. Mc. Dorotei, Ep. Tirului; Sf. Mc. Marchian, Nicandru şi Leonid
6 V Odovania Praznicului Înălţării Domnului; Sf. Cuv. Visarion şi Ilarion cel Nou; Sf. Mc. Ghelasie şi Valeria (Dezlegare la pește)
7 S Sf. Sfinţit Mc. Teodot; Sf. Mc. Zenaida; Sf. Cuv. Sebastiana; Sf. Cuv. Antim (Pomenirea morţilor - Moşii de vară) (Nu se fac nunți)
8 D Sf. Mc. Nicandru şi Marcian; Aducerea moaştelor Sf. M. Mc. Teodor Stratilat (Nu se fac nunți)

Duminica a VIII-a după Paşti (Duminica Mare) (a Rusaliilor (Cincizecimii); (†) Pogorârea Sf. Duh); Ap. Fapte II, 1-11; Ev. Ioan VII, 37-53; VIII, 12

9 L (†) Sf. Treime; Sf. Chiril al Alexandriei; Sf. Mc. Tecla, Mariamni, Marta, Maria şi Enata
10 M Sf. Sfinţit Mc. Timotei, Ep. Prusiei; Sf. Mc. Alexandru şi Antonina
11 M Sf. Ap. Bartolomeu şi Barnava; Sf. Ier. Luca, arhiep. Crimeii (Harți)
12 J Sf. Cuv. Onufrie cel Mare şi Petru Atonitul
13 V Sf. Mc. Achilina; Sf. Trifilie, Ep. Levcosiei din Cipru (Harți)
14 S Odovania Praznicului Pogorârii Duhului Sfânt; Sf. Prooroc Elisei; Sf. Metodie, Patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Iulita
15 D Sf. Prooroc Amos; Sf. Mc. Isihie; Fer. Ieronim şi Augustin (Lăsatul secului pentru Postul Sf. Ap. Petru şi Pavel)

Duminica I după Rusalii (a Tuturor Sfinţilor); Ap. Evrei XI, 33-40; XII, 1-2; Ev. Matei X, 32-35; 37-38; XIX, 27-30; glas 8, voscr. 1

16 L Sf. Tihon, Ep. Amatundei; Sf. Sfinţit Mc. Marcu (Începutul Postului Sf. Ap. Petru şi Pavel) (Post)
17 M Sf. Mc. Manuil, Savel şi Ismail (Dezlegare la ulei și vin)
18 M Sf. Mc. Leontie, Ipatie şi Teodul; Sf. Cuv. Erasm (Post)
19 J Sf. Ap. Iuda, ruda Domnului; Sf. Cuv. Paisie cel Mare (Dezlegare la ulei și vin)
20 V Sf. Mc. Metodie, Ep. Patarelor; Sf. Calist, Patr. Constantinopolului (Post)
21 S Sf. Mc. Iulian din Tars şi Afrodisie (Dezlegare la pește)
22 D †) Sf. Ier. Grigorie Dascălu, Mitr. Ţării Româneşti; Sf. Sfinţit Mc. Eusebie; Sf. Mc. Zenon, Zina şi Galaction (Dezlegare la pește)

Duminica a II-a după Rusalii (a Sf. Români; Chemarea primilor Apostoli); Ap. Romani II, 10-16; Ev. Matei IV, 18-23; glas 1, voscr. 2

23 L Sf. Mc. Agripina; Sf. Mc. Aristocleu pr. (Post)
24 M (†) Naşterea Sf. Ioan Botezătorul (Sânzienele); Aducerea moaştelor Sf. M. Mc. Ioan cel Nou de la Suceava; †) Sf. Ier. Niceta de Remesiana (Dezlegare la pește)
25 M Sf. M. Mc. Fevronia; Sf. Cuv. Dionisie şi Dometie (Post)
26 J Sf. Cuv. David din Tesalonic; Sf. Ioan, Ep. Goţiei (Dezlegare la ulei și vin)
27 V Sf. Cuv. Samson, primitorul de străini; Sf. Mc. Anect; Sf. Ioana Mironosiţa (Post)
28 S Aflarea moaştelor Sf. Mc., doctori fără de arginţi, Chir şi Ioan; Sf. Mc. Papia (Dezlegare la pește)
29 D (†) Sf. Ap. Petru şi Pavel

Duminica a III-a după Rusalii (Despre grijile vieţii); Ap. II Corinteni XI, 21; XII, 9; Romani V, 1-10; Ev. Matei XVI, 13-19; Matei VI, 22-23; glas 2, voscr. 3

30 L † Soborul celor 12 Sf. Ap.; †) Sf. Ier. Ghelasie de la Râmeţ

Sarbatori nationale, locale si religioase

DUMINICA A TREIA DUPĂ RUSALII
(GRIJILE VIEȚII ȘI GRIJA OMULUI FAȚĂ DE MÂNTUIREA SA)

De-a lungul veacurilor oamenii simpli, filosofii, autorii marilor opere literare sau descoperiri științifice, și-au pus întrebarea „care este sensul vietii?”
Observăm că la începutul secolului XXI, această întrebare a fost dată la o parte, pentru ca omul să își poată preocupa tot timpul vieții sale, procurării celor trebuincioase trupului său. Dumnezeu nu este împotriva satisfacerii trebuințelor umane, căci dacă El ne-a făcut în așa fel încât avem nevoie, cel puțin pentru această viață pământească, de apă, de hrană, de adăpost ș.a, tot El ne va ajuta să le îndeplinim, dar aceste lucruri lumești nu trebuie să fie o piedică în apropierea noastră față de Dumnezeu.
Evanghelia de astăzi este una din cele mai simple și mai practice predici ale Mântuitorului în care El ne face cunoscut faptul că dacă vom dori Împărăția Cerurilor vom fi scăpați de orice grijă față de veacul acesta înșelător.
Predica Mântuitorului din pericopa Evanghelică de astăzi vorbește despre grijile vieții sau mai bine zis de felul cum să le contracarăm prin frica față de Dumnezeu de a nu ne îndepărta de El și totodată cum să avem grijă de sufletul nostru pentru a nu ne încuia afară de Împărăție.

Citeşte mai mult...

Sarbatori nationale, locale si religioase

Mai (31 zile)
ziua 14 ore, noaptea 10 ore

1 J Sf. Prooroc Ieremia; Sf. Cuv. Mc. Eftimie, Ignatie şi Acachie; Sf. Cuv. Isidora
2 V Aducerea moaştelor Sf. Atanasie cel Mare; †) Sf. Ier. Atanasie al III-lea (Patelarie), patriarhul Constantinopolului (Dezlegare la pește)
3 S †) Sf. Cuv. Irodion de la Lainici; Sf. Mc. Timotei şi soţia sa Mavra; Sf. Mc. Diodor şi Rodopian, diac.; Sf. Cuv. Teodosie
4 D Sf. Mc. Pelaghia; Sf. Cuv. Valerian şi Nichifor

Duminica a III-a după Paşti (a Mironosiţelor); Ap. Fapte VI, 1-7; Ev. Marcu XV, 43-47; XVI, 1-8; glas 2, voscr. 4

5 L Sf. M. Mc. Irina; Sf. Mc. Neofit, Gaie şi Gaian
6 M Sf. şi Dreptul Iov; Sf. Cuv. Mamant, Pahomie şi Ilarion
7 M Arătarea semnului Sf. Cruci pe cer la Ierusalim; Sf. Mc. Acachie şi Codrat (Dezlegare la pește)
8 J †) Sf. Ap. şi Ev. Ioan; Sf. Cuv. Arsenie cel Mare; Sf. Emilia
9 V Aducerea moaştelor Sf. Ier. Nicolae la Bari; Sf. Prooroc Isaia; Sf. Mc. Hristofor (Dezlegare la pește)
10 S Sf. Ap. Simon Zilotul; Sf. Cuv. Isihie Mărt. şi Lavrentie
11 D Sf. Sfinţit Mc. Mochie; Sf. Chiril şi Metodie, apostolii slavilor

Duminica a IV-a după Paşti (a Slăbănogului de la Vitezda); Ap. Fapte IX, 32-42; Ev. Ioan V, 1-15; glas 3, voscr. 5

12 L †) Sf. Mc. Ioan Valahul; Sf. Epifanie, Arhiep. Ciprului; Sf. Gherman, Patr. Constantinopolului
13 M Sf. Mc. Glicheria; Sf. Cuv. Serghie Mărt.
14 M Sf. Mc. Isidor; Sf. Sfinţit Mc. Terapont (Înjumătăţirea Praznicului Învierii Domnului) (Dezlegare la pește)
15 J Sf. Cuv. Pahomie cel Mare; Sf. Cuv. Ahile, Ep. Larisei
16 V Sf. Cuv. Teodor cel Sfinţit; Sf. Mc. Isachie, Simeon şi Petru (Dezlegare la pește)
17 S Sf. Ap. Andronic; Sf. Iunia; Sf. Cuv. Nectarie şi Teofan
18 D Sf. Mc. Petru, Dionisie şi Hristina; Sf. Mc. Teodot şi cele 7 Sf. Mc. fecioare

Duminica a V-a după Paşti (a Samarinencii); Ap. Fapte XI, 19-30; Ev. Ioan IV, 5-42; glas 4, voscr. 7

19 L Sf. Sfinţit Mc. Patrichie; Sf. Mc. Chiriachi; Sf. Cuv. Memnon
20 M Sf. Mc. Talaleu; Sf. Cuv. Talasie; Sf. Cuv. Marcu Pustnicul
21 M †) Sf. Împăraţi, întocmai cu Apostolii, Constantin şi mama sa Elena (Dezlegare la pește)
22 J Sf. Mc. Vasilisc şi Marcel; Sf. Părinţi de la Sinodul al II-lea Ecumenic; Sf. Mc. Sofia, doctoriţa
23 V Sf. Cuv. Mihail Mărt., Ep. Sinadei; Sf. Maria lui Cleopa (Dezlegare la pește)
24 S Sf. Cuv. Simeon; Sf. Mc. Serapion; Sf. Mc. Marciana
25 D † A treia aflare a Capului Sf. Prooroc Ioan Botezătorul; Sf. Mc. Celestin

Duminica a VI-a după Paşti (a Orbului din naştere); Ap. Fapte XVI, 16-34; Ev. Ioan IX, 1-38; glas 5, voscr. 8

26 L Sf. Ap. Carp şi Alfeu, din cei 70; Sf. Mc. Averchie şi Elena
27 M Sf. Mc. Iuliu Veteranul; Sf. Sfinţiţi Mc. Terapont şi Eladie; Sf. Mc. Alipie; Sf. Ioan Rusul
28 M Odovania Praznicului Învierii Domnului; Sf. Sfintit Mc. Eutihie, Ep. Melitinei; Sf. Cuv. Nichita Mărt., Ep. Calcedonului; Sf. Sfinţit Mc. Eutihie (Dezlegare la pește)
29 J (†) Înălţarea Domnului (Ispasul); Ziua Eroilor; Sf. Mc. Teodosia; Sf. Sfinţit Mc. Olivian şi Alexandru (Nu se fac nunți)
30 V Sf. Cuv. Isaachie Mărt. şi Varlaam; Sf. Mc. Natalie (Dezlegare la pește)
31 S Sf. Mc. Ermie; Sf. Mc. Eusebie şi Haralambie

Sarbatori nationale, locale si religioase

IOAN TEOLOGUL - APOSTOLUL IUBIRII ŞI FIUL TUNETULUI

Sfântul Apostol şi Evanghelist Ioan, era fiul lui Zevedeu şi al Salomeii, una din cele trei fiice ale Dreptului Iosif, logodnicul Sfintei Fecioare Maria.
El a fost chemat la misiunea de Apostol, de însuşi Fiul lui Dumnezeu, Mântuitorul Iisus Hristos, când acesta mergea pe țărmurile Mării Galileei. Mântuitorul chemase înaintea lui şi a fratelui său Iacov, pe încă doi fraţi pescari şi anume pe Petru şi pe Andrei. Când l-a chemat Mântuitorul la această înaltă misiune, l-a numit pe Ioan, Fiul Tunetului, căci învăţătura lui avea să fie auzită ca tunetul în toată lumea şi avea să cuprindă tot pământul.
Ioan a urmat pe învăţătorul Său, prinzând înţelepciunea ce ieşea din gura lui şi înrădăcinându-o în inima sa, ştiind că după ce învăţătorul său va învia, el va fi dator să meargă în toată lumea şi să vestească Evanghelia la toată făptura. Cu adevărat el s-a arătat un templu al Duhului Sfânt, conlucrând aşa cum se cuvinte cu Harul Divin, pentru a scrie una din cele mai frumoase cărţi din istoria omenirii şi anume Evanghelia care măsoară cerul cu palma şi îngăduie putinţei minţii omeneşti să cuprindă tainele din veac ascunse ale lui Dumnezeu, nearătate oricărei minţi omeneşti, după cum a spus Sfântul Chiril patriarhul Alexandriei, unul dintre cei mai buni exegeţi ai bisericii Răsăritene.
Mântuitorul l-a cinstit cel mai mult pe el, dintre cei doisprezece ucenici, nu pentru vreo destoinicie pământească, ci pentru cugetul său neprihănit şi curăţia lui feciorelnică. El, alături de fratele său Iacov şi de Petru, făceau parte din cercul restrâns al apostolilor care au luat parte la mai multe momente tainice din viaţa Mântuitorului cum ar fi Schimbarea la Față sau Rugăciunea din Grădina Ghetsimani.

Citeşte mai mult...

Sarbatori nationale, locale si religioase

Aprilie (30 zile)
ziua 13 ore, noaptea 11 ore

1 M Sf. Cuv. Maria Egipteanca; Sf. Cuv. Macarie Mărt.; Sf. Mc. Gherontie (Post)
2 M Sf. Cuv. Tit, făcătorul de minuni; Sf. Mc. Amfian şi Edesie (Denia Canonului cel Mare) (Post)
3 J Sf. Cuv. Nichita Mărturisitorul si Ilirie; Sf. Mc. Elpidifor (Post)
4 V Sf. Cuv. Gheorghe de la Maleon, Zosima şi Platon; Iosif, imnograful (Denia Acatistului Născătoarei de Dumnezeu) (Post)
5 S Sf. Mc. Claudie, Diodor, Nichifor, Serapion, Teodul şi Agatopod (Sâmbăta a V-a din Post - Pomenirea morţilor) (Dezlegare la ulei și vin)
6 D Sf. Mc. Irineu, Ep. de Sirmium; Sf. Eutihie, Patr. Constantinopolului; Sf. Cuv. Platonida; Sf. Cuv. Grigorie Sinaitul şi Platonida (Dezlegare la ulei și vin)

Duminica a V-a din Post (a Cuv. Maria Egipteanca); Ap. Evrei IX, 11-14; Galateni III, 23-29; Ev. Marcu X, 32-45; Luca VII, 36-50; glas 8, voscr. 8

7 L Sf. Mc. Gheorghe Mărturisitorul, Ep. Mitilenei; Sf. Mc. Caliopie, Achilina şi Rufin diac. (Post)
8 M Sf. Ap. Irodion, Agav, Ruf, Flegon, Asincrit şi Hermas; Sf. Ier. Celestin, episcopul Romei (Post)
9 M Sf. Mc. Eupsihie din Cezareea; Sf. Mc. Vadim arhim. (Post)
10 J Sf. Mc. Terentie, Pompie, African şi Maxim; Sf. Mc. Dima (Post)
11 V †) Sf. Ier. Calinic de la Cernica, ep. Ramnicului; Sf. Sfinţit Mc. Antipa; Sf. Cuv. Trifina (Post)
12 S †) Sf. Mc. Sava de la Buzău; Sf. Ier. Vasile Mărturisitorul; Sf. Antuza (Sâmbăta lui Lazăr - Pomenirea morţilor) (Dezlegare la ulei și vin)
13 D Sf. Sfinţit Mc. Artemon; Sf. Mc. Elefterie Persul (Denia de Duminică seara) (Dezlegare la pește)

(†) Duminica a VI-a din Post (a Floriilor - Stâlpărilor); Ap. Filipeni IV, 4-9; Ev. Ioan XII, 1-18

14 L †) Sf. Ier. Pahomie de la Gledin, Ep. Romanului; Sf. Martin Mărt., Ep. Romei; Sf. Mc. Tomaida (Denia de Luni seara) (Numai seara, pâine și apă)
15 M Sf. Ap. Aristarh, Pud şi Trofim; Sf. Mc. Crescent şi Vasilisa (Denia de Marţi seara) (Numai seara, pâine și apă)
16 M Sf. Mc. fecioare Agapia, Irina şi Hionia (Sf. şi Marea Miercuri; Denia de Miercuri seara) (Numai seara, pâine și apă)
17 J Sf. Mc. Simeon, Ep. Persiei; Sf. Acachie, Ep. Melitinei (Sf. şi Marea Joi - Pomenirea morţilor; Denia celor 12 Evanghelii) (Post)
18 V Sf. Cuv. Ioan, ucenicul Sf. Grigorie Decapolitul; Sf. Ier. Cosma, Ep. Calcedonului; Sf. Mc Ioan din Ianina (Sf. şi Marea Vineri - Scoaterea Sf. Aer; Denia Prohodului Domnului) (Zi aliturgică) (Post negru)
19 S Sf. Cuv. Ioan Paleolavritul; Sf. Sfinţit Mc. Pafnutie (Post negru)
20 D Invierea Domnului (Vecernia Învierii) (Nu se fac nunți)

(†) Duminica Sf. Învieri (Sf. Paşti); Ap. Fapte I, 1-8; Ev. Ioan I, 1-17

21 L (†) Mărturia lui Ioan Botezătorul (A doua zi de Paşti); Sf. Sfinţit Mc. Ianuarie; Sf. Mc. Alexandra, împărăteasa; Sf. Mc. Filipial; Sf. Mc. Teodor din Perga (Nu se fac nunți)
22 M (†) Drumul spre Emaus (A treia zi de Paşti); Sf. Ier. Teodor Sicheotul, Ep. Anastasiopolei; Sf. Ap. Natanail (Nu se fac nunți)
23 M †) Sf. M. Mc. Gheorghe, Purtătorul de biruinţă; Sf. Mc. Valerie (Harţi. Nu se fac nunți)
24 J †) Sf. Ier. Mărt.: Ilie Iorest, Sava Brancovici şi Simion Stefan, Mitr. Transilvaniei; Sf. Ier. Iosif Mărt. din Maramureş; Sf. Mc. Pasicrat şi Valentin din Durostorum; Sf. Cuv. Elisabeta (Nu se fac nunți)
25 V †) Izvorul Tămăduirii; Sf. Ap. şi Ev. Marcu; †) Sf. Cuv. Vasile de la Poiana Mărului (Harţi. Nu se fac nunți)
26 S Sf. Mc. Vasile, Ep. Amasiei; Sf. Glafira; Sf. Mc. Chiril, Chindeu si Tasie din Axiopolis (Cernavodă) (Nu se fac nunți)
27 D Sf. Sfinţit Mc. Simeon, ruda Domnului; Sf. Ap. Aristarh, Marcu şi Zinon

Duminica a II-a după Paşti (a Sf. Ap. Toma); Ap. Fapte V, 12-20; Ev. Ioan XX, 19-31; glas 1, voscr. 1

28 L Sf. Ap. Iason şi Sosipatru; Sf. Mc. Maxim, Cvintilian şi Dadas din Ozovia
29 M Sf. 9 Mc. din Cizic; Sf. Cuv. Memnon Mărt.
30 M Sf. Ap. Iacob, fiul lui Zevedeu; Sf. Ier. Donat, episcopul Evriei (Dezlegare la pește)

Sarbatori nationale, locale si religioase

EUHARISTIA - DOCTORIA NEMURIRII
(„EU SUNT PÂINEA VIEȚII CARE S-A POGORÂT DIN CER. DACĂ CINEVA VA MÂNCA DIN PÂINEA ACEASTA VIU VA FI ÎN VECI. CEL CE MĂNÂNCĂ TRUPUL MEU ȘI BEA SÂNGELE MEU ARE VIAȚĂVEȘNICĂ ȘI EU ÎL VOI ÎNVIA, ÎN ZIUA CEA DE APOI”.)

 

Omul este cununa creaţiei şi a fost adus la existenţă de Dumnezeu, după chipul Său şi făcut să tindă spre asemănare. Adam putea să aibă absolut totul dacă ar fi ascultat de porunca pe care i-a dat-o Dumnezeu în Raiul Edenic, dar lăsându-se pradă amăgirii şarpelui viclean şi-a dus firea de bunăvoie spre moarte, atrăgându-şi osânda sieşi, dar şi întregului neam omenesc. Însă iconomia lui Dumnezeu privind mântuirea omului, fusese rânduită mai înainte de a exista veacurile.
Sfânta Treime ştia dinainte că omul va fi slab şi nu va asculta de porunca Sa, dar Dumnezeu a voit să îl lase pe om să cadă în păcate, ca să îi arate o şi mai mare iubire, aceea de a îi rândui o viaţă nouă, mai bună, prin Hristos, Fiul lui Dumnezeu, întrupat sub timp pentru mântuirea noastră.
Această Taină a Euharistiei a fost prefigurată încă din Vechiul Testament sub chipul manei pe care a primit-o Israel în pustie. Pâinea aceea însă era doar o pâine care întreţine viaţa poporului Evreu atât cât era nevoie pentru a ajunge în Canaan, dar nu le putea oferi o viaţă veşnică şi totodată să îi scape de moarte.
Omul avea nevoie de o Iubire Personală care să îl atragă în comuniunea cu Sine, pentru a îl scoate din egoismul însingurării şi a nu îl lăsa pradă feluritelor plăceri din lumea creată. Pentru aceasta se cerea o persoană desăvârşită cum este Hristos, care să fie în stare să împlinească toată dreptatea şi să îi atragă pe oameni la Sine prin gesturile sale iubitoare.
Euharistia reprezintă pentru om „doctoria nemuririi” deoarece ea are ca scop să întreţină viaţa noastră cu Hristos cel răstignit şi înviat, dar totodată, şi să îl facă pe om să se gândească mai mult la viaţa veşnică, dorindu-şi mereu să depăşească stadiul de desăvârşire la care se află.

Citeşte mai mult...

Sarbatori nationale, locale si religioase

Ianuarie (31 zile)
ziua 10 ore, noaptea 14 ore

1 M (†) Tăierea împrejur cea după trup a Domnului; Sf. Ier. Vasile cel Mare, arhiepiscopul Cezareei Capadociei (Anul Nou) (Harţi. Nu se fac nunți)
2 J Înainteprăznuirea Botezului Domnului; Sf. Ier. Silvestru, Ep. Romei; Sf. Cuv. Serafim de Sarov (Nu se fac nunți)
3 V Sf. Prooroc Maleahi; Sf. Mc. Gordie (Zi aliturgică) (Dezlegare la ouă, lapte și brânză. Nu se fac nunți)
4 S Soborul Sf. 70 de Apostoli; Sf. Cuv. Teoctist, egumenul de la Cucumia Siciliei; Sf. Cuv. Apolinaria (Sâmbăta dinaintea Botezului Domnului) (Nu se fac nunți)
5 D Sf. Sfinţit Mc. Teopempt şi Sf. Mc. Teonas; Sf. Cuv. Sinclitichia (Ajunul Bobotezei) (Post)

Duminica dinaintea Botezului Domnului (Botezul lui Ioan); Ap. II Timotei IV, 5-8; Ev. Marcu I, 1-8; glas 3, voscr. 6

6 L (†) Botezul Domnului (Boboteaza) (Nu se fac nunți)
7 M †) Soborul Sf. Prooroc Ioan Botezătorul şi Înaintemergătorul Domnului
8 M Sf. Cuv. Gheorghe Hozevitul şi Emilian Mărt.; Sf. Cuv. Domnica (Post)
9 J Sf. Mc. Polieuct; Sf. Cuv. Eustratie; Sf. Ier. Petru, episcopul Sevastiei
10 V †) Sf. Sf. Cuv. Antipa de la Calapodeşti; Sf. Grigorie, Ep. Nissei; Sf. Ier. Dometian, episcopul Melitinei; (Post)
11 S † Sf. Cuv. Teodosie cel Mare, începătorul vieţii de obşte; Sf. Cuv. Vitalie (Sâmbăta după Botezul Domnului)
12 D Sf. Mc. Tatiana diac. şi Eutasia

Duminica după Botezul Domnului (Începutul propovăduirii Domnului); Ap. Efeseni IV, 7-13; Ev. Matei IV, 12-17; glas 4, voscr. 7

13 L Sf. Mc. Ermil şi Stratonic; Sf. Ier. Iacob episcopul din Nisibe
14 M Sf. Cuv. Mucenici din Sinai şi Rait; Sf. Nina (Odovania Praznicului Botezului Domnului)
15 M Sf. Cuv. Pavel Tebeul şi Ioan Colibaşul (Post)
16 J Cinstirea lanţului al Sf. Ap. Petru; Sf. Mc. Danact citeţul
17 V †) Sf. Cuv. Antonie cel Mare; Sf. Cuv. Antonie cel nou din Veria (Post)
18 S †) Sf. Ier. Atanasie şi Chiril, arhiepiscopii Alexandriei
19 D Sf. Cuv. Macarie Egipteanul; Sf. Ier. Marcu, mitropolitul Efesului; Sf. Mc. Eufrasia

Duminica a XXIX-a după Rusalii (a celor 10 leproşi); Ap. Coloseni III, 4-11; Ev. Luca XVII, 12-19; glas 5, voscr. 8

20 L † Sf. Cuv. Eftimie cel Mare; Sf. Mc. In, Pin şi Rin; Sf. Mc. Vas şi Eusebiu
21 M Sf. Cuv. Maxim Mărturisitorul.; Sf. Mc. Neofit, Evghenie, Candid, Valerian şi Achila
22 M Sf. Ap. Timotei; Sf. Sf. Cuv. Mc. Anastasie Persul (Post)
23 J Sf. Sfinţit Mc. Clement, episcopul Ancirei; Sf. Mc. Agatanghel; Sfinţii Parinţi de la Sinodul al VI-lea Ecumenic
24 V Sf. Cuv. Xenia; Sf. Ier. Filon, episcopul Carpasiei (Post)
25 S †) Sf. Ier. Grigorie Teologul, arhiepiscopul Constantinopolului; †) Sf. Bretanion episcopul Tomisului
26 D Sf. Cuv. Xenofont, Maria, Arcadie şi Ioan

Duminica a XXXII-a după Rusalii (a lui Zaheu); Ap. I Timotei IV, 9-15; Ev. Luca XIX, 1-10; glas 6, voscr. 9

27 L † Aducerea moaştelor Sf. Ier. Ioan Gură de Aur; Sf. Marciana împărăteasa
28 M Sf. Cuv. Efrem Sirul, Isaac Sirul, Paladie şi Iacob Sihastrul; Sf. Muceniţă Haris
29 M Aducerea moaştelor Sf. Sfinţit Mc. Ignatie Teoforul; Sf. Mc. Filotei (Post)
30 J †) Sf. Trei Ierarhi: Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur; Sf. Sfinţit Mc. Ipolit, ep. Romei
31 V Sf. Doctori fără de arginţi Chir şi Ioan; Sf. Mc. Trifena (Post)

Sarbatori nationale, locale si religioase

SFÂNTUL VASILE CEL MARE

Viaţa Sfântului Vasile pe scurt
Sf. Vasile s-a născut pe la 330, în Cezareea Capadociei. Mama Emilia, iar tatăl retorul Vasile au avut 10 copii:
trei vor fi episcopi - Vasile, Grigorie de Nyssa, Petru de Sevasta
cinci vor fi monahi - cei trei dinainte, plus Naucratios şi Macrina cea Tânără
şase sfinţi în familia mare - Sf. Macrina cea Bătrână, Sf. Emilia, Sf. Vasile, Sf. Grigorie, Sf. Petru, Sf. Macrina cea Tânără.
Sf. Vasile şi-a făcut educaţia întâi în familie, cu tatăl său, cu sora Macrina, apoi în şcolile din Cezareea Capadociei, unde îl cunoaşte pe Sf. Grigorie Teologul, pe urmă la Constantinopol şi în fine la Atena.
A avut profesori vestiţi - Libaniu, Proheresiu şi Himeriu. Închega o prietenie vestită cu Sf. Grigorie de Nazianz. Viaţa lor studenţească e model pentru teologii de totdeauna. Cunoşteau doar două drumuri: al şcolii şi al Bisericii.
S-a întors în patrie pe la 355. A profesat câtva timp retorică, dar a renunţat la lume şi a intrat în monahism după ce a fost botezat. A călătorit pentru cunoaşterea monahismului în Siria, Palestina, Egipt şi Mesopotamia. În scopul organizării unei vieţi de obşte, îl cheamă pe Sf. Grigorie Teologul la mănăstirea înfiinţată de el în Pont. Aici el îmbină munca manuală cu rugăciunea şi cu râvnă caldă intelectuală. Aici a scris el Regulile vieţii monahale şi a pus bazele Filocaliei cu Sf. Grigorie.
În curând, a fost chemat de episcopul Eusebiu şi hirotonit preot în 364, spre a i se încredinţa pastorația episcopiei. În 368, cu prilejul unei mari foamete, Sf. Vasile a organizat admirabil asistența socială. În 370, este ales episcop-mitropolit al Cezareei. În urma atitudinii sale neînfricate contra arianismului şi a manevrelor împăratului Valens, dioceza i se împărţi în două.
În interiorul eparhiei, Sf. Vasile s-a impus printr-o uriaşă activitate dogmatică, pastorală şi socială. A înfiinţat instituţii de asistenţă socială: azil, ospătărie, casă pentru educarea fetelor alunecate, spital (şi de leproşi), şcoli tehnice - Vasiliade.
A împodobit serviciul divin cu Sfânta sa liturghie. Sf. Vasile a fost un mare preot, mare liturghisitor, mare pedagog, mare prieten, mare organizator, mare om de ştiinţă.
A murit la 1 ianuarie 379.

Citeşte mai mult...

Sarbatori nationale, locale si religioase

Decembrie (31 zile)
ziua 9 ore, noaptea 15 ore

1 D Sf. Prooroc Naum; Cuv. Filaret Milostivul (Dezlegare la peşte)

Duminica a XV-a după Rusalii (Cea mai mare poruncă din Lege); Ap. II Corinteni IV, 6-15; Ev. Matei XXII, 35-46; glas 6, voscr. 1

2 L Sf. Prooroc Avacum; Sf. Mc. Miropa; Sf. Solomon, Arhiep. Efesului (Post)
3 M † Sf. Cuv. Gheorghe de la Cernica; Sf. Prooroc Sofronie; Sf. Mc. Teodor, Arhiep. Alexandriei (Dezlegare la peşte)
4 M † Sf. M. Mc. Varvara; Cuv. Ioan Damaschin (Dezlegare la ulei şi vin)
5 J † Cuv. Sava cel Sfinţit; Sf. Mc. Anastasie; Cuv. Nectarie (Dezlegare la peşte)
6 V †) Sf. Ier. Nicolae, Arhiep. Mirelor Lichiei (Dezlegare la peşte)
7 S †) Sf. Mc. Filofteia de la Curtea de Argeş; Sf. Ambrozie, Ep. Mediolanului (Dezlegare la peşte)
8 D Cuv. Patapie şi Sofronie; Sf. Ap. Tihic, Cezar şi Onisifor (Dezlegare la peşte)

Duminica a XXVII-a după Rusalii (Tămăduirea femeii gârbove); Ap. Efeseni VI, 10-17; Ev. Luca XIII, 10-17; glas 7, voscr. 2

9 L Zămislirea Sf. Fecioare Maria de către Sf. Ana; Sf. Proorociţă Ana (Dezlegare la peşte)
10 M Sf. Mc. Mina, Ermoghen şi Evgraf (Dezlegare la ulei şi vin)
11 M Cuv. Daniil Stâlpnicul şi Luca cel Nou; Sf. Mc. Varsava (Post)
12 J †) Sf. Ier. Spiridon, Ep. Trimitundei; Sf. Mc. Sinet; Sf. Sfinţit Mc. Alexandru (Dezlegare la peşte)
13 V †) Sf. Ier. Dosoftei, Mitr. Moldovei; † Sf. M. Mc. Evstratie, Auxenţie, Evghenie, Mardarie şi Orest; Sf. Mc. Lucia fecioara (Dezlegare la ulei şi vin)
14 S Sf. Mc. Tirs, Calinic, Filimon, Arian şi Apolonie (Dezlegare la peşte)
15 D † Sf. Sfinţit Mc. Elefterie; Sf. Mc. Antia şi Suzana (Dezlegare la peşte)

Duminica a XXVIII-a după Rusalii (a Sf. Strămoşi; Pilda celor poftiţi la cină); Ap. Coloseni I, 12-18; Coloseni III, 4-11; Ev. Luca XIV, 16-24; glas 8, voscr. 3

16 L Sf. Prooroc Agheu; Sf. Mc. Marin; Sf. Împărăteasă Teofana (Post)
17 M Sf. Prooroc Daniel şi Sf. 3 tineri: Anania, Azaria şi Misail (Dezlegare la ulei şi vin)
18 M †) Cuv. Daniil Sihastrul; Sf. Mc. Sebastian şi Zoe; Sf. Ier. Modest (Dezlegare la ulei şi vin)
19 J Sf. Mc. Bonifatie; Sf. Ier. Grichentie; Sf. Mc. Trifon; Cuv. Aglaia (Dezlegare la ulei şi vin)
20 V Înainteprăznuirea Naşterii Domnului; Sf. Sfinţit Mc. Ignatie Teoforul (Post)
21 S Sf. Mc. Iuliana; Sf. Mc. Temistocle (Sâmbăta dinaintea Naşterii Domnului) (Post)
22 D †) Sf. Ier. Petru Movilă, Mitr. Kievului; Sf. M. Mc. Anastasia (Post)

Duminica dinaintea Naşterii Domnului (a Sf. Părinţi după trup ai Domnului; Genealogia Mântuitorului); Ap. Evrei XI, 9-10; 32-40; Ev. Matei I, 1-25; glas 1, voscr. 4

23 L Sf. 10 Mc. din Creta; Sf. Pavel, Arhiep. Neocezareei; Cuv. Naum (Post)
24 M Sf. Cuv. Mc. Eugenia (Ajunul Crăciunului) (Numai seara, grâu fiert îndulcit cu miere, poame, covrigi sau turte de făină)
25 M (†) Naşterea Domnului (Crăciunul) (Harţi)
26 J A doua zi de Crăciun; (†) Soborul Maicii Domnului; † Cuv. Nicodim de la Tismana
27 V A treia zi de Crăciun; †) Sf. Ap. Întâiul Mc. şi Arhid. Ştefan (Harţi)
28 S Sf. 20.000 de Mc. arşi în Nicomidia (Sâmbăta după Naşterea Domnului)
29 D Sf. 14.000 de prunci ucişi din porunca lui Irod; Cuv. Marcel

Duminica după Naşterea Domnului (Fuga în Egipt); Ap. Galateni I, 11-19; Ev. Matei II, 13-23; glas 2, voscr. 5

30 L Sf. Mc. Anisia; Cuv. Teodora din Cezareea; Cuv. Leon
31 M Cuv. Melania Romana; Sf. Mc. Hermes (Odovania Praznicului Naşterii Domnului)

Sarbatori nationale, locale si religioase

Nașterea după trup a Mântuitorului Iisus Hristos din Sfânta Născătoare de Dumnezeu

Ortodoxia admite pentru cea de a Doua persoană a Sfintei Treimi, două nașteri. Toți părinții patristici, ramanand sub îndrumarea Sinoadelor Ecumenice mărturisesc o naștere negrăită a Fiului lui Dumnezeu din veci din Dumnezeu Tatăl și una sub timp din Sfânta Fecioară Maria pentru mântuirea noastră. Acest lucru este întărit și de Mântuitorul nostru Iisus Hristos de nenumărate ori in viața Sa pământească, ,,Eu sunt din cele de sus, voi sunteți din cele de jos, voi sunteți din lumea aceasta, Eu nu sunt din lumea aceasta”. Părinte preaslăvește-Mă cu slava care Am avut-O la Tine înainte de a fi lumea. S.a
Important pentru noi este să cercetăm de ce Fiul lui Dumnezeu s-a făcut om?
Răspunsul este cu siguranță mântuirea noastră. Dar pentru mântuirea neamului omenesc era nevoie de o persoană, care să poată ține toată legea lui Moise, dar și să o desăvârșească.
Această persoană putea să fie numai Fiul lui Dumnezeu, deoarece unind cele două firi într-un singur Ipostas, are posibilitatea să se apropie de oameni ca Dumnezeu întrupat, dar totodată să îi apropie pe oameni unul față de altul și față de Sine ca frații, în sensul spiritual, dar totodată și ca fii după har înaintea Părintelui Ceresc.
Fiind în același timp și creator, El poate răspunde complet oamenilor pentru că știe neputințele și nevoile lor ca și creator, dar Le trăiește în același timp și cu firea Sa omenească și știe cât de greu este pentru firea omenească să reziste imboldurilor satanei.
Scopul Fiului lui Dumnezeu este să se nască în lume dar nu oricum, ci din Preacurata Sa Maică, care s-a pregătit întreaga viață pentru a-l primi în preacurat pântecele Ei.

Citeşte mai mult...

Sarbatori nationale, locale si religioase

Octombrie (31 zile)
ziua 11 ore, noaptea 13 ore

1 M †) Acoperământul Maicii Domnului; Sf. Ap. Anania; Cuv. Roman Melodul
2 M Sf. Sfinţit Mc. Ciprian; Sf. Mc. Justina; Cuv. Teofil (Post)
3 J Sf. Sfinţit Mc. Dionisie Areopagitul; Sf. Mc. Teoctist
4 V Sf. Mc. Ierotei, Ep. Atenei; Sf. Mc. Domnina, Audact şi Calistena (Post)
5 S Sf. Mc. Haritina şi Mamelta
6 D † Sf. Ap. Toma; Sf. Mc. Erotiida

Duminica a XX-a după Rusalii (Învierea fiului văduvei din Nain); Ap. Galateni I, 11-19; Ev. Luca VII, 11-16; glas 6, voscr. 4

7 L Sf. M. Mc. Serghie şi Vah; Sf. Sfinţiţi Mc. Iulian, Chesarie şi Polihronie
8 M Cuv. Pelaghia şi Taisia
9 M Sf. Ap. Iacob al lui Alfeu; Cuv. Andronic şi Atanasia (Post)
10 J Sf. Mc. Evlampie şi Evlampia, sora lui; Cuv. Vasian şi Teofil Mărt.
11 V Sf. Ap. Filip, unul din cei 7 diac.; Cuv. Teofan Mărt.; Sf. Mc. Zenaida şi Filonila (Post)
12 S Sf. Mc. Prov, Tarah şi Andronic; Sf. Cosma, Ep. Maiumei
13 D † Aducerea moaştelor Sf. Ap. Andrei la Iaşi; Sf. Mc. Carp, Papil, Agatodor şi Agatonica

Duminica a XXI-a după Rusalii (a Sf. Părinţi de la Sinodul VII Ecumenic; Pilda Semănătorului); Ap. Galateni II, 16-20; Tit III, 8-15; Ev. Luca VIII, 5-15; Ioan XVII, 1-13; glas 7, voscr. 5

14 L †) Sf. Cuv. Parascheva de la Iaşi; Sf. Mc. Nazarie, Ghervasie, Protasie şi Silvan
15 M Sf. Sfinţit Mc. Luchian; Sf. Savin şi Vars, Ep.; Cuv. Eftimie cel Nou
16 M Sf. Mc. Longhin Sutaşul; Sf. Mc. Leontie, Dometie şi Terentie (Post)
17 J Sf. Prooroc Osea; Cuv. Mc. Andrei Criteanul
18 V † Sf. Ap. şi Ev. Luca; Sf. Mc. Marin cel Bătrân; Cuv. Iulian (Post)
19 S Sf. Prooroc Ioil; Sf. Mc. Uar, Felix pr. şi Eusebiu diac.; Cuv. Ioan de la Rila
20 D Sf. M. Mc. Artemie; Cuv. Matroana; Cuv. Gherasim cel Nou

Duminica a XXIII-a după Rusalii (Vindecarea demonizaţilor din ţinutul Gherghesenilor); Ap. Efeseni II, 4-10; Ev. Luca VIII, 26-39; glas 8, voscr. 6

21 L †) Cuv. Mărt. Visarion, Sofronie şi Sf. Mc. Oprea; Sf. Pr. Mărt. Ioan din Galeş şi Moise Măcinic din Sibiei; Cuv. Ilarion cel Mare
22 M Sf. Ier., întocmai cu apostolii, Averchie; Sf. 7 tineri din Efes
23 M Sf. Ap. Iacob, ruda Domnului; Sf. Ignatie, Patr. Constantinopolului; Cuv. Petronie (Post)
24 J Sf. M. Mc. Areta; Sf. Mc. Sevastiana şi Valentin
25 V Sf. Mc. Marcian şi Martirie; Sf. Mc. Valerian; Sf. Tavita (Post)
26 S †) Sf. M. Mc. Dimitrie, Izvorâtorul de mir
27 D †) Cuv. Dimitrie cel Nou, ale cărui moaşte sunt la Patriarhia Română; Sf. Mc. Nestor

Duminica a XXIV-a după Rusalii (Învierea fiicei lui Iair); Ap. Efeseni II, 14-22; Ev. Luca VIII, 41-56; glas 1, voscr. 7

28 L Sf. Mc. Terentie, Neonila şi Vilie; Sf. Ier. Firmilian
29 M Cuv. M. Mc. Anastasia Romana; Cuv. Avramie
30 M Sf. Mc. Zenovie, Ep., şi Zenovia, sora sa; Sf. Ap. Cleopa (Post)
31 J Sf. Ap. Stahie, Amplie, Urban, Aristobul, Narcis şi Apelie

Sarbatori nationale, locale si religioase

Evanghelia Pildei semănătorului: „Zis-a Domnul pilda aceasta: Ieșit-a semănătorul să semene sămânţa sa. Şi, semănând el, una a căzut lângă drum şi a fost călcată cu picioarele şi păsările cerului au mâncat-o. Şi alta a căzut pe piatră şi, răsărind, s-a uscat, pentru că nu avea umezeală. Şi alta a căzut între spini, iar spinii, crescând cu ea, au înăbuşit-o. Şi alta a căzut pe pământul cel bun şi crescând, a făcut rod însutit. Acestea zicând, strigă: Cine are urechi de auzit să audă! Şi ucenicii lui Îl întrebau: Ce înseamnă pilda aceasta? El a zis: Vouă vă este dat să cunoaşteţi tainele Împărăţiei lui Dumnezeu, iar celorlalţi, în pilde, ca, văzând, să nu vadă şi, auzind, să nu înţeleagă. Iar pilda aceasta înseamnă: Sămânţa este cuvântul lui Dumnezeu; cea de lângă drum sunt cei care aud, apoi vine diavolul şi ia cuvântul din inima lor, ca nu cumva, crezând, să se mântuiască; iar cea de pe piatră sunt aceia care auzind cuvântul, îl primesc cu bucurie, dar aceştia nu au rădăcină; ei cred până la o vreme, iar la vreme de încercare se leapădă. Cea căzută între spini sunt cei care aud cuvântul, dar, umblând cu grijile şi cu bogăţia şi cu plăcerile vieţii, se înăbuşă şi nu rodesc. Iar cea de pe pământ bun sunt cei care, cu inima curată şi bună, aud cuvântul, îl păstrează şi rodesc întru răbdare. După ce a spus acestea, a strigat: Cine are urechi de auzit să audă.” (Luca 8, 5-15)
Duminica a XXI după Rusalii ne pune în faţă o frumoasă învăţătură, despre mai multe categorii de oameni care, au contact cu învăţătura Evanghelică dar numai foarte puţini sunt aceia care reuşesc să îşi însuşească învăţătura Mântuitorului Iisus Hristos, deschizându-se prin sinergie, faţă de Harul Duhului Sfânt. Întrebarea este de ce doar o parte din oameni, reuşesc să se lupte cu patimile, orgoliul dar şi cu celelalte ispite, pentru a se pocăi de păcate şi a veni la cunoştinţa adevărului.

Citeşte mai mult...

Sarbatori nationale, locale si religioase

În vremea aceea a ajuns Iisus cu corabia în ţinutul gherghesenilor, care este în fata Galileii. Şi ieşind pe uscat L-a întâmpinat un bărbat din cetate, care avea demon şi care de multă vreme nu mai punea haina pe el şi în casă nu mai locuia, ci prin morminte. Şi văzând pe Iisus, strigând, a căzut înaintea Lui şi cu glas mare a zis: Ce ai cu mine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu Celui Preaînalt? Rogu-Te, nu mă chinui! Căci poruncea duhului necurat să iasă din om, pentru că de mulţi ani îl stăpânea şi era legat în lanţuri şi în obezi, păzindu-l, dar el sfărâma legăturile pentru că era mânat de demon, în pustie. Şi l-a întrebat Iisus, zicând: Care îţi este numele? Iar el a zis: Legiune. Căci demoni mulţi intraseră în el. Şi-L rugau pe El să nu le poruncească să meargă în adânc. Şi era acolo o turmă mare de porci care păşteau pe munte. Şi L-au rugat să le îngăduie să intre în ei; şi le-a îngăduit. Şi, ieşind demonii din om, au intrat în porci, iar turma s-a aruncat de pe ţărm în lac şi s-a înecat. Iar păzitorii văzând ce s-a întâmplat au fugit şi au vestit în cetate şi prin sate. Şi au ieşit să vadă ce s-a întâmplat şi au venit la Iisus şi au găsit pe omul din care ieşiseră demonii, îmbrăcat şi întreg la minte, şezând jos, la picioarele lui Iisus, şi s-au înfricoşat. Iar cei ce văzuseră le-au spus cum a fost izbăvit demonizatul. Şi L-a rugat pe El toată mulţimea din ţinutul gherghesenilor să plece de la ei, căci erau cuprinşi de frică mare. Iar El, intrând în corabie, s-a înapoiat. Iar bărbatul din care ieşiseră demonii Îl rugă să rămână cu El. Iisus însă i-a dat drumul zicând: ”Întoarce-te în casa ta şi spune cât bine ţi-a făcut ţie Dumnezeu. Şi a plecat, vestind în toată cetatea câte îi făcuse spre binele lui, Iisus.” (Luca 8, 26-39).

Citeşte mai mult...

Sarbatori nationale, locale si religioase

Septembrie (30 zile)
ziua 12 ore, noaptea 12 ore

1 D † Cuv. Simeon Stâlpnicul şi Marta, mama sa (Începutul anului bisericesc)

Duminica a X-a după Rusalii (Vindecarea lunaticului); Ap. I Corinteni IV, 9-16; Ev. Matei XVII, 14-23; glas 1, voscr. 10

2 L Sf. Mc. Mamant; S. Ier. Ioan Postitorul, Patr. Constantinopolului
3 M Sf. Mc. Antim, Ep. Nicomidiei; Cuv. Teoctist
4 M Sf. Mc. Vavila, Ep. Antiohiei; Sf. Prooroc Moise (Post)
5 J † Sf. Proororia, tatăl Sf. Ioan Botezătorul; Sf. Mc. Urban
6 V † Pomenirea minunii Sf. Arhanghel Mihail în Colose; Sf. Mc. Macarie (Post)
7 S Înainteprăznuirea Naşterii Maicii Domnului; Sf. Mc. Sozont (Sâmbăta dinaintea Înălţării Sf. Cruci)
8 D (†) Naşterea Maicii Domnului

Duminica dinaintea Înălţării Sf. Cruci (Convorbirea lui Iisus cu Nicodim); Ap. Filipeni II, 5-11; Galateni VI, 11-18; Ev. Luca X, 33-42; XI, 27-28; Ioan III, 13-17; glas 2, voscr. 11

9 L Sf. şi Drepţii părinţi Ioachim şi Ana; †) Sf. Cuv. Dimitrie de la Vorona; Sf. Mc. Severian; Cuv. Teofan Mărt.
10 M Sf. Mc. Minodora, Mitrodora şi Nimfodora; Sf. Pulheria împărăteasa
11 M Cuv. Teodora din Alexandria; Cuv. Eufrosin (Post)
12 J Sf. Mc. Autonom, Macedonie şi Teodul (Odovania Praznicului Naşterii Maicii Domnului)
13 V † Înainteprăznuirea Înălţării Sf. Cruci; Sf. Sfinţit Mc. Corneliu Sutaşul; †) Cuv. Ioan de la Prislop (Post)
14 S (†) Înălţarea Sf. Cruci (Post negru)
15 D †) Sf. Ier. Iosif cel Nou de la Partoş; Sf. M. Mc. Nichita Romanul

Duminica după Înălţarea Sf. Cruci (Luarea Crucii şi urmarea lui Hristos); Ap. Galateni II, 16-20; Ev. Marcu VIII, 34-38; IX, 1; glas 3, voscr. 1

16 L Sf. M. Mc. Eufimia; Sf. Mc. Meletina
17 M Sf. Mc. Sofia şi fiicele sale: Pistis, Elpis şi Agapi
18 M Sf. Eumenie, Ep. Gortinei; Sf. Mc. Ariadna şi Castor (Post)
19 J Sf. Mc. Trofim, Savatie şi Dorimedont
20 V Sf. M. Mc. Eustatie şi soţia sa Teopista cu cei 2 fii: Agapie şi Teopist (Post)
21 S Sf. Ap. Codrat; Sf. Prooroc Iona (Sâmbăta după Înălţarea Sf. Cruci) (Odovania Praznicului Înălţării Sf. Cruci)
22 D †) Sf. Ier. Mc. Teodosie de M-rea Brazi; Sf. Sfinţit Mc. Foca; Sf. Mc. Isaac; Sf. Martin

Duminica a XVIII-a după Rusalii (Pescuirea minunată); Ap. II Corinteni IX, 6-11; Ev. Luca V, 1-11; glas 4, voscr. 2

23 L † Zămislirea Sf. Prooroc Ioan Botezătorul; Cuv. Xantipa şi Polixenia
24 M † Sf. M. Mc., întocmai cu apostolii, Tecla; Cuv. Coprie
25 M Cuv. Eufrosina; Cuv. Pafnutie Egipteanul; Cuv. Serghie de la Radonej (Post)
26 J † Adormirea Sf. Ap. şi Ev. Ioan; Sf. Mc. Hira
27 V †) Sf. Ier. Martir Antim Ivireanul; Sf. Mc. Calistrat şi Epiharia (Post)
28 S † Cuv. Hariton Mărt.; Sf. Prooroc Varuh; Sf. Mc. Pimen
29 D Cuv. Chiriac Sihastrul; Sf. Mc. Trifon, Gudelia şi Petronia

Duminica a XIX-a după Rusalii (Predica de pe munte - iubirea vrăjmaşilor); Ap. II Corinteni XI, 31-33; XII, 1-9; Ev. Luca VI, 31-36; glas 5, voscr. 3

30 L Sf. Mc. Grigorie Luminătorul, Ep. Armeniei; Sf. Mc. Ripsimia şi Gaiani

Sarbatori nationale, locale si religioase


Cu adevărat zi de mare praznic este aceasta. Orice vreme este bună pentru a pune început unei speranțe de mântuire.
Și iată că vremea toamnei ne aduce primul praznic al mântuirii. Astăzi este împlinirea profețiilor din Vechiul Testament. Astăzi se începe planul de mântuire al omenirii pe care Sfânta Treime l-a avut din veșnicie. Aceasta este prima lună a anului bisericesc dar și cea în care se începe refacerea duhovnicească și mutarea omenirii de pe pământ la ceruri.
Astăzi se arată omenirii o lume nouă și un “rai” străin, din care se va naște Noul Adam care îl va reface pe cel vechi, căzut în păcatul neascultării. Astăzi se naște chivotul cel cuvântător al Pâinii Vieții, care ne-a fost trimisă din cer. Adevărul din pământ va ieși (Fecioara) și Dreptatea din cer (Mântuitorul Hristos) s-a ivit. Adevărata dreptate care va distruge capul șarpelui și îl va arunca pe Stăpânitorul acestei lumi în afară.
A vorbi despre Maica Domnului nu se poate fără a vorbi și de Mântuitorul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu din veșnicie și Fiu al Fecioarei sub timp, deoarece Hristos fiind capul bisericii, comunică prin Maica Sa daruri tuturor mădularelor sale.
Maica Domnului este simbolul întrupării Mântuitorului Iisus Hristos, iar nașterea Sa este așezată în ziua de opt a lunii septembrie, deoarece opt este simbolul veșniciei, veșnicie care ni se deschide astăzi urcând pe acest drum al Mântuirii început prin Nașterea Maicii Domnului.

Citeşte mai mult...

Sarbatori nationale, locale si religioase


“Precum voiți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi asemenea și dacă iubiți pe cei ce vă iubesc, ce răsplată puteți avea? Căci și păcătoșii iubesc pe cei ce îi iubesc pe ei. Și dacă faceți bine celor ce vă fac vouă bine, ce mulțumire puteți avea? Că și păcătoșii același lucru fac. Și dacă dați împrumut celor de la care nădăjduiți să luați înapoi, ce mulțumire puteți avea? Că și păcătoșii dau cu împrumut păcătoșilor ca să primească înapoi întocmai. Ci voi iubiți pe vrăjmașii voștri și faceți bine și dați cu împrumut fără să nădăjduiți nimic în schimb și răsplata voastră va fi multă și veți fi fiii Celui Preaînalt, că El este bun cu cei nemulțumitori și răi. Deci fiți milostivi, precum și Tatăl vostru este milostiv!”
Aceasta este pericopa Evanghelică din Duminica a XIX a după Rusalii. Cu adevărat toți oamenii putem trage multe învățături Duhovnicești din această pericopă.
Pilda aceasta a fost rostită acum mai bine de 2000 de ani dar cu toate acestea pericopa evanghelică care se citește în Bisericile ortodoxe are un caracter actual. Acest lucru este posibil datorită celor 3 moduri de păstrare a revelației supranaturale și a Învățăturii Divine pe care Fiul lui Dumnezeu a adus-o în lume.
Biserica actualizează învățătura Mântuitorului sau mai bine zis Mântuitorul Iisus Hristos se comunică omenirii prin Preoția Sacramentala care se folosește de Sfânta Scriptură de Sfânta Tradiție și de Teologie pentru a îmbunătăți viața oamenilor.
Astfel prin aceste modalități Mântuitorul Iisus Hristos își continuă lucrarea Sa de după înviere și înălțare, șederea de-a Dreapta Tatălui, prin Duhul Sfânt asupra sufletelor credincioșilor.
Să vedem acum ce ne învață Mântuitorul Iisus Hristos în Cuvintele sale care sunt Duh de viață.

Citeşte mai mult...

Sarbatori nationale, locale si religioase

Pagina 2 din 7

2
Reclama_Otoprint